;

Bibliografie


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž


 

 A

Adam, D. et al. (2003): Plán péče pro NPR Salajka na období 2005-2014. Ivančice, Studnice, Vranov nad Dyjí.

Adam, D., Hort, L., Vrška, T. (2004): Plán péče o Národní přírodní rezervaci RAZULA na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Adam, D. et al. (2007): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Mionší na období 2009-2018.

Adam, D. et al. (2011): Metodika hodnocení přirozenosti lesů v ČR. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.L oddělení ekologie lesa. Brno.

Adamčík, P. (1990): Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku. - In: Sbor. Čs. Geogr. Společ., svazek 95, sešit 4, s. 260-270.

Adámková, H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. Diplomová práce. PřF MU Brno.

Adamová, M., Krejčí, O., Přichystal, A. (1995): Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice). - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994. Svazek: 2, s. 12-15.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2012): Plán péče o Národní přírodní památku Na Adamcích na období 2012–2021. Depon. in: AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Brno.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2013): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Radhošť na období 2014–2023. Depon. in: AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2014): Plán péče o Národní přírodní památku Na Adamcích na období 2014–2021. Depon. in: AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Brno.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2014): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Čertoryje na období 2014–2024. Ms., depon. in AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2015): Plán péče o přírodní památku Pod Juráškou na období 2015 – 2029. Depon. in: AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Ambrozek, L. (2014): Ve stínu motýlích křídel aneb bělokarpatslý LIFE+. In: Krása našeho domova XIV (56): 16-19.

Ambrozek, L. (2016): 20 let biosférické rezervace Bílé Karpaty. In: Ochrana přírody 6/2016.

Ambrozek, L. (2017): Porážky – bělokarpatský klenot. - In: Ochrana přírody 4/2017: 2-5.

Ambrozek, L. (2017): Výročí bělokarpatských národek. In: Ochrana přírody 6/2017: 2-5.

Ambrozek, L., Jongepier, J., W. (1990): Inventarizační průzkum CHPV Moravanské louky. - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Ambrozek, L. & Jongepierová, I. (1993): Plán péče o přírodní rezervaci Sovince na období 1993 – 1998. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště odboru životního prostředí Hodonín.

Anonymus (1996): Chropyňský rybník. Locus - regionální zpravodaj ISED 2/96, ZO ČSOP Plantorbis Kroměříž.

Anonymus (JM) (2000): Skalní prahy. - Turistika a hory, roč. 8, č.1-2, s. 5. (poz. PP Koryto řeky Ostravice)

Anonymus (2010): Plán péče o PR Kútky na období 2010 – 2019. – Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Antonín, V. (1981): Příspěvek k poznání makromycetů ve státní přírodní rezervaci Holý kopec ve Chřibech. Mykologické listy č. 4, 1981.

Antonín, V., Deckerová, H. & Vágner, A. (2007): Makromycety NPR Javořina. Nálezová zpráva za rok 2007. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Antonín, V. a kol. (2008): Makromycety přírodní památky Chladný vrch - Nálezová zpráva za rok 2008 (inventarizační průzkum) - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice; AOPK ČR.

Antonín, V. a kol. (2008): Makromycety přírodní rezervace Sidonie - Nálezová zpráva za rok 2008. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice, AOKP ČR.

AOPK ČR (2015): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Razula na období 2016–2025. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Arvita P spol. s r.o. (2010): Revitalizace a rekonstrukce nádrží v přírodní památce Stonáč: Projektová dokumentace. Průvodní zpráva. 25 s.

 B

Bajer, V. a kol. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Draplavý na období 2004-2014. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Bajer, V. a kol. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Malenovický kotel na období 2004-2014. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.  

Bajer, V. a kol. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Zimný potok na období 2004-2010. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2003): Ohrožené keře (zejména Ribes sp.) severních svahů Lysé hory. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Bajer, V., (2003): Mapování břízy tmavé (Betula obscura) v okrese Vsetín. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní památku Skálí na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní památku Vachalka na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní památku Smradlavá na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní památku Brodská na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2004): Plán péče o přírodní rezervaci Kutaný na období 2006-2015. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2005): Plán péče o přírodní rezervaci Kladnatá – Grapy na období 2007-2016. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2005): Plán péče o přírodní památku Vodopády Satiny na období 2006-2014. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2007): Plán péče o Přírodní rezervaci Gutské peklo na období 2009 - 2018. Ms., ČSOP Salamandr, depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bajer, V. (2009): Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy – část Ribes petraeum, R. alpinum, Betula obscura. Dílčí zpráva o realizaci. Dep. MSK, msc.

Bajer, V. (2010): Plán péče o Přírodní rezervaci Malý Javorník na období 2012-2016. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Balátová-Tuláčková, E. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Feuchtwiesen des Gebirges Hostýnské vrchy. Tuexenia, 7: 199-213.

Balátová–Tuláčková, E. (2000): Společenstva řádu Molinietalia v Moravskoslezských Beskydech.– Preslia, Praha, 72:49-72.

Barčík, J. (2005): Výskyt obojživelníků a plazů ve vybraných lokalitách okresu Uherské Hradiště. - Ms., 36 s., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Baroň I. (1995): Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a jeho ochranářsky významná zimoviště v okolí Vsetína. – MS, maturitní práce z biologie. Masarykovo gymnázium: 1-20. Vsetín.

Baroň I. (1997): Pseudokrasové jeskyně na Vsetínsku. Veronica, roč. XI, 4: 43.

Baroň, I. (1997): Kobylské ďůry. Zpravodaj OVM Vsetín: 37 - 42.

Baroň, I. (2002): Exkurzní průvodce po hlubokých svahových deformacích na Vsetínsku. - MS., depon in KGaP PřF MU Brno, s. 15, Brno.

Baroň, I. (2004): Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003. Brno, pp. 82-87.

Baroň, I., Cílek, V., Melichar, R. (2003): Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002. Brno.

Baroň, I., Dobeš P. (2000): Výsledky speleologických výzkumů na Kopcích u Lidečka. - Speleofórum 2000: 5 –12. Praha.

Baroň, I., Řehák, Z. (1997): K problematice zimování vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Vsetínsku. - Zpravodaj OVM Vsetín, 1997: 3-12.

Baroň, I., Řehák, Z., Kirchner, K. (1999): PP Kopce u Lidečka - geomorfologické, speleologické a zoologické hodnocení lokality s ohledem na její další management. – MS, účelová zpráva pro RŽP OkÚ Vsetín: 1-5.

Bartková R. (2000): Vstavač trojzubý (Orchis tridentata Scop.) na Moravě - rozšíření, populační biologie a druhová ochrana. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Bartková R., Rybka V. (2001): Sledování populací vstavače trojzubého (Orchis tridentata Scop.) na Moravě. - Roezliana, Brno, 30: 35-40. 

Bartošová, D. (1973): SPR Smrk - zoologický inventarizační průzkum dle metodiky SÚPPOP. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1980): Inventarizační průzkum zoologický (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1982): Inventarizační průzkum zoologický. Správa CHKO Beskydy. (pozn. NPR Mazák)

Bartošová, D. (1982): Inventarizační průzkum zoologický (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1982): Zoologický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPOP 1973 (Státní přírodní rezervace V podolánkách). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1983): Inventarizační průzkum zoologický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1983): SPR Klíny inventarizační zoologický průzkum dle metodiky SÚPPOP 1973. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1984): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum zoologický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1985): Inventarizační průzkum zoologický SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1988): Inventarizační průzkum zoologický nCHPV Kudlačena. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1983): Inventarizační průzkum zoologický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1986): Inventarizační průzkum zoologický SPR Kněhyně - Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1987): Inventarizační průzkum zoologický SPR Pod Juráškou. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1991): Inventarizační průzkum zoologický CHPV Poskla. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1991): Inventarizační průzkum zoologický CHPV Stříbrník. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1992): Inventarizační průzkum zoologický PP Skálí. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1992): Inventarizační zoologický průzkum PP Smradlavá. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1995): Nové chráněné území v okrese Vsetín. In: Veronica 1995/2, s. 43.

Bartošová, D. (1995): Rys ostrovid v CHKO Beskydy. In: Veronica 1995/1, s. XXIX.

Bartošová, D. (1995): Trhaviny nemusí znamenat jen ničení. In: Veronica 1995/2, s. 36-37.

Bartošová, D. (1995): Výskyt a ochrana medvěda hnědého v CHKO Beskydy. In: Veronica 1995/1, s. XXVI-XXVII.

Bartošová, D. (1998): Inventarizační průzkum zoologický PP Kladnatá-Grapy. Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (1998): Osud vlků v Beskydech je nejistý. In: Veronica 1998/1, s. 1-7.

Bartošová, D. (1998): Setkání s vlky. In: Veronica 1998/3, s. 14.

Bartošová, D. (2000): Historie a perspektivy tetřeva hlušce na území CHKO Beskydy. In: Sborník „Tetřevovití na přelomu tisíciletí”, České Budějovice 2000, s. 44-50.

Bartošová, D. (2000): Inventarizační průzkum Zoologie (PR Travný potok). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (2000): PR Travný. Zoologický průzkum. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (2001): Jednání v CHKO Beskydy o ochraně vzácných šelem na západním okraji Karpat. In: Ochrana přírody 1/2001: 27.

Bartošová, D. (2001): Současný výskyt a ochrana rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka na západním okraji Západních Karpat v CHKO Beskydy. In: Chránené uzemia Slovenska 47, 2001, s. 14-17.

Bartošová, D. (2002): Medvěd hnědý v CHKO Beskydy. Folia Venatoria, č. 32, s. 185-198.

Bartošová, D. et al. (2002): Velké šelmy v Beskydech. Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, 23 s. ISBN 80-239-4275-1.

Bartošová, D. (2003): Inventarizační průzkum zoologický PR Huštýn - obratlovci. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Bartošová, D. (2003): Inventarizační průzkum zoologický PR Noříčí - obratlovci. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Bartošová, D. (2003): Mapování výskytu velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2003. Zpravodaj CHKO Beskydy č. 2, s. 10-11.

Bartošová, D. (2003): Nález uhynulého rysa v CHKO Beskydy. Ochrana přírody, roč. 58, č. 3, s. 91-92.

Bartošová, D. (2003): Zoologický průzkum obratlovců NPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bartošová, D. (2004): Mapování výskytu velkých šelem v CHKO Beskydy v období 2003-2004. In: Ochrana přírody, 59, 2004, č. 8.

Bartošová, D. (2004): Medvěd hnědý v CHKO Beskydy. In: Svět myslivosti, 2 (2004/2).

Bartošová, D. (2004): Plán péče o přírodní památku „Rákosina ve Stříteži nad Bečvou“ na období 2003–2012. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Bartošová, D. (2005): Jak se daří velkým šelmám v CHKO Beskydy. In: Veronica 2005/2, s. 5-10.

Bartošová, D. (2005): Ovce na pastvě v Javorníkách pod dozorem strážních pasteveckých psů. In: Veronica 2005/2, s. 8.

Bartošová, D. (2005): Z ovce sežrané vlky ve Vsetínských vrších na území CHKO Beskydy zbyla jen kůže. In: Veronica 2005/2, s. 5-10.

Bartošová, D. (2008): CHKO Beskydy – evropsky významná lokalita velkých šelem. Veronika č. 1, s. 12-15. ISSN 1213-0699

Bartošová, D. (2008): Velké šelmy v CHKO Beskydy v roce 2008. Zpravodaj CHKO Beskydy, č. 4, s. 4.

Bartošová, D. (2009): Velké šelmy v CHKO Beskydy v roce 2008. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 4/08, 1/09, s. 4.

Bartošová, D. (2018): Vlci v Beskydech a Bílých Karpatech. In: Veronica, č. 3/2018, s. 12-15.

Bartošová, D. & Genda, I. (2001): Projekt Záchrana a návrat velkých predátorů v oblasti Západních Karpat část I. - Postoje obyvatel podhorských obcí Beskyd k výskytu velkých šelem. In: Ochrana přírody 1, ročník 56/2001, s. 9-16.

Bartošová, R. (2017): Variabilita a mezidruhová hybridizace mezi druhy Elymus repens a E. hispidus. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Školitel: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.

Bašcan, M. a kol. (2004): Chřiby záhadné a mytické 4. - Futuro, Uherské Hradiště, 2004. IBSN 80-903235-7-X.

Batelka, J. (1976): Prales Salajka. - Živa LXII/1: 15-16.

Batoušek, L. (1993): Příspěvek k rozšíření obojživelníků v okrese Zlín. Acta Musealia, řada B, č. 2, Muzeum JV Moravy ve Zlíně, 16 pp.

Batoušek, P. (1984): Nová lokalita Typha laxmanni Lepech na Moravě. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 231, 1984, s. 20–22.

Batoušek, P. (1984): Zajímavá lokalita teplomilných druhů rostlin na okrese Gottwaldov (Bílé Karpaty). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 231, 1984, s. 27–29.

Batoušek, P. (1985): Epipactis muelleri, E. helleborine a E. palustris na sekundárním stanovišti v okrese Gottwaldov. - Zpr. Čs. Bot. Společ., 20: 234-236, Praha.

Batoušek, P. (1989): Pastarček dlouholistý moravský - Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub. - Zprav. CHKO Bílé Karpaty, 6: 22-25, Luhačovice.

Batoušek, P. (1995): Zur Kenntnis vom Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sóo subsp. sooana (Borsos) Borsos. - J. Eur. Orch., 27: 51-74, Stuttgart.

Batoušek, P. (1996): Epipactis pontica Taubenhein - nový druh květeny České republiky a Epipactis albensis Nováková et Rydlo - nový druh květeny Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 12-17.

Batoušek, P. (1997): Dva noví kříženci z čeledi vstavačovitých v České republice. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 46-51.

Batoušek, P. (1997): Zwei neue Hybriden aus der Tschechischen Republik. - J. Eur. Orch., 29: 641-652, Stuttgart.

Batoušek, P. (1998): Epipactis distans C. Arbet-Touvet - nový druh kruštíku pro ČR. - Roezliana, Brno, 27: 29-30. 

Batoušek, P. (1999): Epipactis nordeniorum a E. pseudopurpurata - dva nové druhy květeny České republiky. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 6-11.

Batoušek, P. (2005):  Dactylorhiza carpatica a D. lapponica v Bílých Karpatech. - Roezliana, Brno, 34: 33-34. 

Batoušek, P. (2005):  Epipactis moravica - nový druh kruštíku z okruhu E. albensis agg. - Roezliana, Brno, 34: 29-32. 

Batoušek, P. (2005): Klíč k určování druhů rodu Epipactis ZINN rostoucích na území České republiky. - Roezliana, Brno, 35: 60 s. 

Batoušek, P. (2006): Inventarizační průzkum rostlin přírodní rezervace Stará hráz. - Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2007): Inventarizační průzkum rostlin pro navrhované ch. ú. Litenčická cihelna. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2007): Inventarizační průzkum rostlin PR Vlčnovský háj. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2007): Inventarizační průzkum rostlin PR Záskalí. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2008): Inventarizační průzkum rostlin lokality Kopec u Cvrčovic. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2008): Inventarizační průzkum rostlin lokality Skalka u Trňáku. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínkého kraje.

Batoušek, P. (2009): Inventarizační průzkum rostlin lokality Záříčské louky. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2010): Inventarizační průzkum rostlin PR Rovná hora. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin PP Máchova dolina. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin PP Nazaret. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin PR Smutný žleb. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Bečevná. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Křížový. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Lúčky – Roveňky. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Vršky – Díly. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Zbrankova stráň. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Batoušek, P. (2018): Exkurze po historických lokalitách Spiranthes spiralis na Vsetínsku. - Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7: 38–40.

Batoušek, P. a kol. (1992): Inventarizační průzkum CHPV Vrchové - Chrástě. - Ms., depon. in KrÚ Zlín, AOPK ČR.

Batoušek P., Kežlínek Z. (2002): Epipactis voethii Robatsch -nový druh autogamického kruštíku pro Českou republiku. - Roezliana, Brno, 31: 46. 

Batoušek, P., Kežlínek, Z. (2012): Kruštíky České republiky. ZO ČSOP Hořepník Prostějov, ISBN 978-80-260-3498-8.

Batoušek, P. & Kreutz, C.A.J. (1999): Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó subsp. carpatica, eine neue Dactylorhiza-Unterart aus sen Weissen Karpaten (Bílé Karpaty) in der Tschechischen Republic.- Jour.Eur.Orch. 31(3):678-702.

Bedáň, M. (2006): Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku (1. část). In: Minerál, Roč. 14, č. 2, 129-139, Brno.

Bedáň, M. (2006): Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku (2. část). In: Minerál, Roč. 14, č. 3, 213-218, Brno.

Bedáň, M. (2006): Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. [online], Babice u Uh. Hradiště, 2006 [cit. 2018-08-26].
Dostupné z <http://www.miroslavbedan.webz.cz/mypage/uherskobrodsko.htm >

Bedáň, M. (2007): Medlovické porcelanity. [online], Babice u Uh. Hradiště, 2007 [cit. 2012-12-26]. Dostupné z <http://www.miroslavbedan.webz.cz/mypage/medlovice.htm>

Benedikt, S., Borovec, R., Fremuth, J., Krátký, J., Schön, K., Skuhrovec, J. & Trýzna, M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Klapalekiana, 46: 1–363. ISSN 1210-6100.

Beneš, J., Konvička, M., Dvořák, J., Fric, Z., Havelda, Z., Pavlíčko, A., Vrabec, V., Weidenhoffer, Z., eds. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. Společnost pro ochranu motýlů, Praha.

Beneš, J., Konvička, M. (2006): Denní motýli v národních maloploškách: první poznatky z celostátní inventarizace. - In: OCHRANA PŘÍRODY, 61, 2006, č. 5: 145-150.

Benešová, E., Eliáš, M. & Matějka, A.(1968): Geology of the Kurovice klippe. - Sbor. Geol. Věd, Geol.13, 7-33. Praha.

Benešová, E., Hanzlíková, E. & Matějka, A.(1962): Příspěvek ke geologii kurovického bradla. - Zpr. Geol. Výzk.v r. 1961, 185-186. Praha. 

Beran, L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření, jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp.

Beran, L. (2007): Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Vsetínské Bečvy a okolí (Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 38–47, ISSN 1336-6939.

Beran, L. (2010): Má svinutec tenký v ČR budoucnost? - In: Ochrana přírody 4/2010, s. 7-9.

Beran, L. & Horsák, M. (2002): Vodní měkkýši Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Bílé Karpaty Protected Landcape Area]. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 63-76.

Beránek, J. (2003): Entomologický průzkum brouků (Coleoptera) PR Mazácký Grúnik. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Beránek, J. (2003): Entomologický průzkum brouků (Coleoptera) PR V Podolánkách. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Beránková, E. (1999): Multimediální mapa pseudokrasu v Moravskoslezských Beskydech. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie.

Berka, T. (2010): Výskyt a rozšíření šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) na Zlínsku. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Bezděčka, P. (1996): První příspěvek k poznání mravenců jihovýchodní Moravy (Hymenoptera: Formicidae). – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 1: 70–74.

Bezděčka, P. (1998): Faunistické zprávy z Moravy – 5 (Hymenoptera: Formicidae). – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 2: 133–134.

Bezděčka, P. (1999): Mapování lesních mravenců – výzva. – Bílé Karpaty, Časopis moravskoslovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 23.

Bezděčka, P. (2000): Schránky měkkýšů jako příležitostné úkryty mravenců. – Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 5: 115–119.

Bezděčka, P. (2000): Naši mravenci rodu Formica. – FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: 19–24.

Bezděčka, P. (2000): Zpráva o mapování lesních mravenců v Bílých Karpatech. – FORMICA zpravodaj pro aplik. výzk. a ochranu les. mravenců, Liberec, 3: 57–61.

Bezděčka, P. (2004): Inventarizační průzkum mravenců (Hymenoptera: Formicidae) národní přírodní památky Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Bezděčka, P. (2008): Mravenci – Formicidae (Ants – Formicidae). – pp. 275–279. In: Jongepierová I. (ed.), Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathians Mountains). – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.

Bezděčka, P. (2008): Myrmekofauna přírodní rezervace Rovná hora a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 5–10.

Bezděčka, P. (2008): Myrmekofauna přírodní památky Terasy a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 11–14.

Bezděčka, P. (2008): Myrmekofauna přírodní rezervace Vrchové a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 15–18.

Bezděčka, P. (2010): Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Bezděčka, P. & Bezděčková, K. (2010): Mravenci ve sbírkách Muzea Kroměřížska. – Acta Rerum Naturalium 8: 47–50.

Bezděčka, P. & Bezděčková, K. (2010): Mravenci (Formicidae) Bílých a Bielych Karpat. – pp. 55–105. In: Trávníček D. & Šušovolá J. (eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.–11.VI.2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Bezděčka, P. a kol. (2007): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) navržené přírodní památky Litenčická cihelna. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Bezděčka, P. a kol. (2007): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) navržené přírodní rezervace Zákostelí. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Bezděčka, P. a kol. (2008): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) přírodní památky Vršky-Díly, 9 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bezděčka, P., Jongepier, J. W. a kol. (2001): Chráněná území okresu Hodonín. Okresní úřad Hodonín, referát životního prostředí, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o. p. s. 

Bezděčka, P., Rašticová, B. a kol. (2009): Mařatice - Rochus: významná přírodní lokalita Evropy. Informační publikace města Uherské Hradiště.

Běčáková, M. (2016): O krásky je třeba pečovat! Přírodní památka Pod Juráškou. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2016, s. 8-9.

Běčáková, M. & Chytil, P. (2015): Orchideje a masožravá kráska - Přírodní památka Podgruň. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2015, s. 8-9.

Bělín, V. (1999): Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Vít Kabourek, Zlín.

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Lebedov. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Zákostelí. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Drážov. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Včelín. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Na Jančích. - Ms., dep. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Pod Kozincem. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Stráň. - Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů(Lepidoptera) v PP Vršky-Díly (část Díly a část Vršky). Ms., 32 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bělín, V. (2006): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PR Choryňský mokřad. Ms., 16 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Bašnov. - Ms. depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Hrádek. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Mokřad Trubiska. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Prlov - 1. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Prlov - 2. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Prlov - 3. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Bělín, V. (2007): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Sucháčkovy paseky. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Běťák, J. (2009): Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v lesích západní části Chřibů. - Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Petr Hrouda.

Bieberová, Z. (1997): Inventarizační průzkum mykologický NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR.

Bízová, J. (2011): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Jihomoravského kraje. – Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Agronomická fakulta. Vedoucí práce: ing. Martin Svátek Ph.D.

Blahuta, J. (2012): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Moravskoslezských Beskyd. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.

Blažková, R. (2002): Geologicko-geomorfologická charakteristika skalních útvarů ve Chřibech. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geologie.

Blažek, P. (2016): Lesní rašeliniště v povodí Bílé Ostravice v Moravskoslezských Beskydech. Bakalářská práce v oboru Ekologie a ochrana životního prostředí. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

Bleša, P. (2000): Zhodnocení současného stavu vegetace NPP Křéby. - Diplomová práce, depon. in MZLU Brno, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě.

Boháč J. & Roháčová M. (2001): Společenstva drabčíkovitých (Coleoptera: Staphylinidae) přírodní rezervace Smrk v Moravskoslezských Beskydech. Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 53-65. 

Bojda, M. (2009): Výskyt velkých šelem v pohoří Javorníky (CHKO Beskydy). Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Bojda, M. et Kutal, M. (2008): Velké šelmy na Valašsku – budou opravdu trvalou součástí zdejší přírody? Valašsko – Vlastivědná revue 21. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, s. 25-28. ISSN 1212-3382.

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Borský, J. (1979): Výskyt pisolitů na Smrduté - Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, srpen 1979, s. 34-35.

Boukal M. (2001): Haliplidae a Byrrhidae (Coleoptera) ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 133-136. 

Boukal M. & Trávníček D. (1995): Faunistic records from the Czech Republic - 24. - Klapalekiana, 31: 65-68, Praha.

Boukal, D. S., Fikáček, M., Hájek, J., Konvička, O., Křivan, V., Sejkora, R., Skalický, S., Straka, M., Sychra, J. & Trávníček, D. (2012): Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana 48: 1–21, 2012, ISSN 1210-6100.

Boža, P. (2007): Inventarizační průzkum řádu brouků (Coleoptera) PR Čerňavina. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Boža, P. (2007): Inventarizační průzkum řádu brouků (Coleoptera) PR Velký Polom. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Brabec L. (1987): Motýli okolí Valašského Meziříčí ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín. Zpravodaj Okresního Vlastivědného Muzea ve Vsetíně 1987: 1-14.

Brabec, L. (1989): Brouci čeledi střevlíkovitých (Coleoptera) 6., 7. a 8. vegetačního stupně Čertova mlýna a Kněhyně (Morava, ČSSR). Zpravodaj OVM Vsetín: 13 - 21.

Brabec, L. (1997): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) okresu Vsetín. Zpravodaj OVM Vsetín 1997, s. 13-28.

Brožková Z. (1999): Štěrkové přehrážky na tocích CHKO Beskydy z hlediska vodohospodářského významu. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 

Brzobohatý R. (1999): Potenciální eroze v povodí Morávky (po soutoku s Mohelnicí) v Moravských Beskydech. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Břízová, E. (2001): Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín (Palynological and palaeoalgological study of the Jezero Nature Monument near Vacenovice, district Hodonín). Příroda 19, 131-144.

Břízová, E. (2006): Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice Lake. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 47(1-4), 41-42.

Břízová, E., Havlíček, P. & Vachek, M. (2001): Přírodní památka Jezero – palynologický a paleoalgologický výzkum (The protected locality Jezero – palynological and palaeoalgological research). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, 64-66.

Bubík, M. (1997): Posouzení lokality Ježov - pískovcový lom z geologického hlediska, ČGÚ Brno.

Bubík, M. et all. (2001): Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001.

Bubík, M., Adamová, M., Franců, E., Franců, J., Gedl, P., Švábenická, L. (2001): Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000.

Bubík M., Gregorová R., Švábenická L. (2006): Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic. - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006: 30-31. 

Bubík M., Krejčí O., Kirchner K. (2004): Geologická minulost a přítomnost Frýdecko-místecka. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, ISBN 80-86166-15-5.

Bubík, M., Petrová, P., Vachek, M. (2005): Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic. Miocene and Quarternary sediments excavated in the gravel pit near Sudoměřice Village. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004, Brno 2005, 25-29.

Bubík M., Stráník Z., Švábenická L. & Vůjta M. (1993): Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice p.Host.). Zpr. geol. výzk. v roce 1991, s. 20–21.

Bubík, M. & Švábenická, L. (1994): Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic. - Geolines (Praha), 1 (1994), p. 3-5.

Bubík, M., Švábenická, L., Vůjta, M. (1994): Svatý Antonínek u Blatnice (okres Hodonín). Geologická a mikropaleontologická dokumentace pro účely vyhlášení lokality přírodní památkou. - MS, ČGÚ, Brno.

Bubík, M., Adamová, M., Franců, E., Franců, J., Gedl, P. & Švábenická, L. (2001): Blatnička – významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD. In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, ročník 34., s. 11-15

Bubík, M. & Švábenická, L. (2006): Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši. - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006: 36-40.

Bubík, M., Vachek, M. (2010): Nový výskyt Antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka). New occurrence of the Antonínek Formation near Kozojídky (Bílé Karpaty Unit). Geol. výzk. Mor. Slez., Brno 2010, s. 113-116.

Buček, A., Vrška, T. (2003): Význam, stav a dynamika vývoje geobiocenóz a krajiny vrcholové části Lysé hory. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie MZLU, Brno. 21 str., 11 příl.

Buček, A., Lacina, J. & Laštůvka, Z. [eds] (2006): Panonské stepní trávníky na Moravě. Veronica XX., 17. zvláštní vydání, 60 s. ISSN 1213-0699.

Buday, T. a kol. (1963): Vysvětlivky ke geologické mapě ČSSR 1:200 000, list Gottwaldov. Geofond v Nakladatelství ČSAV, Praha.

Bucharová M. (2005): Kvalita vody toku Morávky v úseku navrhované NPP Skalická Morávka na základě rozboru makrozoobentosu. Ostrava, 2005, 72 s. Diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Katedra biologie a ekologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

Buchwaldková, K. et Birklen, P. (2006): Plán péče o národní přírodní památku Skalická Morávka na období 2007–2009. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 32 pp.

Burianová, P. (1999): Vegetace mokřadních luk a pramenišť Hostýnských vrchů se zvláštním zřetelem k mechovému patru. Ms., dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.

Burianová, P. (1999): Zajímavé ostřice na mokřadech Hostýnských vrchů. Veronica, Brno: ČSOP Brno, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 21. ISSN 1213-0699.

Burkhardt R., Liškutínová D., Plička M. (1972): Význačný sesuv u Oznice v Hostýnských vrších. - Sborník Československé společnosti zeměpisné, Praha, 77, 3, s. 219-225.

Buzek, L. (1981): Eroze proudící vodou v centrální části Moravskoslezských Beskyd. SPN, Praha, 109 s.

Buzek, L. (1982): Morfometrické charakteristiky jako ukazatelé litologického charakteru podloží (na příkladu centrální části Moravskoslezských Beskyd). Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, ř. E-12, SPN, Praha, s. 91-114.

 C

Cieslarová, J. (2007): Travinobylinná vegetace Jablunkovska. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplom. práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Cimalová, Š. & Plášek, V. (2003): Botanická studie masívu Lysé hory. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Cimalová, Š., Plášek, V. (2003): Botanická studie masívu Smrku - Bučací potok. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Cimalová, Š., Plášek, V. (2003): Botanická studie masívu Smrku - Malý Smrk. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Cimalová, Š. & Plášek, V. (2003): Botanická studie masívu Smrku. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Coufalík, J. (1982): ZANIKAJÍCÍ LOKALITA BAŠNOV U STŘÍŽOVIC, OKRES KROMĚŘÍŽ. Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1982/2

Coufalík, J. (1983): Státní přírodní rezervace Chropyňský rybník. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1983/1: 45-49.

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Surnum, Tišnov, 213 s.

Czudek, T., Demek, J., Stehlík, O. (1961): Formy zvětrávání a odnosu pískovců v Hostýnských vrších a Chřibech. - Časopis pro mineralogii a geologii, Praha, 6, č. 3, s. 262-269.

Cílek, V. (1954): Magurské nasunutí na jz. konci Chřibů. In Práce ústavu pro naftový výzkum, SNTL.

 Č

Čajková, N. (2014): Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského kraje. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Jakub Jirásek.

Čamlík, G. (2013): Závěrečná zpráva k provedenému ornitologickému průzkumu PR Sovince. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště odboru životního prostředí Hodonín.

Čáp, J. (2005): Inventarizační průzkum NPP Na Adamcích – floristická inventarizace. – Ms., depon. in: AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Brno.

Čáp, J. (2005): Inventarizační průzkum z oboru floristika NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Čáp, J. (2006): Floristický průzkum Chlum - Boří : k. ú. Cetechovice. - Ms., KrÚ Zlín.

Čáp, J. (2006): Floristický průzkum PP Přehon a některých pozemků sousedících. - Ms., KrÚ Zlín.

Čáp, J. (2006): Floristický průzkum Skalka u Trňáku - Ms., KrÚ Zlín.

Čáp, J. & Vondrová, M. (1994): NPR Větrníky: inventarizační průzkum: část botanická - Ms. AOPK ČR.

Čech, S. (2000): Rozšíření křídlatky v povodí horního toku Morávky po povodni v roce 1997. - KŘÍDLATKA (Reynoutria) - euroregionální konference k problematice invazních rostlin, 15. - 16. června 2000, Bedřichov v Jizerských horách.

Čejka, T. et al. (2018): Měkkýši Hostýnských vrchů. [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. Malacologica Bohemoslovaca 17: 17-27.

Čelechovský, A. (2009): Denní skupiny motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) na území Přírodní památky Přehon u Chvalnova. Diurnal groups of Lepidoptera (Rhopalocera, Zygaenidae) in the territory of the Přehon Reserve near Chvalnov. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 10:1-8. Prostějov.

Čermák, P. (2008): Vliv zvěře na stav a vývoj lesních ekosystémů. In: Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 28.

Černohorská, N. (2006): Vztahy mezi počtem druhů měkkýšů (Mollusca) a vzorkovací plochou na příkladu prameništních slatinišť. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Černý, M. (1999): Inventarizační průzkum vrtalek (Diptera) vybraných lokalit CHKO Bílé Karpaty. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Černý, R. (1972): Výskyt okáče stínovaného v Beskydech. Entomol. Zpravod, Ostrava-Poruba, 2 (1): 8-10.

Černý, R. (1998): Nový nález čolka dunajského v ČR.- Živa, 5: 227. ISSN 0044-4812.

Červený, J. (2006): Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist – srnčí zvěř. Svět myslivosti, roč. 7, č. 3, s. 8-11.

Červený, J. (2008): Ochrana velkých šelem v Evropské Unii. Zpravodaj CHKO Beskydy č. 4.

Červený, J. et Koubek, P. (2000): Variability of body and skull dimensions of the lynx (Lynx lynx) in the Czech Republic. Praha: Lynx, s. 5-12. ISSN 0024-7774.

Červený, J. et al. (2002): Poznámky k potravě medvěda hnědého v Beskydech. Lynx Praha, č. 33, s. 105-108.

Červený, J. et al. (2003): Současné změny početnosti rysa ostrovida v České republice. In Bryja, J. & Zukal, J. [eds.] Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, s. 175. ISBN 80-239-0073-0.

Červený, J. et Koubek, P. (2003): Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách? Myslivost, č. 3, s. 12-14.

Červený, J. et al. (2005): Program péče pro velké šelmy: rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus) v České republice (předběžná verze).

Červený, J. et al. (2005): Velké šelmy v České Republice. II. Vlk obecný. Vesmír 84, s. 727-730.

Červený, J. et al. (2006): Velké šelmy v České Republice. III. Medvěd hnědý. Vesmír 85, s. 20-25.

Červený, J. et al. (2006): Velké šelmy v České Republice. IV. Rys ostrovid. Vesmír 85, s. 86-94.

Čeřovský J., Podhajská Z. et Turoňová, D. [eds.] (2007): Botanicky významná území České republiky. - AOPK ČR, Praha, 408 s.

Čiháková, K. (2004): Vliv pastvy ovcí na vegetaci na modelové lokalitě v CHKO Beskydy: role generativní reprodukce dvouděložných rostlin na různě obhospodařovaných plochách. Diplomová práce. Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová.

Čouka, J. (2010): Dendrogeomorfologická analýza skalního řícení na severním svahu Ropice (Moravskoslezské Beskydy). Bakalářská práce, PřF, OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie.

Čtrnáctý, J. (2009): Čertoryje: Návštěvnost a příroda. In: Bílé - Biele Karpaty 2/2009

Čtyřoký, P. & Novák, F. (1978): Flyš a medlovické porcelanity v jižní části Chřibů. - Časopis pro mineralogii a geologii 1/23, Praha.

Čtyroký P., Stráník Z. (1995): Zpráva pracovní skupiny České stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat. Praha, Bull. of the Czech Geol. Survey, 70, 3, s. 67–72.

 D

Dančák, M. (1995): Teplomilné rostliny v povodí Ratibořky. – Zpravod. Okr. Vlastiv. muz. Vsetín 1995: 28-29. 

Dančák, M. (1997 - 2000): Botanické průzkumy ve stávajících a navrhovaných zvláště chráněných územích včetně fytocenologie (lokality Pivovařiska, Zbrankova stráň, Hološín, Vršky, Kateřinice, Kobelné, Louky nad Dlouhým v Janové, Trojúhelník a Nepřejov u Vsetína, U Matějů v Semetíně, Nad Juříčkovým mlýnem, Stráň u Leskovce, PP Ježůvka a okolí, Snož u Velkého Skalníku, Peciválka). Ms, 45 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP.

Dančák, M. (1997): Inventarizační botanická zpráva Vsetín – Vršky. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín.

Dančák, M. (1999): Vsetín – Vršky. Inventarizační botanický průzkum. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín.

Dančák, M. (2000): Epipactis greuteri v Hostýnských vrších. – Zprávy České Bot. Společ., Praha, 34 (1999): 179-184. 

Dančák, M. (2002): Flóra a vegetace. – In: Nekuda V., Okres Vsetín: Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko – Hvězdárna Valašské Meziříčí a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Valašské Meziříčí, p. 49-64.

Dančák, M. a kol. (2008): Floristický kurz České botanické společnosti, Vsetín 2008 (29.6.–5.7.2008). Informační materiály pro účastníky. - ČBS, Praha.

Dančák, M. et Kocián, P. [eds] (2017): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 66: 237-251. ISSN 2336-3193.

Daněk P. (1993): Potenciální eroze v povodí Lomné. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Danihelka, J. & Štefánek, M. [eds.] (2004): Inventarizační průzkumy – Příroda, Praha, 21: 1–217.

Danihelka, J., Šumberová, K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II. - Příroda, Praha, 21: 117-192.

Daňhel, M. (2005): Prasklice-Křéby: hradisko únětické kultury. - Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě.

Darebník, J. (2005): Inventarizační průzkum denní motýli (Lepidoptera) NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Darebník, J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Pulčín-Hradisko z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). Ms., 6 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Darebník, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Kudlačena. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Darebník, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Pod Juráškou. Ms., 3 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Demek, J. a kol. (1965): Geomorfologie českých zemí. NČSAV Praha.

Demek J., Novák V. a kol. (1992): Vlastivěda moravská - Země a lid, Nová řada, svazek 1, Neživá příroda. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Devánová, K. (2009): Inventarizační průzkum PR Nová hora z oboru botanika. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Dítě, D. (2009): Crocus discolor G. Reuss – šafrán / šafran spišský. - Botany.cz [online]. 2009-02-26 [cit. 2010-02-19]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/crocus-discolor/>

Dobšík, B. (1961): Kněžice (Heteroptera, Pentatomoidea, Leach 1815) slezské oblasti. Přírodovědný Časopis Slezský, 22: 401-408.

Dokoupil, J. (2014): Historie a současnost CHKO Beskydy. Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Dolanský, J., Machač, O. et Kadlec, T. (2016): Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR. Pavouk 41: 4–5.

Doležal, F. a kol. (1988): Cvičné skály na Moravě. Horolezecký průvodce. Olympia Praha, 317 s.

Dolníčková, J. (1983): Floristická studie území na dolním toku Malé Bečvy. Diplomová práce. UJEP Bmo, Katedra biologie rostlin, 278 p.

Dostál, I. & Řehánek, T. (1999): Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 277, 1999, s. 1–26.

Dostalík S. (2002): Populační biologie vstavače trojzubého (Orchis tridentata) - Dipl. práce, dep. in PřF UP Olomouc, 103 s.

Dostalík, S. (2008): Mizející vstavač trojzubý. Živa 4/2008: 160-161.

Dostalík, S., Rybka, V. et Zmeškalová, J. (2011): Vstavač trojzubý. Orchis tridentata. Péče o druh a jeho lokality. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. Dostupné z http://webportal.nature.cz.

Dostalová, K. (2015): Přírodní poměry a flóra území jižně od Nezdenic. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: Mgr. L. Vodová, Ph.D.

Dostálová, M. (2017): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresu Hodonín. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: ing. Martin Svátek Ph.D.

Dršková, M. (2017): Vegetace mokřadních a rašelinných luk Rožnovské Bečvy a její změny vlivem různého managementu. Diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Dřevojan, P. (2011): Inventarizační průzkum PR Kútky - závěrečná zpráva z oboru botanika. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Dřevojan, P., Hradílek, Z., Koval, Š., Kubešová, S., Mikulášková, E., Novotný, I. & Zmrhalová, M. (2017): Zajímavé bryofloristické nálezy XXVII. – BRYONORA / 59 (2017).

Dubová, J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. Dizertační práce. PřF MU Brno.

Duda, J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 11: 66-92.

Duda, J. (1977): Rašelinné louky Kudlačena. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Duda, J. (1997): Senecio subalpinus Koch ve Slezských Beskydách.– Čas. Morav. Mus. Brno, 81:429-430.

Duda, J. (1979): Rašelinné louky Kudlačena (Horní Bečva, okres Vsetín). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 201, 1979, s. 14–20.

Duda, T. (2005): Dynamika vývoje synuzie dřevin NPR Mionší. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. 

Dušek, J. (2001): Příspěvek k výskytu obojživelníků na Uherskohradišťsku. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 268 – 276 pp.

Dušek, J. (2008): Neobvyklý nález užovky hladké v Chřibech. Živa - časopis pro biologickou práci, Praha, Academia, nakladatelství AV ČR. ISSN 0044-4812, č. 4/2008: 177. [cit. 2015-03-14].
Dostupné z <http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/neobvykly-nalez-uzovky-hladke-v-chribech.pdf>

Dvorská, J. (1977): Ptactvo Choryňských a Hustopečských rybníků. Soutěžní práce NSV. Ms, 100 s. Gymnázium Valašské Meziříčí.

Dvorská, J. & Dvorský M. (1994): Ptactvo Choryňských rybníků, přilehlého mokřadu a okolí. Ms, 11 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP

Dvorská, J. & Dvorský, M. (1999): Neobvyklý průtah hvízdáků euroasijských na Choryňských rybnících u Valašského Meziříčí. Zprávy ČSO, 48: 21 - 22.

Dvorský, M. (1997): Avifauna mokřadu pod Velkým choryňským rybníkem v okrese Vsetín. Zpravodaj OVM Vsetín: 58-60.

Dvorský, M. (1999): Souhrn výsledků ornitologických průzkumů v PR Choryňský mokřad. Ms, 8 s. ČSOP Valašské Meziříčí. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP.

Dvorský, M. (2018): Vráblovy Paseky (Naučné stezky). - Krása našeho domova XVIII (60): 32-33.

Dvořák, D. a kol. (2008): Zpráva z mykologické exkurze do NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Dvořák, L. (2002): Prokázané hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis) v CHKO Beskydy v letech 2000 a 2001. - Zprávy MOS, 60: 229 - 232.

Dvořák, L., Holuša, J., Holý, K., Macek, J., Smetana, V., Straka, J., & Šima, P. (2010): Blanokřídlí (Hymenoptera) vybraných lokalit východní Moravy a Slezska (Česká republika). In: Acta Mus. Beskid., 2: 157-172.

Dvořáková, J. (2007): Společenstva měkkýšů lučních stanovišť CHKO Bílé Karpaty. - Bakalářská práce, PřF MU v Brně.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Dvořáková, J., Ložek, V., Horsák, M. & Pechanec, V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Vsetín: Acta Carpathica Occidentalis, 2011. 124 s. Supplementum 1. ISBN 978-80-87614-00-6.

Dybal J. (1991): Chráněné geologické výtvory v Severomoravském kraji. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce doc. RNDr. František Řehoř, CSc.

Džingozovová Ž. (2006): Rozdíly ve využívání různých lesních typů společenstvem netopýrů. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

 E

Eliáš, M. (1993): Významné geologické lokality - Informační portál České geologické služby [online]. 1993-11-10 [cit. 2010-02-06]. Dostupné z <http://www.geology.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=664&tt_=z>.

Eliáš, M. (2002): Svahové facie Slezské sedimentační pánve – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, Brno.

Eliáš, M., Eliášová, H. (1983): Kurovický vápenec. - In Andrusov, D., Samuel, O.: Stratigrafický slovník Západných Karpát 1. GÚDŠ, 434-435. Bratislava

Eliáš, M.; Eliášová, H. (1984): Facies and paleography of the Jurassic in the western part of the Outer Flysch Carpatians in Czechoslovakia. Sbor. geol. věd, Geol., 39, 105-107. Praha 

Eliáš M., Eliášová H.(1985): Tlmačovské slieňovce. - In Andrusov D.,Samuel O.: Stratigrafický slovník Západních Karpát 2, GÚDŠ, 272. Bratislava. 

Eliáš, M., Martinec, P., Reháková, D., Vašíček, Z. (1996): Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika). - Věstník ČGÚ, 71/3: 259-275, Praha.

Elsnerová, M. (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Elsnerová, M. (2002): O buku a bučinách, zejména v širším okolí Otrokovic. - Acta musealia 2002/1, Sborník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Elsnerová, M. (2005): Výsledky botanického průzkumu mokřadu za Slováckými strojírnami v Uherském Brodě. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Elsnerová, M. & Trávníček, D. (1994): Přírodní památka Na letišti v k. ú. Otrokovice. Botanický
a zoologický inventarizační průzkum v roce 1994. – Ms, depon. in: Muzeum jihovýchodní Moravy
Zlín.

Elsnerová, M., Krist, J., Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Elsnerová, M. & Trávníček, D. (2004): Základní údaje a plán péče (2005-2014) pro území navržené ke zvláštní ochraně podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - PP Zákostelí. Muzeum JV Moravy ve Zlíně, depon. in KrÚ Zlinského kraje. 

 F

Fajmon, K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. - Ms.,depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Fajmon, K., Jongepierová, I. & Jongepier, J. W: (2013): Inventarizační průzkum PP Nové louky z oboru botanika, stav v roce 2010. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Fajmon, K. & Vondřejc, T. E. (2017): Bělokarpatská zahrádka třicetiletá. In: Ochrana přírody 5/2017, s. 6-10.

Felix, J. (1904): Ďůry na Radhošti a Pustevnách. Město Frenštát pod Radhoštěm.

Fiala, L. & Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Stříbrník. Ms., 5 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Fiala, L. & Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Uherská. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Fiala, K., Tůma, I., Jandák, J. et Zelená, V. (1996): Basic charakteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. In: Fiala K. [ed.]: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies, p. 13-28.

Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 233-242.

Filippov, P. (2006): Botanický inventarizační průzkum PP Šumlatová, Ms, depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Filipská, P. (2009): Geochemie sedimentů mrtvého ramene Čerťák ve Starém Městě na Moravě [online]. 2009 [cit. 2015-02-23]. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Josef Zeman. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/162595/prif_m/>.

Filipská, P., Zeman, J. & Bábek, O. (2010): Geochemie dnových sedimentů mrtvého ramene Čerťák: kontaminace těžkými kovy. In: Geol. výzk. Mor. Slez., Brno 2010, s. 172-174.

Fleischer, A. (1911): Příspěvek k výzkumu broukové fauny Radhoště. - Věstník přírodovědného klubu Prostějov.

Foldyna, J., Pavlica, J. (1968): Pseudokras masívu Lysé hory a Kněhyně. - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě, řada hornicko-geologická 14/2: 69-82, Ostrava.

Folkmanová, B. (1954): Příspěvek k poznání slezských stonožek z Beskyd. Přírodovědný Sborník Ostravského Kraje, 15: 194-217.

Forejtarová, P. (1997): Květena mokřadních biotopů v nivě Bečvy mezi Valašským Meziříčím a Černotínem. Diplomová práce. PřF UP Olomouc.

Formánek, E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska - 1., Brno, pp. 1-824.

Formánek, E. (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska – 2, Praha, pp. 825-1474.

Förchgott, J. (1986): Průmyslové imise a lesní kalamita na Kelčském Javorníku. - Lesnická práce, 65: 313-322, Praha.

Frajová, H. (1957): Výzkum korálové fauny tithonského vápence v okolí Štramberka, Jasenice a Skaličky na Moravě. - Zpr. geol. Výz. v Roce 1956, 57-59. Praha.

Frajová, H. (1959): Nové výsledky výzkumu korálové fauny ze Štramberka, Skaličky a Jasenice na Moravě. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1957, s. 51-54, Praha.

Frühbauerová, O., Sedláčková, M. & Otáhal, I. (2007): Doteky přírody - geologie, botanika, zoologie. Katalog k expozici, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Fučková I. (1993): Zimní a letní povětrnostné extrémy na Lysé hoře za období 1961 - 1990. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

 G

Galušková, H. (2012): Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Garaj P., Ondrová V., Růžička V. (2005): Nález Orchis tridentata v přírodní rezervaci Drahy v Bílých Karpatech. Poznámky k dalším nálezům a ochraně lokality. - Roezliana, Brno, 34: 35-39.

Garaj, R. (2008): Reintrodukce hořce Kochova (Gentiana kochiana) v PP Za lesem. – Ms. Středoškolská odborná činnost, depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Garbová, T. (2011): Společenstvo ve dne aktivních motýlů Přírodní památky Obidová (CHKO Beskydy). Bakalářská práce. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

Gába, Z. (1971): Izolovaná skála „Kozel” ve Chřibech. Věstník okresního musea v Kroměříži, listopad 1971, str. 3-15.

Gavenda, O. (1958): Prales na Menšim. Za krásami domova, Praha, 4: 276–277.

Gibl, J. (1949): Orchidaceae (Vstavačovité) v Beskydech.– Přírod. Sborn. ostrav. kraje, Opava, 10: 166-167.

Gillová, L. & Losík, J. (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR Sovince. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště odboru životního prostředí Hodonín.

Girgel, M. (2018): Putování za vodou Zlínským krajem. - Zlín: Zlínský kraj, 1. vydání, 172 s. ISBN 978-80-87833-31-5.

Girgel, M., Hrabec, J. & Šnajdara, P. (2008): Minerální prameny Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje 2008.

Glocker E. F. (1841): Über den Jurakalk von Kurowitz in Mähren und über den darin vorkommenden Aptychus imbricatus. - Verh. Leopold. - Carol. Akad. Naturf., 19/2/, 73-308. Breslau-Bonn. 

Glocker, E. F. (1842): Beiträge zur geognostischen Kenntnis Mähren. Über die Formation des Jurakalks im mittlen March-Gebiet. Neu. Jb. Mineral. Geogn. Geol. Petrefaktenk., 22-34. Stuttgart.

Gogela, F. (1890): Květena okolí Místeckého. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc 26: 107–110.

Gogela, F. (1891): Květena okolí Místeckého. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc 29: 109–112.

Gogela, F. (1892): Einige Rosen aus der Umgebung von Friedek und Mistek. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 30 (1981): 34–43.

Gogela, F. (1892): Květena okolí místeckého. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc 33: 93–96.

Gogela, F. (1893): Květena okolí místeckého. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc 38: 150–154.

Gogela, F. (1895): Květena okolí místeckého. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc 45: 154–157.

Gogela, F. (1896): Flora von Hochwald. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 34 (1985): 5–14.

Gogela, F. (1897): Struthiopteris germanica in Mähren. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 35 (1986): 45.

Gogela, F. (1898): Ein Beitrag zur Gefässkryptogamenflora im nordöstlichen Karpathengebiete von Mähren. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 36 1987): 3–5.

Gogela, F. (1898): Z květeny temen moravských Karpat severovýchodních. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc.

Gogela, F. (1899): Z jarní květeny na Valašsku. Sborn. Mus. Společ. Val. Meziříčí, 3: 7-13.

Gogela, F. (1900): Flora von Rajnochowitz.

Gogela, F. (1900): Z květeny Radhoště. Sborn. Mus. Společ. Val. Meziříčí, 4 (č 7 a 8): 45-49.

Gogela, F. (1902): Z květeny Moravských Karpat severovýchodních. Věst. Klubu Přírod. Prostějov, 4(1901): 107-112.

Gogela, F. (1903): Květena Beskyd moravských. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc, 20: 134-138.

Gogela, F. (1903): O rozšíření některých druhů rostlinných na severovýchodní Moravě. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc.

Gogela, F. (1903): Z květeny pahorkatiny podkarpatské na Moravě východní. Věst. Klubu Přírod. Prostějov, 5(1902): 65-76.

Gogela, F. (1903): Z květeny Smrku a Lysé hory. Sborn. Mus. Společ. Valašské Meziříčí 11: 13–18.

Gogela, F. (1904): Květena Beskyd moravských. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc, 21: 109-114.

Gogela, F. (1906): Květena Beskyd moravských. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc, 23: 54-58.

Gogela, F. (1907): Z květeny Javorníka u Rajnochovic. Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 10: 43-57.

Gogela, F. (1908): Květena na dolním toku Rusavy v okolí Střebětic.

Gogela, F. (1909): Květena na dolním toku Rusavy II. Okolí Záhlinic.

Gogela, F. (1912): Z květeny východní části hor Hříběcích. Věstník Klubu Přírod. Prostějov 15: 61-83, Prostějov.

Gogela, F. (1913): Květena horstva Hostýnského.

Gogela, F. (1921): Zámeček u Kroměříže. Črta přírodní. Pozorovatel, Kroměříž 10/17 (7.3. 1921).

Gogela, F. (1929): KVĚTENA. VLASTIVĚDA MORAVSKÁ - UH. HRADIŠŤSKÝ KRAJ, HOLEŠOVSKÝ OKRES. Musejní spolek v  Brně, 1929.

Gogela, J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. – Ms., Dipl. práce, depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno

Gogolka, R., Veselý, M. & Majkus, Z. (2008): Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy. - Zoologické dny České Budějovice 2008, sborník z konference, s. 60.

Goldbach, M. (2004): Výjimečné tvary reliéfu Vsetínských, Hostýnských, Vizovických vrchů a Javorníků. - Seminární práce, Gymnázium Jana Pivečky, Slavičín.

Gongolová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o bukové rezervace CHKO Beskydy a okolí. Diplomová práce. Brno: MENDELU Brno, 2010. 184 s.

Gottwald A. & Bělín V. (eds.) 2001: Motýli Bílích a Bielych Karpat (The Lepidoptera of the White Carpatians Mts.). Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 7, 153 pp.

Gregorová, R. (2011): Geologické poměry širšího okolí Hluku – svědectví oceánských hloubek. In: Břečka, Jan et al. Hluk: dějiny města. Vyd. 1. Hluk: Město Hluk, 2011. 735 s. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z <http://kronikahluk.cz/data/uploads/dejiny/geologie.pdf>.

Gregušová, K. (1999): Transformační změny zemědělské výroby v CHKO Beskydy a jejich důsledky v ochraně krajiny. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

Gregušová, K. (2015): Vliv potravní nabídky bezobratlých na výskyt vodních ptáků na rybnících. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Grulich, V. (1987): Fytogeografická charakteristika jihomoravských písků. - Zpr. Čs. Bot. Společ., 22, mater. 6: 75–79.

Grulich, V. (1995): Přírodní poměry nejjižnější Moravy a Záhorské nížiny. - Zpr. Čs. Bot. Společ., 30/1: 7–12.

Grulich, V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.–10. července 1999). Zpr. Čes. Bot. Společ. Praha, 38:89-174, Příl. 2003/2.

Grulich, V., Antonín, V. & Danihelka, J. (2002): Národní přírodní památka Váté písky u Bzence. Botanický průvodce. Česká botanická společnost, Praha.

Grulich, V. & Řepka, R. (1997): Carex alba Scop. v České republice.- Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 2: 52-56.

Grüll, F. (1984): Inventarizační průzkum SPR Čerňava. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Grüll, F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Grüll, F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Skalka-Polomsko. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Grüll, F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Smrdutá. Ms., depon. AOPK ČR, Praha. 

Grüll, F. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Křéby - okres Kroměříž. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Grüll, F. (1986): Inventarizční průzkum vegetačního krytu CHPV Pod Hribovňou. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty

Grüll, F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu (CHPV Průkopa). - Depon. in KrÚ Zlín.

Grüll, F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Jalovcová stráň. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Grüll, F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Na Adamcích. Ms., depon. in: AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Brno.

Gutzerová, N. (2015): Vsetínská kotlina, Rybník Neratov – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2015-02-01 [cit. 2016-03-26]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/neratov/>

Gutzerová, N. (2016): Zlínské vrchy, Trubiska – přírodní památka a evropsky významná lokalita Pozděchov. Botany.cz [online]. 2016-03-08 [cit. 2016-03-12].
Dostupné z <https://botany.cz/cs/trubiska-pozdechov/>

 H

Haberlandová, L. (2010): Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves) [online]. 2010 [cit. 2015-03-08]. Bakalářská práce. University of Ostrava, Faculty of Science. Vedoucí práce Zdeněk Majkus. Dostupné z: <http://theses.cz/id/2jk3no/>.

Haberlandová, L. (2012): Hodnocení stavu PP Lázeňský mokřad z hlediska ochrany biodiverzity pavoučích společenstev [online]. 2012 [cit. 2015-03-08]. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Ivo Machar. Dostupné z: <http://theses.cz/id/g0wb4s/>.

Hablawetz, J. (2001): Podíl hub na dekompozici dřeva v NPR Mionší. Diplomová práce, MZLU Brno.

Hadač, E. (1966): Rozšíření jaterníku (Hepatica nobilis Mill.) v Československu Preslia, 38: 186-201.

Hadaš, P. (2000): Klimatologická studie NPR Kněhyně - Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hadinec, J., Lustyk, P. et Procházka, F. [eds.] (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae I. – Zpr. Čs. Bot. Společ. Praha 37: 51-105.

Hadinec ,J., Lustyk, P. et Procházka, F. [eds.] (2003): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae II. – Zpr. Čs. Bot. Společ. Praha 38: 217-288.

Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. Additions to the flora of the Czech Republic. VI. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247–337, 2007.

Hajduchová, J. (1999): Předběžná zpráva o prvním nálezu jazyku jeleního (Phyllitis scolopendrium) v Bílých Karpatech. - Sborník Př. klubu v Uh. Hradišti, 4: 59.

Hajduchová, K. (2009): Vliv způsobu hospodaření na velikost populací D. sambucina a jeho rozšíření na Vsetínsku [The impact of management methods on the D. sambucina populations' size and it's occurrence in the Vsetin region. Bc. Thesis in Czech] - 62 p., Faculty of Science, The University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.

Hájek, M. (1994): Nejvzácnější rostlinné druhy Hlucké pahorkatiny. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 271, 1994, s. 21–27.

Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 1: 18-27. 

Hájek, M. (1997): Batrachium rionii (Lagger) Nyman v Bílých Karpatech a další významné nálezy z okolí Hluku. - Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Olomouc, č. 275, 1, s. 63-64.

Hájek M. (1997): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přír. Kl. Uh. Hradiště 2: 17-30.

Hájek, M. (1998): Botanický inventarizační průzkum PP Kalábová. - Ms., Depon. in S CHKO Bílé Karpaty.

Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. 1. vyd. Uherské Hradiště : Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 1998. 158 s. supplementum 4. 

Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech 2. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště : Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 4, 1, s. 12-18. 

Hájek M. (2000): Rašeliniště a slatiniště moravskoslovenského pomezí: shrnutí dosavadních poznatků. In: Stanová V. (ed.), Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, s. 39-44. 

Hájek M. (2001): Prameniště. In: Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.), Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, s. 56-63.

Hájek, M. (2003): Ohrožená beskydská rašeliniště. Živa, 2003/2: 62-63.

Hájek, M. et Hájková, P. (2000): Nové nálezy Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz na moravskoslovenském pomezí. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 76-79.  ISSN 80-902213-9-4.

Hájek, M. et Hájková, P. (2001): Vzácné a zajímavé mechorosty rašelinišť a pramenišť Moravskoslovenského pomezí. Bryonora, Praha, 28: 10-14.

Hájek M., Horsák M. (2005): The list of Western Carpathian fens under detailed study. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Vyd. 1. Olomouc : Palacký University, 2005. není součástí edice, ISBN 80-244-1071-0, pp. 13-21.

Hájek M., Horsák M., Hájková, P. (2002): Pěnovcová prameniště karpatských pohoří. Živa - časopis pro biologickou práci, Praha, Academia, nakladatelství AV ČR. ISSN 0044-4812, vol. 50, no. 1: 11-13.

Hájek M., Horsák M., Poulíčková A., Vašutová M., Hájková P. (2005): Ohrožená pestrost života na karpatských lučních prameništích. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Actaea, 2005. 86 s. 

Hájek M., Lustyk, P., Novosadová, J., Hradílek, Z. et Dančák, M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae – Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti – Stachyion sylvaticae) z Moravských Karpat. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: 213-224.

Hájek M., Malina P.(1998): Eriophorum vaginatum L. nalezeno v Beskydech. Floristický příspěvek k údolí Černé Ostravice. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: 89-91.

Hájek, M., Roleček, J. & Fajmon, K. (2010): Pomozte objasnit historii našich luk. Bílé-Biele Karpaty 1: 20-21.

Hájek M., Rybníček K. (2001): Slatinná a přechodová rašeliniště. In: Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.), Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, s. 64-70. 

Hájek M., Rybníček K. (2001): Vrchoviště. In: Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.), Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, s. 71-76. 

Hájek, M., Trávníček, B. (1996): Neznámý herbář A. Pazdery v herbáři olomoucké přírodovědecké fakulty - poznámky k flóře Králova v Bílých Karpatech. Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště, 1: 40-42. 

Hájková, A. (1974): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Mazák a Mazácký Grúnik v okrese Frýdek-Místek. Ms., depon. in AOPaK ČR, Praha.

Hájková, A. (1974): Některé chráněné rostliny Lysé hory. – Těšínsko, Český Těšín, 3: 19–22.

Hájková, A. (1977): Fytogeografická studie komplexu Lysé hory. – Pr. a Stud., Frýdek-Místek, 1: 1–98.

Hájková, A. (1978): Chráněné rostliny Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd. – Pobeskydí, Frýdek-Místek, 1: 12–14.

Hájková, A. (1982): Inventarizační průzkum chráněného naleziště "Pod Lukšincem". Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hájková, A. (1983): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Palkovické hůrky. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Hájková, A. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Mazácký Grúnik. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hájková, A. (1984): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Palkovické hůrky. – Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 5: 61-70.

Hájková, A. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Mazácký Grúnik. Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 6: 69-84.

Hájková, A. (1985): Prales Mionší - státní přírodní rezervace. Věda a technika mládeži, Praha, 12.

Hájková, A. (1988): Inventarizační průzkumy beskydských rezervací. – Těšínsko, Český Těšín, 3–4: 53–54.

Hájková, A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 38: 165-171.

Hájková, A. (1987): Chráníme vzácné druhy naší květeny. Těšínsko. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek – Místek. 1:29-30.

Hájková, A. (1987): Poznámky k výskytu některých ohrožených druhů v Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 36: 89-90.

Hájková, A. (1990): Chráněná území a evidované lokality Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Památ. a Přír., 10: 627–629.

Hájková, A. (1990): Vegetace státní přírodní rezervace Mazák v komplexu Lysé hory. – Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 7: 23-32.

Hájková, A. (1993): Botanický průzkum navrhovaného chráněného území „Štěrkové náplavy řeky Ostravice“. Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 8: 108-116.

Hájková, A. (1993): Národní přírodní rezervace v okrese Frýdek-Místek. – Těšínsko, Český Těšín, 2: 29–31.

Hájková, A. (1993): Příroda frýdecko-místeckého okresu (Vegetace). – Těšínsko, Český Těšín, 1: 27–29.

Hájková, A. (1994): Chráněná území Moravskoslezských Beskyd. – Pr. Stud. Muz. Beskyd, přír. vědy, 8 : 179–192.

Hájková, A. (1995): Nejbohatší lokalita Matteuccia struthiopteris v Podbeskydské pahorkatině. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 44: 217-218.

Hájková, A. (1996): Botanický průzkum přírodní rezervace Rybníky (1995). Pr. a Stud. Muz. Beskyd, Frýdek-Místek, 10: 3-12.

Hájková, A. (1996): Mokřady frýdecko-místeckého okresu. Těšínsko, 1996(2): 30-31.

Hájková, A. (1996): Rozšíření Blechnum spicant (L.) Roth na severní Moravě a ve Slezsku. Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 10: 16-23.

Hájková, A. (1996): Současné rozšíření bolševníku velkolepého v okrese Frýdek-Místek. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 45: 55–58.

Hájková, A. (2000): Dvě zajímavé přírodní památky v Podbeskydské pahorkatině. Těšínsko, Český Těšín, č.1, 43: 31-33.

Hájková, A. (2001): Některé zajímavé nálezy vyšších rostlin. Těšínsko, Český Těšín, 44:25-26.

Hájková, A. (2001): Výsledky botanického průzkumu Přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy. Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 137-153. 

Hájková, A. (2001): Zajímavé floristické nálezy. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 179-180.

Hájková, A. (2003): Echinocystis lobata (štětinec laločnatý) zplaňuje v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 52: 180.

Hájková, A. (2003): Herbářová sbírka Muzea Beskyd. – Pr. a Stud. Muz. Beskyd, Frýdek-Místek, 13: 231.

Hájková, A. (2003): Výskyt klikvy bahenní (Oxycoccus palustris) v Moravskoslezských Beskydech.– Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 13:209-212.

Hájková, A. (2005): Poznámky k výskytu jeleního jazyku celolistého (Phyllitis scolopendrium) v Podbeskydské pahorkatině. - Práce a studie Muzea Beskyd 15: 163-176.

Hájková, A. & Holuša, O. (2005): Nová maloplošná zvláště chráněná území v Beskydském bioregionu (ČR). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přírodní vědy) 15: 207-216.

Hájková, A., Petřík F. et Škorpíková V. (1993): Výsledky inventarizačních průzkumů přírodní rezervace Plenisko v Moravskoslezských Beskydech. – Těšínsko, Český Těšín, č. 1, 36 :24-27.

Hájková, A. & Prymusová, Z. (2007): Příspěvek k rozšíření ostřice převislé (Carex pendula) na území severovýchodní Moravy a Slezska. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 223-232.

Hájková, A. & Prymusová, Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. Acta Mus. Beskid., 3: 31-48.

Hájková, A., Prymusová, Z. et Troszoková, M. (2003): Rod Polystichum v herbářové dokumentaci severovýchodní Moravy a Slezska. – Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 13: 189–208.

Hájková, J. (2007): Přírodní poměry a flóra území jižně od Zlína. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Hájková, P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 7-51. ISSN 80-902213-9-4.

Hájková, P. (2001): Mechorosty mokřadních, slatinných a rašelinných luk na území Hostýnských vrchů a jejich cenologická vazba. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A, Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001, roč. 50, č. 1, s. 13-24. ISSN 0323-0627.

Hájková, P., Hájek, M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen im Bereich der mahrischen Karpaten. Linzer Biol. Beitr., Linz, 32, 2, s. 763-789. 

Hájková, P. & Hájek, M. (2001): Vzácné a zajímavé mechorosty rašelinišť a pramenišť moravsko-slovenského pomezí. Bryonora, Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2001, roč. 28, č. 1, s. 10-14. ISSN 0862-8904.

Hájková, P., Hájek, M. (2003): Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians and their relationships to water and soil chemistry. – Preslia, Praha, 75: 271–287.

Hanák, F., Hudeček, J., Horsák, M. (2003): Modranka karpatská, Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), historie známého výskytu a rozšíření na území České republiky (Mollusca: Limacidae). Čas. Stez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 51, no. 2, s. 172-178.

Hartl, P., Kubíček, P. (1991): Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále. Sbor. Čes. georg. Společ.; svazek: 96; sešit:4; s. 256-258.

Hasalová, E. (1992): Skalní tvary Vsetínských vrchů. - Diplomová práce, MS PřF UP Olomouc.

Havlíček, J. (2001): Plán péče PP Bernátka na období 2002-2011. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.  

Havlíček, J. (2001): Plán péče PR Čerňava na období 2002-2011. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.    

Havlíček, J. (2001): Plán péče PR Kelčský Javorník na období 2002-2011. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje. 

Havlíček, J. (2001): Plán péče PR Sochová na období 2002-2011. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje. 

Havlín, Nováková, D. (2006): Minerální vody mikroregionu Bojkovsko (Mineral waters in Bojkovice region). - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006, s. 128-129.

Hejdová, M. (2008): Srovnání bylinného patra listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Hejný, S. et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1., Academia, Praha, 557 s.

Hejný, S. et Slavík B. [eds.] (1990): Květena České republiky. 2., Academia, Praha, 540 s.

Hejný, S. et Slavík B. [eds.] (1992): Květena České republiky. 3., Academia, Praha, 542 s.

Hettenbergerová, E. (2009): Botanický inventarizační průzkum PP Lom Rasová. Ms., depon in: Správa CHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Hiřman, M. (2014): Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata. Pavouk 36: 12-14. ISSN 1804-7254.

Hlaváč, S. (1975): Hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus) na rybnících u Záhlinic. Zprávy MOS : 71 - 74.

Hlaváčová, H. (2012): Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) PR Gutské peklo (Moravskoslezské Beskydy). Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce: Kupka, J.

Hlisnikovský, D. (2010): Botanický inventarizační průzkum PP Kyčmol. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Hlisnikovský, D. (2011): Botanický inventarizační průzkum PP Byčinec. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hlisnikovský, D. (2014): Komentovaná vycházka s botanikem – Choryňská Stráž. Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti - www.ms-cbs.cz [online]. 2014-07-28 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z <http://www.ms-cbs.cz/komentovana-vychazka-s-botanikem-chorynska-straz/>

Hlisnikovský, D. & Sedláčková, M. (2011): Centaurium pulchellum (Sw.) Druce. – In: Plášek, V., Cimalová, Š., Hlisnikovský, D. et Prymusová, Z. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu
severní Moravy a Slezska V., Časopis Slezského zemského muzea, Série A, Vědy přírodní 60: 285.

Hlisnikovský, D. et Sedláčková, M. (2014): Valerianella carinata Loisel. – In: Plášek, V. et Cimalová, Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 79.

Hofer, M. (1976): Výsledky floristického průzkumu (Moravanské louky). - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Hohausová, E. (1997): Ryby jihovýchodní Moravy.- Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 2: 137 – 143. ISBN 80-902213-3-5

Holec, J. (2001): Ekologické skupiny a strategie velkých hub. - Živa 3/2001: 107.

Holec, J. & Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Holec, J. a kol. (2007): Ochranářsky významné druhy hub (makromycetů) nalezené během průzkumu NPR Mionší a okolí v rámci jarního terénního setkání českých a slovenských mykologů v Horní Lomné 15. - 17. 6. 2007, Národní muzeum Praha, mykologické oddělení.

Holecová M. & Roháčová M. (2001): Druhové zastúpenie nosáčikovitých (Coleoptera, Curculionidae) v epigeóne horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 75-82.           

Holík, J. (2014): Dynamika přirozené obnovy dřevin v západních Karpatech se zaměřením na jedli bělokorou. Bakalářská práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Libor Hort.

Holub, J. (1982): Inventarizační průzkum lesnický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Holub, J. (1983): Inventarizační průzkum lesnický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Holub, J. et Procházka F. (2000): Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000).– Preslia, Praha, 72: 187-230.

Holuša, J. (1995): Orthoptera náplavových štěrkovišť řeky Ostravice a Morávky. Orthoptera of the alluvial pit run gravels of the rivers Ostravice and Morávka. Klapalekiana 31: 91-99 (in Czech, English abstr.).

Holuša, J. (2006): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě PP Šumlatová (k. ú. Nedašov). Ms, depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Holuša, O. (2007): Příspěvek k poznání fauny pisivek (Insecta: Psocoptera) Přírodní rezervace V Podolánkách v Moravskoslezských Beskydech (Beskydský bioregion, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 127–141.

Holuša, J. (2009): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě NPR Javorina. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Holuša, J., Kočárek, P. & Marhoul, P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 254–255, ISBN 978-80-86166-23-0.

Holuša, J., Kočárek, P. & Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Holuša, J. ml. (1997): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) na lokalitě nad Vsetínem (Vršky). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Holuša, J., ml. (2001): Období letové aktivity zlatušky Cleptes semiauratus (Hymenoptera: Cleptidae) na severní Moravě a ve Slezsku. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 99-104.  

Holuša, O. (2001): Přírůstky vážek (Insecta: Odonata) ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek (Česká republika) v letech 1997-2000. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 117-131. 

Holuša, O. (2001): Příspěvek k poznání fauny pisivek (Insecta: Psocoptera) přírodní rezervace Smrk (Beskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 83-97. 

Holuša, O. (2003): Fauna pisivek (Insecta: Psocoptera) Národní přírodní rezervace Mazák v Moravskoslezských Beskydech (Beskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 83-98

Holuša, O. (2008): Zpráva z inventarizačního průzkumu vážek (Odonata) a pisivek (Psocoptera) lokalit na území Bílých Karpat. Strážnice na Moravě - PP Žerotín, Březová - PP Dubiny, Horní Němčí - PP Uvezené, Strání - PP Vápenky, Horní Němčí - PP Za lesem, Sudoměřice - pískovna, Březová - rybníky. – Ms. Závěrečná zpráva; Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holuša, O. & Holuša, J., st. (2001): Charakteristiky lesních geobiocenóz přírodní rezervace Smrk (Beskydský bioregion, Česká Republika). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 1-22.  

Holuša, O. & Holuša, J., st. (2003): Charakteristiky lesních geobiocenóz Národní přírodní rezervace Mazák v Moravskoslezských Beskydech. - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 55-82

Holzer, M. (1993): Inventarizační průzkum hydrobiologický PP Jasenice. Ms, Depon. in KrÚ Zlín.

Holzer, M. (1993): Inventarizační hydrobiologický průzkum lokality "Rákosina ve Stříteži". PdF UP, Olomouc. Ms, 5 s. Dep. in: OkÚ Vsetín, RŽP

Holzer, M. (1995): Hydrobiologický průzkum na lokalitě pod hrází Velkého choryňského rybníku. Ms, 5 s. Ped. fak. UP v Olomouci.

Holzer, M. (1995): Inventarizační hydrobiologický průzkum lokality: mokřad u Choryňského rybníka resp. umělá strouha pod Choryňským rybníkem. PdF UP, Olomouc. Ms, 4 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP.

Holzer, M. (1996): Inventarizační průzkum hydrobiologický PP Rybník Neratov. Ms, Depon. in KrÚ Zlín.

Holzer, M., Viktora, L. (1989): Hydrobiologický a ichtyologický průzkum lomu Jasenice. Ms, Depon. in KrÚ Zlín.

Horák, J., Mertlik, J., Chobot, K. et Kubáň, V. (2009): Distribution of a raresaproxylic beetle Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) in the Czech Republic with notes to the occurrence in central Europe. Klapalekiana 45: 191–197.

Horák, J., Zaitsev, A. A. et Vávrová, E. (2011): Ecological requirements of a rare saproxylic beetle Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) – the beetles’ stronghold on the edge of its distribution area. Insect Conservation and Diversity 4: 81–88.

Horáková, M. (2006): Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny na Uherskohradišťsku. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce Trnka, P.

Horal, D. (1999): Zoologický inventarizační průzkum ptáků (Aves) NPR a PR Javořina. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Horal, D., Jagoš, B., Resl, K., Uřičář, J., Jongepier, J. W. & Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. 

Horal, D. & Jagoš, B. (2008): Sledování populace mečíku bahenního v Bílých Karpatech. - In: Ochrana přírody 6/2008.

Horčičko, I. (2002): Výzkum čmeláků v blízkém okolí Vsetína. Katedra zoologie PřF UP Olomouc, 10 s.

Horečka, F. (1931): Ďůry na Radhošti a Poustevnách. Vlastivěda Frenštátska, díl 1. Kniha o památném Radhošti, s. 108-110.

Horký, T. (2010): Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy, projekt pro územní řízení.

Horsák, M. (2000): Lehmannia nyctelia (Bourguigant, 1861) - nový slimák pro Českou republiku. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 120 - 121.

Horsák, M. (2000): Měkkýši (Mollusca) navrhované NPR Oderský luh v CHKO Poodří (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49: 183-187.

Horsák, M. (2000): První nález Anisus vorticulus (Troshel, 1834) v CHKO Poodří. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49(1): 95-96.

Horsák, M. (2001): Měkkýši (Mollusca) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty (Česká republika). Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 15-26.

Horsák, M. (2002): Měkkýši Biosférické rezervace Bílé Karpaty. In Zoologické dny, Abstrakta referátů z konference 14-15. února 2002. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002. s. 24-25. 14 - 15. února 2002, Brno.

Horsák, M. (2002): Měkkýši (Mollusca) NPR Kaluža, Nízký Jeseník (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 51(2): 217-226.

Horsák, M. (2002): Skutečně poznáte modranku karpatskou?. In: Živa. 2002, Vol. 50: 172-172.

Horsák, M. (2003): Malakofauna (Mollusca) navrhované NPP Skalická Morávka (Slezsko, Česká republika). - Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 52, s. 127-132.

Horsák, M. (2003). Malakozoologické zhodnocení PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2003). NPR Mazák – malakozoologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2003). PR Bučací potok - malakozoologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2003). PR Smrk - malakozoologický inventarizační průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2003): Společenstva měkkýšů lučních svahových pramenišť moravskoslovenského pomezí. In Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 13. - 14. února 2003. Brno: 2003. s. 34-34.

Horsák, M. (2003): Vodní měkkýši Přírodních rezervací Velký Pavlovický rybník, Skučák a Štěpán (Slezsko, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13: 1-8.

Horskák, M. (2003): Výsledky stopatnáctiletého výzkumu měkkýšů (Mollusca) NPP Šipka u Štramberka (severní Morava). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 52, s. 223-230.

Horsák, M. (2004): Malakozoologický inventarizační průzkum NPR Razula za rok 2001 - 2003. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M. (2005): Fenomén prameništních slatinišť a malakologické konsekvence. Malacologica Bohemoslovaca, Praha, 2005, vol. 3, no. 1, s. 89-99.

Horsák, M. (2005): Malakologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Horsák, M. (2005): Nedotčená malakofauna NPR Razula (Vsetínské vrchy, Česká republika). – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 54: 57–61.

Horsák, M. et al. (2003): Botanicko-zoologický inventarizační průzkum NPR Razula s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Horsák, M., Hájková P. (2005): The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Vyd. 1. Olomouc : Palacký University, 2005. není součástí edice, ISBN 80-244-1071-0, s. 63-68.

Horsák, M., Holuša O. (2003): Měkkýši Přírodních rezervací Palkovické hůrky, Skalka a Rybníky (severní Morava, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13: 9-18.

Horsák, M., Kment, P., Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Horsák M., Novák J.,  Novák M. (2006): Prales NPR Mionší – malakozoologický ráj v Beskydech. – In: Malacologica Bohemoslovaca, 5: 18–24. [online]. 2006-05-12 [cit. 2006-12-04]. Dostupné z <http://mollusca.sav.sk/pdf/5/5.Mionsi.pdf>. 

Hort, L., Vrška, T. & Adam, D. (2008): Výzkum a monitoring přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji. In: Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 22-27.

Hortvíková, M. (2014): Drtič Gammarus fossarum v roli inženýra: predační efekt blešivce potočního na společenstvo larev pakomárů. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.

Hořák, D. a kol. (1995): Avifaunistický výzkum PR Kolébky. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Hořák, D., Klvaňa, P., Novotný, M. & Varga, V. (1997): Ornitofauna jezer u Ostrožské nové Vsi v zimě 1995-1996. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 2: 154.

Hoskovec, L. (2007): MYRICARIA GERMANICA (L.) Desv. - židoviník německý / myrikovka nemecká [online]. 2007-07-10 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/myricaria-germanica/>.

Hoskovec, L. (2007): Podbeskydská pahorkatina, Skalická Morávka [online]. 2007-07-29 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/skalicka-moravka/>.

Hoskovec, L. (2007): Bílé Karpaty, Čertoryje - národní přírodní rezervace. - Botany.cz [online]. 2007-09-20 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/certoryje/>

Hoskovec, L. (2007): Bílé Karpaty, Porážky - národní přírodní rezervace. - Botany.cz [online]. 2007-09-28 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/porazky/>

Hoskovec, L. (2007): DACTYLORHIZA FUCHSII (Druce) Soó subsp. SOOANA (Borsos) Borsos – prstnatec Fuchsův Soóův / vstavačovec Fuchsov Soóov - Botany.cz [online]. 2007-07-19 [cit. 2010-01-23]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/dactylorhiza-sooana/>

Hoskovec, L. (2007): Lathyrus pannonics (Jacq.) Garcke - hrachor panonský / hrachor panónsky. - Botany.cz [online]. 2007-07-22 [cit. 2008-02-05]. Dostupné z https://botany.cz/cs/lathyrus-pannonicus/

Hoskovec, L. (2007): Scilla kladnii Schur - ladoňka karpatská / scila karpatská. [online]. 2007-07-11 [cit. 2008-02-19]. Dostupné z https://botany.cz/cs/scilla-kladnii/.

Hoskovec, L. (2007): Strabišov-Oulehla - národní přírodní rezervace. - Botany.cz [online]. 2007-10-05 [cit. 2008-01-25]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/strabisov-oulehla/>

Houšť, M. (1977): Příspěvek k hnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus L.) a potápky černokrké Podiceps negricollis L.) na rybnících u Záhlinic. Zprávy MOS: 27 - 31.

Hrabec, J. (1997): Mokřady Hradišťského příkopu I. - Kněžpolský les a rameno Kanada. - Veronica Brno.

Hrabec, J. (1998): Mokřady Hradišťského příkopu IV. - Lesní komplex Kolébky - Předměstský les, 1998, Veronica Brno, 1.

Hrabec, J. (1998): Příspěvek k výskytu kotvice plovoucí (Trapa natans L.) v Hradišťském příkopu. – Sborn. Přírodověd. Klubu Uherské Hradiště 3: 4–7.

Hrabec, J. (2004): Nález pavouka slíďáka úhorního (Lycosa vultuosa) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině. Ochrana přírody, 59, 1: 18.

Hrabec, J. (2008): NATURA 2000 – evropsky významná lokalita Chřiby. In SCHNEIDER, J., KUPEC, P. & REBROŠOVÁ, K.: Chřiby, lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny. Výzkum a praxe: Sborník z kolokvia - 29. - 30. 4. 2008. Modrá. 2008, s. 197 - 202. ISBN 978-80-7375-193-7.

Hrabec, J. (2011): Příroda a krajina. In: Břečka, Jan et al. Hluk: dějiny města. Vyd. 1. Hluk: Město Hluk, 2011. 735 s. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z <http://kronikahluk.cz/data/uploads/dejiny/piroda-a-krajina.pdf>.

Hrabec, J., Šnajdara, P., Zábranská, D. (2000): Potvrzení výskytu hadince nachového - Echium russicum J.F. Gmelin v Hlucké pahorkatině. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 80-81.

Hrabica, A. (1999): Úprava hranic nadregionálního biocentra Buchlovské lesy a nové vymezení jeho jádrového území.  Dipl. práce MZLU Brno.

Hrabovský, S. (1995): Inventarizační botanický průzkum Choryňská stráž. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.]

Hrabovský, S. (1995): Inventarizační botanický průzkum Vršky. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1995 - 1997): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných zvláště chráněných území včetně fytocenologie (lokality Choryňská stráž, Hrádek u Študlova, Ježůvka, Mokřad Jasénka, Hrachovec - Vichury, Nepřejov - Hluboký u Vsetína, Velký Skalník - Valova skála, Louka pod Rančem, Louky Kozlovských, Mokřad Dlouhé ve Vsetíně - Jasenicích, Mokřad Jablůnka, Mokřady Vesník, Růžděcký Vesník, Lúčky - Roveňky u Růžďky,Vršky - Díly). Ms. Dep. in KrÚ Zlín.

Hrabovský, S. (1996): Inventarizační botanický průzkum v lokalitě Lúčky. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1997): Inventarizační botanický průzkum Díly. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska – 1.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 48: 86-90.

Hradecký, J. (2000): Současná morfodynamika koryt beskydských toků - fenomén řeky Morávky. - In: Lacika J. (ed.): 1. konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, Bratislava. Zborník referátov, s. 57-60.

Hradecký, J. (2002): Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997). Geomorfologický sborník 1, ČAG, MU v Brně, Přírodovědecká fakulta.

Hradecký, J. (2002): Hodnocení časových změn morfodynamiky beskydských toků za využití historických map a leteckých snímků. Geomorphologia Slovaca 2, 2, Bratislava.

Hradecký, J. (2007): Geomorfologický průzkum navrhované PR Uplaz. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hradecký, J. & Pánek, T. (2000): Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy). Současný stav geomorfologických výzkumů, Ostravská univerzita Ostrava, s. 7-10.

Hradecký, J. & Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Bučací potok. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hradecký, J. & Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Malý Smrk. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hradecký, J. & Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Studenčany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Hradecký, J., Pánek, T. & Duras, R. (2005): Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004. Brno, pp. 106-110.

Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T., Dušek, R. (2012): Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje? Poznámky k příspěvku L. Roušara a kol.: Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty (VH, 11/2012, s. 352-355). Vodní hospodářství 62(12), s. 398-400.

Hradílek, Z. (2002): Mechorosty PP Kalábová u obce Březová (CHKO Bílé Karpaty). – Ms., 2 pp. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z. (1997): Přírodní památka - Skaliska Sochová (Hostýnské vrchy). Botanický inventarizační průzkum. – Ms., 31 pp., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hradílek, Z. (2003): Mechorosty PP Uvezené v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z. (2003): Mechorosty NPR Javořina v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z. (2005): Mechorosty NPR Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hradílek, Z., Plášek, V. (2002): Mechorosty přírodní rezervace Lhotka u Přerova. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2002, roč. 51, s. 195-197. ISSN 1211-3026.

Hrčka D. (2004): Pseudognaphalium luteo-album – kriticky ohrožený druh české květeny. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 171-183.

Hrdlička, A. (2002): Stane se znak města Chropyně sbírkou vyhynulých druhů? Týdeník HIT Kroměřížska, 9. července 2002, s. 13.

Hrib, M., Kordiovský, E. & Buček, A. [eds](2004): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress Břeclav, 591 pp. ISBN 80-86181-68-5.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra Choryňských rybníků a okolí. Ms, 6 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra PR Kutaný v roce 1996. Ms, 2 s. Dep. in: OkÚ Vsetín, RŽP.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra území NPR Pulčín - Hradisko a okolí. Ms, 3 s. Dep. in: KrÚ Zlín.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra NPR Razula. Ms, 2 s. Dep. in KrÚ Zlín.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra nCHÚ Les Smradlavý. Ms, 2 s. Dep. in KrÚ Zlín.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra nCHÚ Les Vachalka. Ms, 2 s. Dep. in KrÚ Zlín.

Hrnčiříková, L. (2010): Flóra Javorníků jihovýchodně od obce Huslenky. - Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra ekologie a životního prostředí. Ved. bakalářské práce Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

Hromas, J. (ed.) et al. (2009): Jeskyně. In: Mackovčin, P., Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Praha, 608 p.

Hrouda L., Kubíková J., Hadinec J. & Kučera T. (1994): Vegetace a květena vybraného krajinného celku v CHKO Bílé Karpaty. – 79 p., ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Hubáček, J. (1979): Příspěvek k zoocecidiologickému výzkumu na Uherskohradišťsku. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 197, 1979, str. 1–19.

Hubáček, J. (1979): Příspěvek k poznání fauny motýlů některých teplých lokalit Uherskohradišťska. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 201, 1979, s. 21–25.

Hubáček, J. (1980): Příspěvek k výzkumu minujícího hmyzu na Uherskohradišťsku – IV. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 203, 1980, s. 21–31.

Hubáček, J. (1980): Nové nálezy minujícího hmyzu a hálkotvorných živočichů na Uherskohradišťsku za rok 1980. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 209, 1981, s. 8–18.

Hubáček, J. (1981): Příspěvek k poznání brouků na Uherskohradišťsku (svižníkovití–Cicindelidae a střevlíkovití – Carabidae). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 211, 1981, s. 11–22.

Hubáček, J. (1982): Druhý příspěvek k výzkumu brouků na Uherskohradišťsku. Tesaříkovití a krascovití (Cerambycidae, Buprestidae). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 215, 1982, s. 25–30.

Hubáček, J. (1984): Druhý příspěvek k výzkumu brouků na Uherskohradišťsku. Brouci vodní a pobřežní. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 227, 1984, s. 27–32.

Hubáček, J. (1985): Nové nálezy minujícího hmyzu a hálek na hostitelských rostlinách z Uherskohradišťska. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 237, 1985, s. 14–30.

Hubáček, J. (1986): Třetí příspěvek k poznání brouků na Uherskohradišťsku (Diversicornia a Heteromera). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 239, 1986, s. 26–32.

Hubáček, J. (1987): Příspěvek k výzkumu brouků na Uherskohradišťsku: čeleď Chrysomelidae – mandelinkovití. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 247, 1987, s. 24–28.

Hubáček, J. (1987): Příspěvek k průzkumu brouků na Uherskohradišťsku. Čeleď nosatcovití (Curculionidae). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 249, 1987, s. 22–31.

Hubáček, J. (1990): Příspěvek k výzkumu blanokřídlého hmyzu čeledi Apidae: rod Bombus, Psithyrus, Halictus, Andrena v širším okolí Uherského Hradiště. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 265, 1990, s. 23–27.

Hubáček, J. (1998): Poznáváme přírodu na Uherskohradišťsku a chráníme ji. Okresní pedagogické středisko, Uh. Hradiště.

Hubáček, J. (1998): „Proč Hlucká pahorkatina nebyla přiřazena k Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty”, Poznáváme přírodu na Uherskohradišťsku a chráníme ji, s. 41-43, 1998, Okresní pedagogické středisko, Uh. Hradiště.

Hubáčková, A., Vachek, M., Ambrozek, L., Kučera Z., Paličková, M., Jongepierová, I. & Čmelík, P. (1997): Příroda okresu Hodonín. OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.

Humpolec, J. (1991): Klimatické poměry Moravskosleszkých Beskyd. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

Humpolíčková, J. (2012): Vsetínské vrchy, Ježůvka – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2012-08-06 [cit. 2016-03-26]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/jezuvka/>

Humpolíčková, J. (2012): Vsetínské vrchy, Louka pod Rančem – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2012-08-06 [cit. 2016-03-26]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/louka-pod-rancem/>

Hustáková, K. (2000): Ekobiologická studie druhů Crocus albiflorus Kit. ex Schult. a Conringia orientalis (L.) Dumort. Diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce V. Řehořek.

 CH

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Chládek, F. (2005): Inventarizační průzkum z oboru entomologie NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Chládek, F., Holuša, J. ( 1992): K rozšíření sarančí Tetrix tuerki (Krauss) a Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) v Československu. Zur Verbreitung der Feldheuschrecken Tetrix tuerki (Krauss) und Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) in der Tschechoslowakei. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 28: 57-58 (in Czech, German abstr.).

Chlapek, J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. Diplomová práce. PřF MU Brno.

Chlupáč, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha, 436 pp.

Chmelař, J. (1957): Studie o vývoji jedle v podmínkách přirozeného člověkem neovlivněného lesa, jako příspěvek k řešení otázky celkového ústupu jedle. Kandidátská disertační práce. VŠZL v Brně, Lesnická fakulta, Katedra lesnické botaniky a fytocenologie. Manuscript, depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Chmelař, J. (1958): Ústup jedle v pralesové rezervaci „Mionší“ v Moravskoslezských Beskydech. Acta dendrologica Čechoslovaca I, 6-20.

Chmelař, J. (1959): Přirozená obnova jedle (Abies alba Mill.) v pralesové rezervaci „Mionší“ v Moravskoslezských Beskydech. Lesnictví 5, 225-238.

Chmelař, J. (1980): Ptactvo Choryňských rybníků v okrese Vsetín. Ms, 78 s. Soutěžní práce SOČ, Gymnázium Vsetín.

Chmelař, J. (1999): Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd - oblast Lysé hory, Smrku a Čertova mlýna. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Chmelař, J. (2005): Mykofloristický průzkum dřevních hub v PR Holý Kopec, LS Buchlovice. Bakalářská práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Libor Jankovský.

Chmelař, J. (2007): Struktura dřevinného patra v PR Holý kopec. Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Libor Jankovský.

Chytil, P. (2004): Myricaria germanica v řečišti Morávky - některé problémy ochrany druhu. 

Chytil, P. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Mazák. - Ms. depon in SCHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Chytil, P. (2005): Plán péče přírodní památky „Byčinec“ na katastrálním úzení Morávka, v okrese Frýdek-Místek na období 2005-2014.#Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2005): Plán péče o přírodní památku Pod Juráškou (2005 - 2014). – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Chytil, P. (2005): Plán péče o přírodní památku Pod Lukšincem (2005 – 2014). – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2005): Plán péče o přírodní památku Obidová (2005 – 2014). – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2009): Zaznamenané výskyty významnějších druhů v oblasti Vysutého. Terénní pochůzka. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2010): Zaznamenané výskyty významnějších druhů v oblasti Ropice. Terénní pochůzka. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Filůvka (návrh na vyhlášení) na období 2014 – 2023. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2015): Plán péče o přírodní památku Podgruň na období 2015 – 2024. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P. (2017): Plán péče o přírodní památku Byčinec na období 2018-2027. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Chytil, P., Popelářová M. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Radhošť. – Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Chytrý, M., Kučera T. & Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR Praha.

Chytrý, M., Danihelka, J. & Michalcová, D. [eds.] (2015): Botanical Excursions in Moravia. Field Guide for the 58th IAVS Symposium. Masaryk University, Brno.

 I

Ivan, A. (1981): Nástin terciérního geomorfologického vývoje Vizovické vrchoviny a moravské části Bílých Karpat. - Zprávy GÚ ČSAV, Brno, s. 126-133.

Ivan, A., Kirchner K. & Krejčí O. (2000): K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve. Geografický časopis, r. 52, č. 3, GÚ SAV, Bratislava, s. 221–230.

 J

Jagoš, B. (1997): Mečík bahenní (Gladiolus palustris L.) znovu v Bílých Karpatech. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 43-45.

Jagoš, B. (2006): Plán péče pro PR Hladké na období 2006 – 2013. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jagoš, B. (2006): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Javorina na období 2007 – 2017. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. In: Ochrana přírody 6/2015.

Jagoš, B., Hromádka, M. & Konvička, O. (2006): Plán péče o PP Okrouhlá na období 2007-2016. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jagoš, B., Hromádka, M. & Konvička, O. (2006): Plán péče o PR Sidonie na období 2007-2016. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jagoš, B. (2013): Přírodní rezervace Hladké. In: Bílé - Biele Karpaty 1/2013, s. 6.

Jagoš, B. (2013): Plán péče o přírodní památku Sviní hnízdo na období 2014 - 2023. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jagoš, B. (2014): Plán péče pro PR Hladké na období 2014 – 2023. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jachan, M.: Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky Okresního úřadu v Kroměříži, kterou se zřizuje chráněný přírodní výtvor Obřany, k. ú. Chvalčov

Janál, J. (2002): Dokumentace holocenních sedimentů ve štěrkovně u Hulína. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 9, 4–6. Brno.

Janeček, J. (1999): Zpráva o stavu PP Poskla (Botanika). Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, pod Radhoštěm.

Janeček J. (2015): Taxonomická studie oměje tuhého moravského Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků. Ms., záv. zpr., depon. in: ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm.

Janeček, J. (2016): Oměj tuhý moravský - zajímavý západokarpatský endemit. Ochrana přírody 4/2016.

Janeček, J., Dvorský, M., Orálek, M. & Jurečka, J. (2012): Inventarizace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) na katastrálním území obce Lačnov, okres Vsetín. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Janeček, J. & Kočí, M. (2015): Mapování a monitoring oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický) v evropsky významné lokalitě Beskydy. Závěrečná zpráva projektu za rok 2015. – Ms., depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Jančová, H. & Vaňková, H. (1990): Výskyt obojživelníků a plazů na území okresu Uherské Hradiště. – Ms. 75 pp., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Janišová, M., Škodová, I., Smatanová, J., Jongepierová, I. & Kochjarová, J. (2005): Tephroseris longifolia subsp. moravica – population size evaluation and possibilities of its conservation. – In: Franc V. (ed.): Strážovské vrchy Mts – research and conservation of the nature. Proceedings from the conference, Belušské Slatiny, October 1 & 2, 2004 – Bratia Sabovci, Zvolen, pp. 29-38.

Janík, D., Král, K., Adam, D., Hort, L., Šamonil, P., Unar, P. & Vrška, T. (2018): Rok českých pralesů II. Časoprostorová dynamika a kompetice dřevin / The Year of Czech Primeval Forests II. Spatiotemporal Patterns and Competition of Trees. Živa 2/2018.

Janík, M. (2013): Konec tradice na Javorůvkách. In: Bílé - Biele Karpaty 2/2013, s. 5.

Janík, M. (2014): Přírodní památka Dobšena v péči Pozemkového spolku Kosenka. In: Krása našeho domova XIV (56): 6-7.

Janík, M. & Moravec, J. (2008): Zkušenosti pozemkového spolku Kosenka z výkupů lesů v Bílých Karpatech. In: Ochrana přírody. Roč. 63, č. 1 (2008), s. 34-35.

Jankovský, L. (2003): NPR Mazák – mykologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jankovský, L. (2003): PR Podolánky – mykofloristický průzkum, management lesa ve vztahu k tlejícímu dřevu. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jankovský, L. (2004): PR Klíny – mykofloristický průzkum, management lesa ve vztahu k tlejícímu dřevu. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jankovský, L., Lička, D. & Ježek, K. (2003): Inventory of dead wood in the Kněhyně-Čertův mlýn National Nature Reserve, the Moravian - Silesian Beskids. J.For.Sci., 50, 2004 (4):171-180.

Janoška, M. (2000): Valašsko očima geologa. - Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, ISBN: 80-244-0085-5.

Janoška, M. (2001): Nízký Jeseník očima geologa. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 68 s.

Janoška, M. (2005): Moravská brána očima geologa. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 48 s.

Janová, K. (2011): Zpráva k výskytu mloka skvrnitého v PR Podolánkách. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jaroš, R. (2011): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Beskydy. Bakalářská práce, Mendelova univeruzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Jaskula, F. a kol. (2004): Chráněná krajinná oblast Beskydy. In: Weissmannová, H. a kol. (2004): Chráněná území ČR – Ostravsko, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Járová, I. (2007): Lesní vegetace severovýchodně od Vizovic. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph. D.

Jedlička, J. (1953): Příspěvek k poznání mechorostů Kotouče u Štramberka a okolí. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 14: 333-367.

Jeniš, I. (1995): Sběr coleopter v pralese Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Jeziorski, P., Kment, P., Ditrich, T., Straka, M., Sychra, J. & Dvořák, L. (2012): Distribution of Gerris asper and G. lateralis (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) in the Czech Republic. Klapalekiana 48(3-4): 191–202.

Ježek J., Chvojka P., Macek J. (2005): Závěrečná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vybraných skupin hmyzu (Trichoptera, Diptera: Psychodidae, Hymenoptera: Tenthredinoidea) v masivu Velké Javoriny (NPR Javořina, PR Javořina, evropsky významné území Bílé Karpaty, toky v 1. zóně). - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Ježek J., Macek J., Chvojka P. (2009): Inventarizační průzkum dvoukřídlých (Diptera: Psychodidae), blanokřídlých (skupiny Symphyta) a chrostíků (Trichoptera) na lokalitách NPR Zahrady pod Hájem,
v NPR Javořina a v NPR Jazevčí (CHKO Bílé Karpaty). - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jindra, I. (2005): Botanická inventarizace Přírodní památky Uhliska v k. ú. Doubravy v roce 2005. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jindra, I. (2011): Botanický průzkum, přírodní památka Hrádek v katastr. území Študlov. – Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jindra, I. (2011): Přírodní památka Čertovy skály v katastrálním území Lidečko – botanický průzkum. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jindra, I. (2014): Přírodní památka Čertovy skály v katastrálním území Lidečko – botanický průzkum a vegetační poměry. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jindra, I. (2015): Přírodní památka Na letišti v katastrálním území Otrokovice. Botanická inventarizace. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Jongepier J. (2006): Nové nálezy vstavačovitých v CHKO Bílé Karpaty v roce 2005. - Roezliana, Brno, 36: 61. 

Jongepier, J. (2013): Brigáda na Kalábové - In: Bílé - Biele Karpaty 2/2013, s. 5

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1994): Inventarizační průzkum PP Bohuslavické stráně, 15 pp. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Botanický inventarizační průzkum PP Hluboče, Ms, dep. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PP Kaňoury. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PP Pod Cigánem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PP Šumlatová. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PR Jalovcová stráň. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1995): Inventarizační průzkum botanický PR Lazy. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Dolnoněmčanské louky. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PP Grun. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PP Chmelinec. - Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Horní louky. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Nová hora. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Inventarizační průzkum botanický PR Pod Žítkovským vrchem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1998): Inventarizační průzkum botanický PR Drahy. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1998): Inventarizační průzkum botanický PP Mravenčí louka. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Botanický inventarizační průzkum NPR a PR Javořina. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Hrnčárky. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Pod Hribovňou. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Pod Vrchy. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Lom Rasová. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP U Petrůvky. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP U zvonice. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Uvezené. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Vápenky. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP V Krátkých. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Záhumenice. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Za lesem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Žleb. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová I. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, část 1.: okolí Strání a Březové. In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 52 - 75.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Nad Vápenkou. - Ms., Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Sviní hnízdo. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepier, J. W. & Jongepierová, I. (2006): Komentovaný seznam cévnatých rostlin Bílých Karpat. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepier, J. W., Fajmon, K. & Otýpková, Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. Zprávy České botanické společnosti 42: 117-135.

Jongepier, J. W. & Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. (1998): Zajímavé objevy – mečík bahenní. Bílé Karpaty 3 (1): 17.

Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Cestiska. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. [ed.] (2008): Louky Bilých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I. [ed.] (2009): Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky. Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 135 pp.

Jongepierová, I. (2013): PR Jalovcová stráň rozšířena. In: Bílé - Biele Karpaty 2/2013, s. 14-15.

Jongepierová, I. (2017): Třicet let výzkumu v NPR Čertoryje. In: Ochrana přírody 2/2017: 28-31.

Jongepierová, I. a kol. (2010): Plán péče o PP Dobšena na období 2011-2020. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jongepierová, I. a kol. (2013): Plán péče o Přírodní památku Kalábová 2 na období 2014–2023. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I., Bezděčka, P. & Jagoš, B. (2004): Plán péče o NPR Čertoryje na období 2005 - 2014. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I., Fajmon, K., Vondřejc, I. & Žmolík, M. (2015): Plán péče o přírodní památku Nové louky na období 2016 – 2025. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I., Fajmon, K. & Žmolík, M. (2014): Plán péče o přírodní památku Za lesem na období 2015 – 2024. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I. & Jagoš, B. (2005): Plán péče o PP Lom Rasová na období 2006 - 2015. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. & Jongepier, J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. In: Příroda, Praha, 21: 15–37. ISBN 80-86064-79-4.

Jongepierová, I., Jongepier, J. W. & Fajmon K. (2009): Inventarizační průzkum přírodní památky Za lesem z oboru botanika. – Ms., závěrečná zpráva; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. & Bezděčka, P. (1998): Plán péče o přírodní rezervaci Sovince na období 1999 – 2003. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín.

Jongepierová, I. & Bezděčka, P. (2004): Plán péče o přírodní památku Vojenské cvičíště Bzenec na období 2005-2014. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Jongepierová, I. & Fajmon, K. (2014): Plán péče o přírodní památku Vojenské cvičíště Bzenec na období 2015-2024. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2006): Plán péče PR Lazy na období 2007-2016. - Depon. in Správa CKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2006): Plán péče o PP Šumlatová na období 2007-2016. - Depon in. Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, AOPK ČR.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2007): Plán péče o PP Hluboče na období 2007-2016. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, AOPK ČR.

Jongepierová, I. & Konvička, O. (2007): Plán péče o PP Pod Cigánem na období 2008-2017. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, AOPK ČR.

Jongepierová, I., Konvička, O. et Fajmon, K. (2010): Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. In: Ochrana přírody 2/2010.

Jongepierová, I., Krupa, M., Popelářová, M. (2008): Hořeček žlutavý – vymírající druh moravských Karpat, p. 37-41 in Piro Z. et Wolfová J. (eds.), 2008: Zachování biodiverzity karpatských luk. FOA, nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s. ISBN 978-80-254-2795-8.

Jongepierová, I., Tomešek, M. & Žmolík, M. (2013): Plán péče o Přírodní rezervaci Nová hora na období 2014 – 2023. Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Junáková, M. (1983): Záznam o ochranářských opatřeních v SPR Pod Juráškou, k. ú. Horní Bečva v okr. Vsetín. Rezervační kniha PP Pod Juráškou, – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Jurajda, P. a kol. (2007): Posouzení výskytu hořavky duhové v odstaveném rameni řeky Moravy Čerťák v k. ú. Staré Město.

Juráň, M. (2010): Studie naučné stezky, přírodní památky a Evropsky významné lokality Stonáč. - Ms., seminární práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání lesů a pěstění lesů.

Jurčák, J. (1976): Lokalita střevíčníku pantoflíčku v Javorníkách a její ochrana. - Živa LXII/ 4: 134 - 135.

Jurčák, J. (1987): Poznámky o výskytu chráněných druhů čeledi Orchideaceae na Vsetínsku. - Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea Vsetín, 1987: 24-31.

Jurčák J., Pavelka J. (1991): Vstavač osmahlý (Orchis ustulata) na Vsetínsku. - Zpravod. Okr. Vlastiv. Muz. Vsetín, 1991: 32-36.

Jurová, A. (2008): Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Zlínska. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín Buček.

Juřičková L., Horsák M., Beran L. (2001): Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem., Praha . ISSN 1211-376X, 2001, vol. 65(1): 25-40.

Jůzová, B., 2004: Trofické vztahy čmeláků v okolí Rožnova pod Radhoštěm. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 136p.

Jůzová, B., Krupka, M. (2003): Entomologické zhodnocení PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jůzová, B., Krupka, M. (2003): Inventarizační průzkum ptáků se zaměřením na kurovité a návrh opatření v navrhované PR Lysá hora, část I.: Malenovický kotel, část II.: Vrcholové smrčiny. Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jůzová, B., Krupa, M. (2003): Inventarizační průzkum čmeláků (Bombinae) a návrh opatření v navrhované PR Lysá hora, část I.: Malenovický kotel, část II: Vrcholové smrčiny. Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jůzová, B., Krupa, M. (2003): Inventarizační průzkum ptáků se zaměřením na kurovité a návrh opatření v navrhované PR Smrk (včetně rozšíření). Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Jůzová, B., Krupa, M. (2003): Inventarizační průzkum čmeláků (Bombinae) a návrh opatření v navrhované PR Smrk (včetně rozšíření). Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Jůzová, B., Krupa, M. (2003): Strnad luční (Milliaria calandra) na Valašsku. Závěrečná zpráva projektu č.251203 v rámci programu Ptáci zemědělské krajiny. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p.R, 6p. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Jůzová, B., Krupa, M. (2006): Přírodě blízké hospodaření v lesích s ohledem na zachování ptačích druhů (tetřev hlušec a jeřábek lesní) jako předmětů ochrany v Ptačí oblasti Beskydy. Studie, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Jůzová, B., Krupa, M. (2007): Opylovači hořečků Gentianella lutescens (ssp. lutescens, carpatica) a Gentianella ciliata se zaměřením na čmeláky. Zpráva za rok 2007 v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie (UNDP-GEF 2255/1705), 24p.

Jůzová, B., Krupa, M. (2008): Opylovači hořečků Gentianella lutescens (ssp. lutescens, carpatica). Zpráva za rok 2008 v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie (UNDP-GEF 2255/1705), 12p.

 K

Kačalová, J. (2016): Gutské peklo, nebo ráj? In: Třinecký / Trzyniecki / HUTNÍK , 29. 6. 2016.

Kadrnál, L. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Coleopter v PR Kanada za rok 2004, 4 s. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kaláb, J. (2000): Několik zajímavějších nálezů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z území České republiky. - In: Klapalekiana, 2000, č. 36.

Kaláb, J. (2005): Inventarizační průzkum NPP Chropyňský rybník z oboru entomologie. Ms., depon. in: AOPK ČR, Brno.

Kalousová, Š. (2009): Mapování obojživelníků v NPP Skalická Morávka, Závěrečná zpráva projektu č. 120942, Dep. ČSOP ÚVR.

Kalousová, Š. (2009): Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy – část Calamagrostis pseudophragmites. Dílčí zpráva o realizaci. Dep. MSK

Kalousová, Š., Krupa, M. (2009): Ornitologické zajímavosti v povodí Morávky. Acrocephalus (Ostrava), 2009. č. 25, s. 46-55.

Kandrnál, L. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Coleopter (Cerambycidae, Carabidae, Buprestidae, Meloidae) za rok 2004. Přírodní rezervace Kolébky. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kaplan et al. (2016): Distribution of Asplenium scolopendrium in the Czech Republic. Preslia 88: 459–544.

Kasina, J. & Kuklová, M. (2011): Tetřevi, kteří neznají hranic. In: Myslivost 7/2011, s. 54.

Kašpar, T. (1999): Inventarizační průzkum savců na mokřadních lokalitách. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Kašpárek, M., Hradský, B. (1971): Zpráva o výsledku geologického průzkumu ložiska vypálených jílů u Medlovic. – Ms., Geofond, Praha.

Kašparová, M. (1991): Choryňská stráž - zajímavá botanická lokalita. Zpravodaj OVM Vsetín: 25-32.

Kerouš, K. (1998): Obratlovci. Přírodní park Pašovická vrchovina, Inventarizační průzkum a hodnocení.- Ms., depon in KrÚ Zlínského kraje, 43 pp.

Kerouš, K. (2000): Vertebrata – Obratlovci. Přírodní park Chřiby.- Ms., depon in KrÚ Zlínského kraje, 65 pp.

Kesslerová, V. (1984): Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce F. Dvořák.

Kežlínek, Z. (2006): Nová lokalita Ophrys apifera na okraji Ždánického lesa. - Roezliana, Brno, 36: 56.

Kilián, Z. et Krkavec, F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. – Přírod. Čas. Slez., Opava, 23: 325-240.

Kirchner, K. (1977): Geomorfologické poměry povodí řeky Senice v Moravsko-slovenských Karpatech. Studia geografica 56, 48 s., Československá Akademie věd, Geografický Ústav Brno.

Kirchner, K. (1981): Příspěvek k poznání sufoze v Hostýnských vrších (východní Morava). - Zprávy GÚ ČSAV, Brno, 18s. 126-133.

Kirchner, K. (1987): Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína. - Sborník prací, Geografický ústav ČSAV, Brno, 14: 135-143.

Kirchner, K. (1990): Geomorfologie skalních útvarů ve východní části Vizovické vrchoviny. In: Sborník referátů - IV. Sympozium o pseudokrasu s mezinárodní účastí. Podolánky v Beskydách 1990. Praha, Česka speleologická společnost 1990, s. 38-46.

Kirchner, K. (1991): Čertovy skály u Lidečka. Veronica 5/3: 35-36, Brno.

Kirchner, K. (1992): Významné skalní útvary ve východní části Vizovické vrchoviny. Ochrana přírody, roč. 47, č. 8, s. 236-238.

Kirchner, K. (1994): Pseudokrasové tvary ve Vsetínských vrších. - V. Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe. - Zbior referatow, 41. Szczyrk.

Kirchner, K. (1995): Geologické a geomorfologické hodnocení lokality Kobylská ve Vsetínských vrších. Ms, 7 s. Inventarizační zpráva. Dep. in: KrÚ Zlín.

Kirchner, K. et Krejčí, O. (1996): Geologická a geomorfologická inventarizace významných skalních tvarů v pískovcích magurskeho flyše. In: Stárka. L. et Bílková, D. [eds.] Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve. Sborník příspěvků ze semináře, Teplice nad Metují, 4.- 6. 10. 1996. Správa CHKO ČR, AOPK ČR, ČSS, Praha. s. 25-29.

Kirchner, K. et Krejčí, O. (1996): Významné lokality okresu Vsetín. Geologická a geomorfologická inventarizace. – MS, průzkumová zpráva I. MS RŽP. Vsetín.

Kirchner, K. et Krejčí, O. (1997): Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska. - Zpravodaj OVM Vsetín, 1997: 29-32.

Kirchner, K. et Krejčí, O. (1998). Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia (Vsetín District), triggered by extreme rainfalls in 1997. Moravian Geographical Reports, 6, 1, 43-52. ISSN 1210-8812.

Kirchner, K. et Krejčí, O. (2000). Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy). In: Prášek, J. ed.: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezmárodního semináře, konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku. OU Ostrava, 11-13.

Kirchner, K. et Krejčí, O. (2000). Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy). Geografie - Sborník ČGS, roč. 105, 3, 286-288.

Kirchner, K., Krejčí, O. et Máčka, Z. (2001): Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě - Geomorphological aspects of significant slope deformations in the eastern Moravia. Geomorphologica Slovaca 1/2001, s. 78-83.

Kirchner, K., Krejčí, O. et Roupec, P. (1996): Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995, III. ročník, Sekce geologických věd PřF MU a ČGÚ, Brno 1996, s. 65-68.

Kirchner, K. et Řehák, Z. (1995): K zimování netopýrů v podzemních prostorech v okolí Vsetína. - Speleo (Praha), 19: 33-35.

Kirschner, J. et Štěpánek, J. (1998): A monograph Taraxacum sec. Palustria. – Průhonice, 281 pp.

Kirschnerová, L. et Kirschner, J. (2003): Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.

Klečka, J. (2001): Nález židoviníku německého (Myricaria germanica) na řece Bečvě.#Časopis Slezského zemského muzea (A) 50: 284.

Klečková, L. (2010): Vrba šedá (Salix ealegnos) v Moravskoslezských Beskydech: zhodnocení současného stavu druhu.#Bakalářská práce. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.

Klečková, L. (2013): Evropsky významná lokalita Ostravice. Zpravodaj ochrany přírody Moravskoslezského kraje 2/2013, s. 2-4.

Klečková, L. (2013): Vzácné druhy rostlin v EVL Ostravice. Zpravodaj ochrany přírody Moravskoslezského kraje 2/2013, s. 4-5.

Klečková, L. & Birklen, P. (2013): Management ohrožených štěrkových náplavů v EVL Ostravice. Ochrana přírody 6/2013, s. 12-15.

Kment, P. & Malenovský, I. (2004): Fauna ploštic, křísů a mer (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha et Psylloidea) CHKO Bílé Karpaty. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 78.

Kment, P. & Malenovský, I. (2004): Polokřídlý hmyz (Hemiptera): ploštice (Heteroptera) a křísi (Auchenorrhyncha). - In: Mládek, J., Tajovský, K. & Hejduk, S. (eds) (2004): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Průběžná zpráva k projektu VaV/620/11/03 za rok 2004, Olomouc, s. 133-144.

Kneblová - Vodičková, V. (1966): Paleobotanický výzkum rašeliniště v Beskydech. Věst. Ústř. Úst. geol., 41 (4): 271-278. 

Knot, M. (2013): Fluviální tvary a procesy v korytě Olšavy na území PP Olšava. Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav. Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Knotková, M. (2009): Významné krajinné prvky Uherskobrodska. Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce: Knotek, J.

Knollová, I. (2004): Botanický a fytocenologický průzkum navrhované PP Loučka pod Bukovinou - Ms., vyhotoveno pro ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Knollová, I. (2004): Změny luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů (1969-2002). Příroda, Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny. ISSN 12111-3603, 2004, vol.  21, no. 2004, s. 209-218.

Koblížek J. (1976): Zajímavý výskyt ostřice hubené – Carex strigosa Huds. na severní Moravě.– Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 11: 49.

Kobrlová, L., Hroneš, M. & Trávníček, B. (2016): Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. In: Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 221–256.

Kobzinková, M. (1995): Floristické poměry pahorkatiny mezi obcemi Želetice a Násedlovice (okres Hodonín). Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce J. Unar.

Kočárek, P. (2008): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea v PR Nová hora v CHKO Bílé Karpaty. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kočárek P., Holuša J. (2004): Štěrkové lavice jako unikátní biotop sarančí. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. ISBN 80-903329-1-9.

Kočárek, P. & Holuša J. (2005): Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých. Živa 2005 (5): 222.

Kočárek, P. & Holuša, J. (2006): Faunistic records from the Czech Republic – 210. Orthoptera: Tettigoniidae. Klapalekiana 42: 331.

Kočárek, P. & Holuša, J. (2006): Kobylka Isophya pienensis (Orthoptera: Ensifera) zjištěna v České republice, p. 99-100. In: Bryja,J. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2006, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006, Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno, 268 pp.

Kočárek P. & Roháčová M. (2001): Mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Silphidae) v ekosystému horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 67-74.    

Kočí, M. (1999): Inventarizační průzkum floristický NPR Kněhyně - Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, pod Radhoštěm.

Kočí, M. (1999): Inventarizační průzkum floristický PP Skálí. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Kočí, M. (1999): Inventarizační průzkum floristický PP Smradlavá. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočí, M. (1999): Inventarizační průzkum floristický PP Vachalka. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočí, M. (2003): Botanický inventarizační průzkum PP Pod Juráškou. Rezervační kniha PP Pod Juráškou. – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Kočí, M. (2003): Botanický inventarizační průzkum PR V Podolánkách. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočí, M. (2004): Botanický inventarizační průzkum NPR Mionší. – Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kočí, M. (2007): Změny ve složení bylinného patra lesní vegetace v oboře Radějov. – Ms. depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kočí, M. (2015): Fytocenologická studie vybraných ohrožených druhů rostlin karpatských toků. Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků. Ms., záv. zpr., depon. in: ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočí, M., Němcová, J., Kočí – Ehrenbergová, K., Barták, R. (2001): Ekologická studie Bučacího potoka. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kočvara, R. (2007): Zoologický průzkum v NPP Chropyňský rybník (batrachologický, herpetologický, ornitologický, mamaliologický). - Ms., depon. in AOPK ČR.

Kočvara, R., Czernik, A. et Žárník, M. (2011): Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813462 Řeka Ostravice na období 2012-2021: Implementace soustavy Natura 2000, I. etapa, zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. 103 s.

Kodym, O. & Roth, Z. (1946): Křídové vrstvy v podloží paleogénního flyše na Moravě. - Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ., 21, 70-78. Praha.

Kofránek, D., Schneider, J. (2001): Plán péče pro PR Holý kopec. AOPK ČR, středisko Brno.

Kohout, M. (2008): Zhodnocení současného stavu a péče o rezervace východní části Beskydského regionu. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín Buček.

Kohoutová, I. (2000): Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 109-114, Brno.

Kolbinger, D. & Hradilová, L. (2011): Čerňava. Bystřice pod Hostýnem: Město Bystřice pod Hostýnem. 70 s. ISBN 978-80-904117-4-6.

Koleček, J. (2003): Avifauna Stříteže nad Bečvou a blízkého okolí 1996–2003. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Koleček, J. & Fusek, L. (2003): Sledování výskytu vážek (Odonata) v povodí Rožnovské Bečvy v letech 2001–2003. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Koleček, J. (2010): První nález vážky běloústé (Leucorrhinia albifrons) v okrese Vsetín (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 97–98, ISSN: 1804-2732.

Koloničný L. & Stanovský J. (2005): Doplněk k fauně střevlíkovitých a nosatcovitých brouků (Coleoptera: Carabidae, Curculionidae) břehů řeky Morávky u Frýdeku-Místku. - Práce a studie Muzea Beskyd 15: 99-102.

Komenderová, A. (1971): Floristické poměry strání mezi Čejkovicemi a Kobylím. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce J. Unar.

Konupka, P. (2008): Vzácné druhy bylin v údolí říčky Černá Ostravice. Závěrečná zpráva projektu č. 53020208 v rámci programu Ohrožené druhy bylin v lese. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p. R., 25 s. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Konupka, P. (2008): Přehled lokalit vhodných z pohledu OP pro jízdy terénních motorových vozidel. Studie AOPK ČR. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p. R., 95s. Dep. AOPK ČR, msc.

Konupka, P. (2008): Mapování lesních mokřadů na jižních svazích Veřovických vrchů. Závěrečná zpráva projektu č. 51075307 v rámci programu Ohrožené druhy bylin v lese. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p. R., 29s. Dep. ČSOP ÚVR, msc.

Konupka, P., 2009: Dopad projektových činností na životní prostředí (monitoring vlivu použití
herbicidu Roundup Biaktiv na vodu a půdu). Studie v rámci projektu „Likvidace křídlatky v
povodí Odry – I. etapa“, OPŽP. 32s. Dep. SFŽP ČR, msc.

Konupka, P., 2009: Tvorba databáze floristických dat na území CHKO Beskydy. Dílčí zpráva o
realizaci. Dep. MSK, msc.

Konupková Kalousová, Š. (2010): Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy – část C (Calamagrostis pseudophragmites) - Závěrečná zpráva. Ekotoxa s.r.o.

Konvička, M. & Beneš, J. (2004): Inventarizační průzkum zoologie - denní motýli (Lepidoptera) NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR. 

Konvička, M. & Beneš, J. (2005): Inventarizační průzkum PR Sovince z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). Entomologický ústav AVČR, České Budějovice. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín. 

Konvička, M., Beneš, J. & Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc, 127 s. ISBN 80–239–6590–5.

Konvička, M., Čížek, L. & Beneš J. (2004): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagitaria Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc.

Konvička, M., Beneš, J., Spitzer, L., Bartoňová, A. & Zapletal, M. (2016): Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice. Entomologický ústav BC AV ČR & Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Konvička, O. (2004): Tesaříci Valašského království. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 81.

Konvička, O. (2005): Tesaříci (Coleoptera: Cerambycidae) Valašska: implikace poznatků v ochraně přírody. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 141-159.

Konvička, O. (2010): Nálezy druhu Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Bílých Karpatech (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 100, ISSN: 1804-2732.

Konvička, O. (2010): Nové lokality druhů Polysarcus denticauda Orthoptera: Tettigoniidae) a Stethophyma grossum (Orthoptera: Acrididae) na Moravě (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 99, ISSN: 1804-2732.

Konvička, O. (2010): Příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (východní Morava, Česká
republika). Acta Carp. Occ., 1: 3–12, ISSN: 1804-2732.

Konvička, O. (2013): Inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Mazák z oboru saproxyličtí brouci. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Konvička, O. (2013):Inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Razula z oboru saproxyličtí brouci. Manuscript, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Konvička, O. (2014):Inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Razula z oboru fytofágní brouci. Manuscript, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Konvička, O., David Hauck, D., Trnka, F., Sekerka, L., Vávra, J., Straka, M. & Čížek, L. (2017): Metodika zajištění ochrany a lokalit výskytu vybraných druhů brouků. Projekt TB020MZP048 „Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu - Coleoptera (brouci) z programu Beta Technologické agentury České republiky." Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 61 pp.

Konvička, O. et Čížek, L. (2015): Rozšíření rýhovců Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) a Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1892) (Coleoptera: Rhysodidae) v České republice. Acta Carp. Occ. 6: 111–114. ISSN 1804-2732.

Konvičný, M. (2008): Analýza podmínek přirozené obnovy buku v ochranném pásmu NPR Kněhyně-Čertův mlýn. Bakalášská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. Vedoucí práce: Doc. Ing. J. Peňáz, CSc.

Koloničný, L. et al. (2008): Faunistic records from the Czech Republic - 245. Coleoptera: Tenebrionidae, Anthribidae. Klapalekiana 44 (1-2): 61.

Kopecká V., Vasilová D. [eds.] (2002): Seznam zvláště chráněných území ČR k 31. 12. 2001. AOPK ČR, Praha, 500 s.

Kopeček, F. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v MZCHÚ Kanada za rok 2004, ZO ČSOP Scilla Vlčnov, 66 s. Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2004): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v MZCHÚ (NRBC) Kolébky za rok 2004. ZO ČSOP Scilla Vlčnov. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Babí hora za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Grefty za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v MZCHÚ Kobylí hlava za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Koukolky za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Olšava za rok 2005. - Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2007): Závěrečná zpráva z inventarizace Lepidopter v navrhovaném MZCHÚ Litenčická cihelna. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2008): Revize výskytu druhů motýlů, jejichž stanoviště jsou předmětem ochrany v rámci systému NATURA 2000 a druhů, které jsou chráněny zákonem 114/1995 Sb., na lokalitě Stráně u Popovic v k. ú. Popovice a Hradčovice. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2008): Revize výskytu druhů motýlů, jejichž stanoviště jsou předmětem ochrany v rámci systému NATURA 2000 a druhů, které jsou chráněny zákonem 114/1995 Sb., na lokalitě Údolí u Javorovce v k. ú. Javorovec. Archiv KÚ Zlínského kraje.

Kopeček, F. (2011): Monitoring ploch s výskytem bourovce trnkového (Eriogaster catax) na vybraných zájmových plochách evropsky významných lokalit ve Zlínském kraji od roku 2009 do roku 2011. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Kopřiva, J., Žampach M., Kutálek J. (1999): Chráněná území okresu Vyškov. OkÚ Vyškov – referát životního prostředí, Vyškov, 31 s.

Kopřivová , L. (2002): Studium rozšíření rostlinných populací čeledě vstavačovité (Orchidaceae) na území přírodní památky „Stříbrník“. Diplomová práce. Ostravská univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.

Košulič, O. (2014): Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62: 991-1005.

Kotlaba, F. (1987): Inventarizační průzkum Mykologie (Travný potok). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kotlaba, F., Pouzar, Z. (1981): Pórnatka pomerančová - Auriporia aurulenta - nová chorošovitá houba v Československu. Časopis České mykologické společnosti, 39: 36 – 38.

Koubková, T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích - Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph. D.

Koutecká, V. (1997): Fytocenologický průzkum MZCHÚ „U Vaňků“. - MS, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Koutecká, V. (2003): Změny vegetace v části nivy Odry u Ostravy (lesní a luční společenstva) vlivem povodně v červenci 1997. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 117-122.

Koutecký, P., Popelářová, M., Lustyk, P., Dančák, M., Tkačíková, J. et Hlisnikovský, D. [eds.] (2008): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl. 2009/1: 1-106, 2009.

Kovanda, J. (2006): Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu Kurovického bradla (střední Morava). ČGS, Zpr. o geol. výzk. v roce 2005, 2006: 75-78.

Kovanda J., Smolíková L.,  Fejfar O. (1982): Erforschung des Basalteils einer pleisrozanen Schichtenfloge am Hang der Kurovice-Klippe (Mittelmahren). - Anropozoikum, 14, 29-55. Praha.

Kovařík, J. (1983): Chráněné naleziště Zubří. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Kovaříková, T. (1987): Inventarizační průzkum botanický nCHPV Kudlačena. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Komzák, P., Kroča, J. & Bojková, J. (2006): Faunisticky zajímavé nálezy chrosíků (Insecta: Trichoptera) Moravskoslezských Beskyd, Časopis Slezského Muzea v Opavě: 73 – 76.

Kozák, V. (1956): Obyvatelé Záhlinického rybníka v r. 1956. Zprávy MOS 1: 58 - 61.

Kozák, V. (1959): Hnízdění břehoušů černoocasých (Limosa limosa) v Záhlinicích potvrzeno. Zprávy MOS 4: 48.

Kozák, V. (1959): Z exkurse na Záhlinický rybník. Zprávy MOS 4: 34 - 35.

Kozmáková, O. (2007): Květilkovití - Anthomyiidae (Diptera, Brachycera) PP Mechnáčky, PR Nová hora, PP Záhumenice a okolí vrchu Vyškovec v CHKO Bílé Karpaty. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kravalová-Hrubcová, E. (1983): Floristická studie jižních svahů Hostýnských vrchů. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce F. Dvořák.

Krčma, M. (1993-95): Změny ve vegetaci PP Stonáč v důsledku deficitu vody.

Krejcárek, V. (1962): Průzkum SPR Bralová u Střílek. Zprávy kraj. vlast. ústavu v Gottwaldově; 1962, str. 38-39.

Krejcárek, L. (2001): Průzkum lesní rezervace Čerňava - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 187.

Krejčí, O. et al. (1990): Základní geologická mapa a Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 list 35-121 Bánov. – MS, Archiv ČGS Praha.

Krejčí, O., Adamová, M., Bubík, M., Přichystal, M., Stráník, Z. (1994): Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše. - Geologický výzkum Mor. Slez. v r. 1993: 21-23, Brno.

Krejčí, T., Řezáč, M., Roušar, A., Dolanský, J., Dolejš, P., Machač, O. & Horsák, M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Pavouk 41: 13-15. ISSN 1804-7254.

Krejčíř, M. (1959): K historii lužních lesů v okolí Kroměříže. VMK 3: 29 - 35.

Krepčíková, H. (1986): Inventarizační průzkum geologicko-geomorfologický CHPV Komínky. - Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, AOPK ČR.

Krestová, M. (2014): Pestrý svět květnatých luk a pastvin - přírodní rezervace Losový. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2014, s. 8-9.

Krist, V. (1934): Šafrány Československé republiky (náčrt zeměpisného rozšíření). Příroda, Brno, 27: 206-209, 231 - 233.

Krkavec F., Baudyš E. (1955): Příspěvek k poznání květeny Štramberska. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Opava, 16: 76-81.

Krobot, J. (2011): Dokumentace hydrotermálních mineralizací v bělokarpatské jednotce magurského flyše (Vnější západní Karpaty). - Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.

Kroča, J. (2002): Hydrobiologický průzkum řeky Morávky se zaměřením na makrozoobentos. - Dipl. práce, dep. in PřF UP Olomouc, 79 s.

Kroča, J. (2003): PR Mazácký Grúnik (včetně navrhovaného rozšíření) – hydrobiologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové diverzity. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2003): Hydrobiologické zhodnocení PR Draplavý s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2003): Hydrobiologická charakteristika lokality Malý Smrk, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2003): Hydrobiologická charakteristika připravované PR Smrk, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2003): PR Bučací potok – hydrobiologický průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové diverzity, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2005): Hydrobiologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kroča, J. (2005): Hydrobiologický inventarizační průzkum nPP Satina. – Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kroča, J. (2005): Hydrobiologický průzkum horního toku řeky Satina. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kroča, J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru Hydrobiologie. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kropáč, K., Dolníček, Z., Janál, J. (2004): Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 11, 24-27. Brno.

Kropáč K., Dolníček Z. & Janál J. (2004): Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy). Geologický výzkum na Moravě a ve Slezsku 11/2004.

Krpeš, V. (2000): Dlouhodobý výzkum růstu smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. v nepříznivých podmínkách horského klimatu Beskyd (A contribution to the research into the growth of the Spruce Picea abies (L.) KARST. in the unfavourable conditions of the Beskydy Mts. Climate). - Acta Fac. Rer. Univ. Ostraviensis 142, Biologica-Ecologica, 6-7:17-44.

Krpeš, V. (2001): Výzkum inhibice růstu smrku ztepilého Picea abies (L.)KARST. v oblasti Beskyd (Research of the inhibition of the Norvegian Spruce Picea abies (L.) KARST. within the Beskydy Moutains Region). - Acta Fac. Rer. Univ. Ostraviensis 200, Biologica-Ecologica, 8:45-52.

Krupa, M. (1995): Amatérský chov čmeláků. Zpravodaj OVM Vsetín, 1995, Okresní vlastivědné muzeum ve Vsetíně, p. 31-33.

Krupa, M. (2004): Čmeláci (Bombinae) Valašska. Závěrečná zpráva projektu č.140304 v rámci programu BOMBUS. 76/13 ZO ČSOP Salamandr, Rožnov p. R, 11 p.

Krupa, M., 2006: Závěrečná zpráva mapování čmeláků v zemědělské krajině v CHKO Beskydy. Rožnov p. R., 10 p. Dep. Správa CHKO Beskydy, msc.

Krupa, M. (2009): Zimování ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v údolí Rožnovské Bečvy. Acrocephalus (Ostrava), 2009. č. 25, s. 56-59.

Krupa, M. (2009): Výskyt výra velkého (Bubo bubo) v údolí Rožnovské Bečvy. Acrocephalus (Ostrava), 2009. č. 25, s. 102-103.

Krupa, M. (2009): Monitoring hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) na území CHKO Beskydy. Dep. MSK, msc.

Krupa, M. (2011): Monitoring hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) na území CHKO Beskydy. Závěrečná zpráva v rámci projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 26 pp.

Krupa, M. et Jůzová, B. (2007): Opylovači hořečků Gentianella lutescens (ssp. lutescens, carpatica) a Gentianella ciliata se zaměřením na čmeláky. – Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 24 s. + přílohy.

Krupičková (2001): Botanický průzkum návrhu přírodní památky Makovica. Uherské Hradiště.

Krupičková (2001): Botanický průzkum návrhu přírodní památky Maršava. Uherské Hradiště.

Krupičková (2001): Návrh na vyhlášení přírodní památky Břestecká skalka. Uherské Hradiště.

Krupičková (2001): Návrh na vyhlášení přírodní památky Nádavky. Uherské Hradiště.

Krupičková, Zábranská (2001): Botanický průzkum návrhu přírodní památky Koukolky. Uherské Hradiště.

Krupová, B. (2015): Louka, kde se prý utopil vůz i s koňmi (nPP Filůvka). In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2015, s. 7.

Krupová, B. (2016): Vyšní Lhoty – obec, kde divočí řeka. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2016, s. 16.

Krkavec, F. et Baudyš, E. (1955): Příspěvek k poznání květeny Štramberska. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Opava, 16:76-81.

Krystek, I. (1995): Alkalické vyvřeliny na jihovýchodní Moravě. – Geol. Práce 1955, 41, 103-130. Bratislava.

Křenek, D. (2003): Inventarizační ornitologický průzkum v území 1. zóny Lysé hory. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Inventarizační ornitologický průzkum v území PR Travný potok. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Ornitologické zhodnocení inventarizačního PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): PR Bučací potok - ornitologický inventarizační průzkum s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Ornitologický inventarizační průzkum masivu Smrku – území navržených a stávajících PR (Malý Smrk) s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Ornitologický inventarizační průzkum masivu Smrku – území navržených a stávajících PR (Smrk, Studenčany) s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Vzácné druhy ptáků na Lysé hoře. Zpravodaj Správy CHKO Beskydy 1/2003, s. 7.

Křenek, D. (2003): Zhodnocení inventarizačního ornitologického průzkumu v NPR Mazák. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2003): Zhodnocení ornitologického inventarizačního průzkumu v ZCHÚ V Podolánkách. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Radhošť. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2006): Inventarizační průzkum PR Čerňavina Ornitologie. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D. (2006): Inventarizační průzkum ornitologie – PR Velký Polom. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2006): Studie - Vymezení jádrových území a navržení přírodě blízkého hospodaření v lesích s ohledem na zachování ptačích druhů jako předmětů ochrany v ptačích oblastech Horní Vsacko a Beskydy. Arion - Sdružení přírodovědců a ochránců přírody.

Křenek, D. (2007): Mapování ptáků v zemědělské krajině CHKO Beskydy, v k. ú. Zděchov, Huslenky a Halenkov. Závěrečná zpráva v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 19 pp + přílohy.

Křenek, D. (2008): Zprávy z monitoringu ptáků v Ptačí oblasti Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2009): Zhodnocení dosavadního ornitologického průzkumu v navrhovaném MZCHÚ Ropice. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. (2009): Zprávy z monitoringu ptáků v Ptačí oblasti Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D., Czerneková, B. (2005): Inventarizační botanický průzkum v PR Halvovský potok. Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Křenek, D. & Czernerová, B. (2005): Inventarizační průzkum NPR Radhošť, Ornitologie. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. & Krupa, M. (2003): Ornitologické zhodnocení PR Draplavý s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křenek, D. & Krupa, M. (2013): Vývoj populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v CHKO Beskydy v období let 1936-2013 a faktory jejího poklesu. In:Acrocephalus (Ostrava) 28 (2013): 21-28, Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti.

Křenek, D. & Pavelka, J. (2013): Vymezení nových maloplošně chráněných území v Ptačí oblasti Horní Vsacko a zhodnocení významu klíčových lesních porostů a komplexů pro předmětné a zvláště chráněné druhy ptáků. ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko, Valašská Bystřice. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Křenek, D., Šerek, J. & Šerek, M. (2012): Ornitologický průzkum navrhované PR Poledňana II a III. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Křístek, J. (1985): Hmyz a pavoukovci ve smrkových porostech LZ Ostravice pod vlivem imisí. Záv. zpr. VÚ VI–6–4.

Křížek, M. (1999): Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších. Geografie – Sborník české geografické společnosti, 104, č. 3, Česká geografická společnost, Praha, s. 201–208.

Křížek, M. (2002): Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny. - In: Kirchner, K., Roštínský, P. (eds.): Geomorfologický sborník 1. Příspěvky z mezinárodního semináře: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002, 10.-11. 6. v Brně. MU Brno, Přírodovědecká fakulta, s. 71-76. ISBN 80-2102974-9.

Křížek, M. (2003): Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině. - In: Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2003, roč. 108, č. 4, s. 261-276. ISSN 1212-0014.

Křížek, M. (2003): Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (East Moravia, the Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae - Geographica, Supplementum. 2003, 35, s. 239-245. ISSN 0300-5402, ISBN 80-246-0596-1

Křížek, M. (2003): Morfostruktury a neotektonika Rusavské hornatiny. - In: Engel, Z., Kalvoda, J. (eds.): Sborník - Dynamická a evoluční geomorfologie; résumé příspěvků semináře Výzkumného centra dynamiky Země. 1. vydání. Praha: Výzkumné centrum dynamiky Země a Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK Praha, 2003, s. 16-19.

Křížek, M. (2003): Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny. - In: Mentlík, P. (ed.): Geomorfologický sborník 2. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 2003, 22. - 23. 4. 2003, Nečtiny, KGE ZČU Plzeň, s. 233-239. ISBN 80-7082-946-X. 

Křížek, M. (2003): Tajemství Radhoště. - Geografické rozhledy. 2003, roč. 12, č.3, s. 76-77. ISSN 1210-3004.

Křížek, M. (2003): The Pleistocene and the Holocene formation of rocks in the Rusavská hornatina Mts. (in the Outer Western /flysh/ Carpathians in Moravia Czech Republic). Geomorphologia Slovaca. 2003, Vol. 3, No.1, s. 44. ISSN 1335-9541.

Křížek, M. (2003): The Pleistocene and the Holocene rock formations in the Rusavská hornatina Mts. in the Outer Western (Flysh) Carpathians in Moravia (Czech republic). Geomorphologia Slovaca. 2003, Vol. 3, No. 2, s. 38-45. ISSN 1335-9541.

Křížek, M. (2004): Hostýn a Hostýnské vrchy. - Geografické rozhledy 2004, roč. 13, č.5, s. 132-133. ISSN 1210-3004.

Křížek, M. (2005): Morfostruktury a morfoskulptury Rusavské hornatiny. Disertační práce. Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK. 211 s.

Křížek, M. (2005): The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, XXXVI, Nakladatelství Karolinum, Praha, s. 99-109. ISSN 0300-5402, ISBN 80-246-0596-1.

Křížek, M., Létal A. (2000): Výskyt skalních tvarů v Rusavské hornatině. - In: Sborník abstrakt z konference „Reliéf a krajina“ konané dne 27. září 2000 v Brně na katedře geografie Pedagogické fakulty MU, Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno.

Křížová, P., Tejnecký, V., Němeček, K., Michalová, Z., Drábek, O. et Borůvka, L. (2018): Vztah mezi obsahem nízkomolekulárních organických kyselin v půdách a bohatostí bylinného patra karpatských bučin.#Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 16–20.

Křoupalová V. (2006): Distribuce makrozoobentosu a stanovištní preference na pěnovcových prameništích. - Bakalářská práce, dep. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Michal Horsák, Ph. D.

Křoupalová, V. (2008): Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných pramenišť. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Michal Horsák.

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jr., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha, 927 s.

Kubešová, S., Tkačíková, J. & Dančák, J. (2009): Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku. Bryonora 44 (2009): 13-20.

Kubešová, S. & Tkáčiková, J. (2014): Inventarizační průzkum PR Halvovský potok z oborů botanika, bryologie. Ms., 26 pp. Depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Kubešová, S. & Tkáčiková, J. (2014): Syzygiella autumnalis, Buxbaumia viridis. In: Hradílek Z. (ed.): Zajímavé bryofloristické nálezy XXIII, Bryonora 54: 44–45.

Kubešová, S. & Tkáčiková, J. (2015): Bryologická exkurze do PR Kutaný a PR Halvovský potok ve Vsetínských vrších. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, 4: 7–10.

Kubíková J., Hadinec J., Hrouda L. & Kučera T. (1991): Zhodnocení stavu vegetace a flóry ve vybraných chráněných územích CHKO Bílé Karpaty a jejich management. – Ms., 48 p., závěr. zpráva, depon. in: AOPK ČR.

Kubíková, J., Hadinec, J., Hrouda, L. & Kučera, T. (1993): Zpráva o výsledcích výzkumu krajinného komplexu „Přední louky“ v CHKO Bílé Karpaty. - Ms., 22 p.

Kubíková, J. & Kučera, T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. – Sborn. Přírod. Klubu Uh. Hrad., Uh. Hrad., 4: 19–58.

Kuboň, M. (1976): Příspěvek k poznání čeledi Carabidae v Moravskoslezských Beskydech. Podbeskydí. Metodický zpravodaj vlastivědného útvaru ve Frýdku-Místku, 1–13.

Kubová, V. (1994): Potenciální eroze v povodí Mohelnice a Čeladénky v Moravskoslezkých Beskydách.  - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Kubová, N. (2006): Mapování výskytu pijavic (Hirudinea) v ČR se zaměřením na tekoucí vody. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F.,  Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty", Bratislava.

Kučera, J. [ed.] (2005): Zajímavé bryofloristické nálezy VI (Interesting bryofloristic records, VI). – Bryonora, Praha, 36: 28.

Kučera, T. (1998): Závěrečná zpráva k projektu „Revize vybraných území databáze CORINE-biotopy ČR z hlediska fytocenologie“. – 42 p., Ms., závěr. zpráva projektu, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Kučera, Z. (1997): Plán péče o přírodní památku Vojenské cvičíště Bzenec na období 1994-2004. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Kučerová, A., Kučera, T., Hájek, M. & Rybníček, K. (2001): Rašelinné lesy. In: Chytrý, Kučera T. & Kočí M. (eds.), Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, s. 223-230. 

Kučírek, L. (1972): Inventarizační průzkum SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kučírek, L. (1999): Lesnické zhodnocení území U Vaňků. - Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kudělová, J. (1997): Rostlinná společenstva lesní vegetace Slezských Beskyd. Diplomová práce. PřF MU Brno.

Kudělová, J. (1998): Příspěvek k poznání flóry Slezských Beskyd a jejich podhůří (Česká republika). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: 233-244.

Kudělová, J. (2001): Výskyt Cypripedium calceolus L. v okolí Třince (Slezsko). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50 (Supl.): 40-41.

Kula, E., Hrdlička, P. & Izák, T. (2001): Obsah kovů u střevlíkovitých (Carabidae) v rezervaci Kněhyně (Beskydy). Ediční středisko MZLU v Brně, Beskydy 14, 181–188.

Kula, E. (2009): Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd. Pilotní projekt pro grantovou agenturu NAZV, 28 s.

Kula, E. & Vysoký, V. (2003): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) NPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kulková, P., Kelarová J., Schneider, J. (2011): Plán péče pro přírodní památku Ondřejovsko na období 2012-2021. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Kunc, L. (1993): Život s karpatským rysem. Domažlice: Amlin, 152 s. ISBN 80-901494-2-1.

Kunc, L. (1999): Můj přítel rys. Praha: Víkend, 110 s.

Kunc, L. (2001): Deformovaný medvěd na Valašsku. Ochrana přírody, roč. 56, č. 2, s. 51-52.

Kunc, L. (2005): Na medvědích stezkách. Český Těšín: Víkend, 141 s. ISBN 80-86891-16-6.

Kunc, L. (2007): K teritoriálnímu chování rysa ostrovida. Myslivost č. 7, s. 41.

Kunc, L. (2007): Historie a dnešek velkých šelem. In: Orálek, M. et al. [eds.] Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami. Praha: ČSOP, 24 s.

Kunc, L. (2007): K ochraně hospodářských zvířat před velkými šelmami. In: Orálek, M. et al. [eds.] Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami. Praha: ČSOP, s. 5-8.

Kunc, L. & Bartošová, D. (2005): Patří velké šelmy do Beskyd? In: Živa 1/2005: 37-40.

Kundratová, E. (2017): Přírodní poměry a flóra lomů v Bílých Karpatech. - Bakalářská práce. Masarykova unierzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Kunstovský, P. (1967): Hořec Kochův v Beskydech. Ochrana přírody XXII. 8:123 – 124.

Kunstovský, P. (1968): Druhá lokalita Gentiana kochiana PERR. et SONG. v ČSSR (Údolí Satiny v Moravskoslezských Beskydech). Preslia 40: 102 – 103.

Kupka, J. (2001): Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) v přírodní rezervaci Velké doly. Těšínsko – Časopis muzea Těšínska, 44 (2): 30-31.

Kupka, J. (2006): Inventarizační průzkum malakozoologie a herpetologie – PR Velký Polom. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kupka, J. (2006): Inventarizační průzkum v PR Čerňavina z oboru malakozoologie a herpetologie. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kupka, J. (2006): Měkkýši PR Velké Doly u Českého Těšína (Slezsko, Česká republika)  – In: Malacologica Bohemoslovaca, 5: 42–45. [online]. 2006-09-01 [cit. 2006-12-04]. Dostupné z <http://mollusca.sav.sk/pdf/5/5.Kupka2.pdf>

Kupka, J. (2007): Inventarizační malakozoologický průzkum PR Travný. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kupka, J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 38–45. ISSN 1336-6939.

Kupka, J. (2009): Výsledky orientačního malakozoologického průzkumu na území navrhované přírodní rezervace Ropice. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kupka, J. (2012): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – lventarizační průzkumy. Inventarizační průzkum NPR Mazák z oboru malakozoologie. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kupka, J. (2013): Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]. – Malacologica Bohemo-slovaca, 12: 17–25. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 27-Jan-2016.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) NPR Mazák s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) PR Bučací potok s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) nPR Malý Smrk s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) nPR Studenčany s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) PR V Podolánkách s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) rozšířené PR Smrk s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2003): Lepidopterologické zhodnocení PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuras, T. (2004): Faunistický inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) nPP Losový, CHKO Beskydy. Ms. dep. in S CHKO Beskydy.

Kuras, T. et Beneš, J. (1996): Nález zelenáčka Adscita notata (Zeller, 1874) a vřetenušky Zygaena brizae (Esper, 1800) na severní Moravě (Lepidoptera: Zygaenidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 45, 287-288.

Kuras, T. et Beneš, J. (1997): Zpráva z orientačního průzkumu denních motýlů v létě 1997 (Vršky – Díly). Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín, 1 s.

Kuras, T., Beneš, J., Čelechovský, A., Vrabec, V., Konvička, M. (2000): Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in North Moravia: review of present and past distribution, proposal for conservation. Klapalekiana 36: 93-112.

Kuras, T. & Sitek, J. (2007): Motýli (Lepidoptera) valašských pastvin a návrh managementu na příkladu lokality Losový (CHKO Beskydy). Práce a studie Muzea Beskyd 19: 151-170.

Kutal, M. (2014): Ekologie rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v oblasti Západních Karpat a jejich význam v lesním ekosystému. Disertační práce. Mendelova univerzita vˆBrně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa. Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu (Mionší). - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu v NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuthan, J. (1975): Zpráva o mykologickém průzkumu prováděném v roce 1974 v CHÚ ČSR. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kuthan, J. (1990): Mykoflóra SPR Salajka v Moravskoslezských Beskydech. In: Kuthan, J. a Kotlaba, E. (eds.), 1990: Výzkum a ochrana v přírodních rezervacích. Sborník referátů ČSVSM, Praha.

Kutílková, P. (2009): Botanický inventarizační průzkum v PP Domorazské louky. Dílčí zpráva o realizaci. Dep. MSK, msc.

Kutílková, P. (2010): Naučná stezka na Satině nejen pro nevidomé, Studie proveditelnosti. ČSOP Salamandr.

Kutílková, P. & Myslikovjan, T. (2010): Přírodní rezervace Gutské peklo. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2010, s. 8-9.

Kužela, L. (2018): Chráněné krajinné celky Zlínského kraje. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti. Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Chlachula, Ph.D. et Ph.D.

Kuželová, I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů (Forest vegetation of Hostýnské vrchy Mts.). - Ms., Depon. in Katedra Botaniky, PřF MU Brno.

Kuželová, I. (2002): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 129-144.

Kuželová, I. (2002): Závěrečná zpráva terénního průzkumu PP Na Jančích. - Studie. Depon. in ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Kuželová, I. (2003): Hostýnské vrchy - fádní karpatské pohoří?. Živa - časopis pro biologickou práci. ISSN 0044-4812, 2003/3: 118-120.

Kuželová, I. et Knoll, A. (2004): Gentianella amarella ssp. amarella v Hostýnských vrších. (Gentianella amarella ssp. amarella in the Hostýnské vrchy Mts.) - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 39: 217-219.

Kvita, D. et Žárník, M. (2005): Plán péče o přírodní památku Koryto řeky Ostravice na období 2006 – 2015. 13 s.

Kvita, D. et Žárník, M. (2010): Plán péče o přírodní památku Profil Morávky na období 2011 – 2020. Občasnké sdružení Hájenka, depon. in: Moravskoslezský kraj, odbor životného prostředí a zemědělství.

Kyslingrová, D. (1995): Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) v Lačnově na Sucháčkových pasekách. Zpravodaj OVM Vsetín: 24 - 25.

Kyslingrová, D. (1993 - 1998): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných ZCHÚ v jižní části okresu Vsetín (lokality Hrádek u Študlova, Střelná, Sucháčkovy paseky, Lačnov, Smolinka, Prlov I, II a III, Trubiska, Meandry Senice). Ms. Dep. in: KrÚ Zlín.

 L

Lacina, D. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje, část 9 – Biotopové lokality – kontinentální biogeografická oblast – Hlucko a Uherskobrodsko, EVL Kobylí hlava CZ0722201.

Lacina, D. (2011): Plán péče o přírodní památku Čerťák na období 2012 - 2021. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní rezervaci Klenov na období 2014 - 2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Křížový na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Lúčky - Roveňky na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Vršky - Díly na období 2014 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2013): Plán péče o přírodní památku Jasenice na období 2014 - 2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2013): Plán péče o přírodní rezervaci Halvovský potok na období 2014 - 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2013): Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období 2014 - 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2014): Plán péče o přírodní památku Louky pod Štípou na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. (2017): Plán péče o přírodní památku Čertovy skály na období 2018 – 2026. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, D. a kol. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Kněžpolský les na období 2012 – 2021. Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku U Vaňků na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Lacina, J., Halas, P. et Švec, P. (2007): Monitoring vlivů likvidace křídlatky (Reynoutria sp.) v povodí řeky Morávky. Část B (biota). Průběžná zpráva za rok 2007. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, pobočka Brno. 41 s.

Lacina, J., Halas, P., Švec, P. et Martinková, M. (2010): Monitoring vlivů likvidace křídlatky (Reynoutria sp.) v povodí řeky Morávky, závěrečná zpráva za výzkumné období 2007 – 2010. Depon. in: ČSOP Salamandr, 69 pp.

Láska, R. & Urbánek, F. (1996): Druhý příspěvek k poznání střevlíkovitých brouků z Uherského Brodu a okolí (Coleoptera, Carabidae). Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 1: 63-65.

Laus, H. (1936): Příspěvky ke květeně moravských železnic.- Sborn. Přírod. Společ., Mor. Ostrava, 8:5-39.

Láznička V. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Na Jančích. - KS SPPOP v Brně. Depon. in KrÚ Zlín, AOPK ČR Brno, MěÚ OŽP Bystřice pod Hostýnem.

Láznička, V. (1989): Státní přírodní rezervace Chropyňský rybník. Ochrana zoogenofondu v jihomoravském kraji, Sborník referátů, Brno.

Láznička, V., Smejkalová, E. (1991): Chráněná území okresu Kroměříž. - Veronica 5: 40-42.

Lederer, J. (2001): Výskyt vzácných hub (Macromycetes) v Hukvaldské oboře (Podbeskydská pahorkatina). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 173-178.

Lederer, J. (2012): Nález holubinky černobílé (Russula albonigra /Krombh./ Fr.) v Javorníkách (Česká republika). Acta Carp. Occ. 3: 109–110. ISSN 1804-2732.

Lehký, J. (2003): 50 nejkrásnějších míst v Česku: Pulčínské skály. - Lidové noviny, 22. 7. 2003.

Lehký, J. (2016): NPR Salajka – pralesní laboratoř Beskyd. In: Ochrana přírody 4/2016.

Lehký, J. (2016): Pulčínské skály – 50 let ochrany a péče. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2016, s. 12.

Letovská, V. (2016): Zánik Miliových luk. Středoškolská odborná činnost, obor SOČ: 4 Biologie. Purkyňovo gymnázium, Strážnice.

Lička, D. (1999): Hodnocení stavu lesního ekosystému (PR Travný potok). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Lička, D. (2002): Význam tlejícího dřeva v podmínkách NPR Kněhyně-Čertův mlýn. Diplomová práce, MZLU Brno.

Lička, D. (2008): Management tlejícího dřeva a jeho význam pro biodiverzitu lesních ekosystémů a pro lesní hospodářství. Dizertační práce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav ochrany lesů a myslivosti.

Lička, D. & Jankovský, L. (2003): Inventarizace tlejícího dřeva v NPR Kněhyně-Čertův mlýn, Moravskoslezské Beskydy. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. 2003. sv. 210, č. 9, s. 97-106. ISBN 80-7042-940-2.

Lička, D. & Šťastný, P. (2007): Objem tlejícího dřeva na TVP Čerňava I a II (PR Čerňava, Přírodní park Hostýnské vrchy). In: Vacek, S., et al., (2007). Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce 2007. s. 445.

Lička, D. & Šťastný, P. (2007): Objem tlejícího dřeva na TVP Kutaný I a II (PR Kutaný, CHKO Beskydy). In: Vacek, S., et al., (2007). Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce 2007. s. 445.

Lipner, T. (2008): Vegetace lesů NPR Kútky u Radějova: vliv pastvy daňků. - Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Lojkásek, B. (2009): Vyjádření k aktuální ichtyocenóze a plánu péče NPP Skalická Morávka. 10 s.

Losík, J. (2012): Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru mammaliologie – zemní savci. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Losík, J. & Dostalík, S. (2014): Plán péče o přírodní památku Jezero na období 2015-2024. - Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Losík, J. & Dostalík, S. (2016): Plán péče o Přírodní památku Horky na období 2016 – 2025. Depon. in: AOPK ČR, Brno.

Losík, J. & Háková A. (2014): Plán péče o Přírodní památku Bohuslavické stráně na období 2015-2024. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lovecká, J. (2011): Svahové pochody v přírodním parku Chřiby a biotopy sesuvných území. - Diplomová práce, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Ložek, V. (1954): Měkkýši pralesní rezervace Mionší u Jablunkova.  –  Ochrana přírody, 9/1: 23–24.

Ložek, V. ( 1954): Návrh na zřízení reservace Obřany v Hostýnských horách. - Ochrana přírody 8(6), s.  132-133.

Ložek, V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. – Dokořán, Praha.

Lučan R. (2000): Netopýři Hostýnských vrchů. - ČESON. Vespertilio 4: 111-116.

Lučan R., Svačina T. (2001): Přehled zimovišť netopýrů v Hostýnských vrších a jejich předhůří. - ČESON. Vespertilio 5: 173-174.

Lustyk, P. (1995): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Jezero. - Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lustyk, P. (1997): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Sovince. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín.

Lustyk, P. (1998): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Moravanské louky, k. ú. Moravany. - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Lustyk, P. (1998): Plán péče na období 2000-2004 pro území přírodní památky Jezero. - Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lustyk, P. (2004): Plán péče pro PP Jezero na období 2005 – 2014. - Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lustyk, P. (2012): Inventarizační průzkum PP Bohuslavické stráně. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Lustyk, P. a kol. (2000): Inventarizační průzkum botanický NPR Javořina. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Luxová, K. (1999): Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia L.) v Beskydech – současný stav a dynamika populací a návrhy managementu. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Luža, Z. (1998): Čertovy skály u Lidečka. Časopis Montana 4/98, Brno.

 M

Maceček, M. (1982): Kvantitativní analýza ornitocenózy parku Lešná a pralesa Razula. Ms. Soutěžní práce SOČ, Gymnázium Vsetín.

Maceček, M. (1984): Kvantitativní analýza ornitocenózy jedlobukového pralesa Razula ve hnízdním období 1981 a 1982. Ms, 24 s. Soutěžní práce SVOČ, Pedagogická fakulta v Ostravě.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T. (2018). Vliv litologie a morfologie vysokogradientových koryt na dnové sedimenty: příkladová studie vodního toku Kobylská (Vsetínské vrchy, Česká republika).#Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 21–27.

Mačát, Z. (2010): Geografické rozšíření a morfometrická variabilita velkých čolků (Triturus cristatus superspecies). Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: RNDr. Milan Veselý, Ph. D.

Maděra, P., Úradníček, L. (2000): Pomozte nám hledat největší stromy. - In: Lesnická práce 79/1, Kostelec nad Černými lesy.

Machač, O. (2010): Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 101, ISSN: 1804-2732.

Machač, O. (2012): Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit. Pavouk 32: 4–5.

Machač, O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Acta Carp. Occ. 5: 64–67.

Machač, O. & Trnka, F. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Sovince. Dep. in: Krajský úřad Brno, 9 pp.

Mácha, S. (1985): Zpráva o výsledku malakozoologického výzkumu na území CHKO Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Mácha, S. (1987): Zpráva o výsledku malakozoologického průzkumu (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Mácha, S. (1987): Zpráva o výsledku malakozoologického výzkumu na území CHKO Beskydy (na základě výjimky udělené Ministerstvem kultury ČSR ze dne 9. 10. 1985 pod číslem 14.135/85-VI/2), Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Macháček, P. (2009): Ptáci Lednických rybníků. Regionální muzeum v Mikulově. 1. vyd., 255 s. ISBN: 978-80-85088-31-1.

Machalová, L. (2005): Ekosystém divočící řeky Morávky a jeho ohrožení. Středoškolská odborná činnost, Střední zemědělská škola Rožnov pod Radhoštěm, 51 pp.

Máchová, L. (2003): Bryologická studie údolí potoka Řečice (Moravskoslezské Beskydy). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 35-54.

Majkus, Z. (2000): Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Biologica-Ekologica 192: 57–70.

Majkus, Z [ed.] (2001): Pavouci Hostýnských vrchů. Výsledky arachnologické exkurze Hostýnské vrchy 1999. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 86-96.

Majkus, Z. (2003): Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 99-110.

Majkus, Z. (2003): Zpráva o výzkumu arachnofauny lesního společenstva Trojačka (sběrné období 2001 - 2002). Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Majkus, Z. (2003): Zpráva o výzkumu arachnofauny PR Smrk (CHKO Beskydy). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Majkus, Z. (2005): Závěrečná zpráva inventarizačního arachnologického výzkumu 3 chráněných území Přírodního parku Prakšická vrchovina: PP Terasy-Vinohradné, PR Vrchové-Chrástě, PR Rovná hora. - Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Majkus, Z. (2007): Závěrečná zpráva inventarizačního arachnologického výzkumu PP Lázeňský mokřad. - Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje, 8 pp.

Majkus, Z. (2014): Inventarizační průzkum pavouků NPP Skalická Morávka. Závěrečná zpráva vypracovaná v rámci projektu „Implementace soustavy Natura 2000 na územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring – část B: inventarizační průzkum“. Dep. in: AOPK ČR Praha, 27 pp.

Majkus, Z. (2014): Inventarizační průzkum pavouků NPR Salajka. Závěrečná zpráva vypracovaná v rámci projektu „Implementace soustavy Natura 2000 na územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring – část B: inventarizační průzkum“. Dep. in: AOPK ČR Praha, 27 pp.

Malec, B. (2007): Přírodní poměry lokality Bučník v CHKO Bílé Karpaty. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geologie a pedologie, Vedoucí práce doc. Ing. S. Jelínek, CSc.

Malenovský, I. (2001): Křísi (Hemiptera, Auchenorrhyncha) a mery (Hemiptera, Psylloidea) NPR Čertoryje v CHKO Bílé Karpaty. Sb. Přír. klubu v Uherském Hradišti 6: 118-133.

Malenovský, I. (2013): New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2): 235-263.

Malenovský, I., Kment, P. & Konvička, O. [eds] (2012): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Special issue 96(2): 1–933.

Malina, P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Malíček, J., Hradílek, Z. et Tkáčiková, J. (2018): Lichenologická a bryologická exkurze na Kelčský Javorník v Hostýnských vrších. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7: 29-33.

Malíček, J. et Vondrák, J. (2012): Lišejníky NPR Čertoryje v Bílých Karpatech [Lichens of the Čertoryje National Nature Reserve in the White Carpathians Mts]. – Bryonora 50: 8 –13.

Malíček, J. et Vondrák, J. (2012): Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. - Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1–2): 1–11.

Malíček, J. et Vondrák, J. (2013): Inventarizační průzkum NPR Razula z oboru lichenologie. Manuscript, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Malík, V. (1999): Nález nové silné populace Potentilla micrantha DC. v Bílých Karpatech. - Příroda, Praha, 15: 121-122.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.  

Mana, V. (2003): Skalická Morávka - ohrožený říční fenomén pod Lysou horou. In: Ochrana přírody. Roč. 58, č. 5 (2003), s. 156.

Marhoul, P. & Turoňová, D. [eds.] (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny Praha.

Marková, E. (2012): Biologie plavínu štítnatého (Nymphoides peltata /S. G. Gmel./ Kuntze) – literární rešerše. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra biologických disciplín. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vít Joza.

Marková, H., Lebloch B. & Kuras T. (2004): Vyhyne modrásek černoskvrnný na Valašsku? - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 91.

Maršáková-Němejcová, Mihálik, Š. a kol. (1997): Národní parky, rezervace a jiná chráněná území v Československu, Academia Praha

Martináková, H. (2012): Bryobiontní brouci lesního ekosystému přírodní rezervace V Podolánkách. Diplomová práce. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, vedoucí práce RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

Martinát, O., Trnčík, P. & Kneifl, M. (2007): Plán péče o Přírodní rezervaci Velký Polom na období 2009 – 2018. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Martinát, O., Trnčík, P. & Kneifl, M. (2009): Plán péče o PR Uplaz navrženou k vyhlášení na období 2009-2018. Prosilva-Servis s.r.o., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Martinát, O., Trnčík, P. & Popelář, P. (2014): Plán péče o Přírodní památku Brodská na období 2015 - 2026. Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Martinát, O., Trnčík, P. & Popelář, P. (2015): Plán péče o Přírodní památku Smradlavá na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Marvan, P., Heteša, J. & Hrdina, V. (2000): Výsledky algologického průzkumu Vsetínska 2000 (zpracované lokality: PP Rákosina ve Stříteži n. B., Mokřad Pod Hájem u Zašové, Mokřad Rybníky u Hrachovce, PP Jasenice zatopený lom, PR Choryňský mokřad, tok Bečvy pod Choryní, Semetínské rybníky). Ms, 40 s. Brno. Dep. in: KrÚ Zlín.

Matějka, P. & Dolný, A. (2004): Analýza populace vážky plavé (Libellula fulva) na důlním kališti v Karviné. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 93.

Matuška, P. (2011): Plán péče o Přírodní rezervaci Horky na období 2011 – 2015. Depon. in: AOPK ČR, Brno.

Matuška, P. (2014): Plán péče o Přírodní památku Střečkův kopec na období 2015-2024. Depon. in: AOPK ČR, Brno.

Mazáč, J. (2016): CROCUS HEUFFELIANUS Herb. – šafrán karpatský / šafran karpatský. Botany.cz [online]. 2016-03-06 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/crocus-heuffelianus/>.

Menčík, E. a kol. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. ÚÚG, Praha, 307 s.

Merta, L. (2010): Řeka Ostravice Inventarizační průzkum ryb: Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. 18 s.

Merta, L. & Rulík, M. (1999): Hydrobiologický průzkum tůní Nedakonického a Kunovického lesa. – Zpráva o provedeném průzkumu. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Mertlík, J. (2008): Druhy rodu Limonium Eschscholtz, 1829 České a Slovenské republiky (Coleoptera: Elateridae). - Elateridarium 2: 156-171.

Mertlík, J. (2016): Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska. - Elateridarium 10: 94-132.

Měchová, L. (2012): Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. XCVII (2012): 2, 105–115, ISSN 1211–8796.

Měřínský, Z. (1976): Hradisko Ordějov u Bánova (okr. Uherské Hradiště) a otázka jeho datování. Vlastivědný věstník moravský. 1976, s. 219-221.

Míchal, I.(1983): Dynamika přírodního lesa I. - VI. Živa, XXXI (LXIX), 1-6: 8-13, 48-53, 85-88, 128-133, 163-168, 233-238.

Michna, J. (1996): Zlín - minerální prameny II - Závěrečná zpráva o vzorkování minerálních vod v lokalitách Želechovice nad Dřevnicí - Zelené údolí, Zlín - Louky a Zlín - Malenovice. Geotest Brno, a. s., pracoviště Zlín. Dep. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Pod lázněmi na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Sirnaté lázně na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Slanice pramen na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku U rybníka na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Zelené údolí na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Michna, J. (2004): Plán péče o přírodní památku Želechovické paseky na období 2005-2015. Geotest Brno, a. s., depon. in KrÚ Zlín.

Miklín, J., Lenart, J. et Pánek, T. (2010): Vodopád na Mazáku – nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd. Acta Musei Beskidensis, 2: 001-005. ISSN 1803-960x.

Mikula, J. (2004): Faunisticko-ekologická studie suchozemských stejnonožců (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) CHKO Bílé Karpaty. - Bakalářská práce, depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Mikula, J. & Tuf, I. H. (2004): Suchozemští stejnonožci lesů CHKO Bílé Karpaty. - In Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 28.

Mikulenčák, J. (2017): Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu buku lesního (Fagus sylvatica) v oblasti vnějších západních Karpat. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí práce prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.

Mikušková, M. (2000): Faunistika a ekologie drobných zemních savců údolí Trubiska okres Vsetín. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Mikyška, R. (1935): Pralesová reservace na Javořině v Bílých Karpatech. - Krásy Našeho Domova, 27: 86-90.

Mládek, J. a kol. (2005): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Závěrečná zpráva z projektu VaV/620/11/03 (2003 – 2005).

Mládek, J., Pavlů, V., Hejcman, M., Gaisler, J. (eds.) 2006: Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha a MŽP ČR.

Mlejnek, R. & Rejl, J. (2015): Zimoviště netopýrů v nekrasových jeskyních. Ochrana přírody 2/2015.

Molitor, Z. (1982): Inventarizační průzkum lesnický (Mazák). Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Molitor, Z. (1983): Inventarizační průzkum lesnický SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Molitor, Z. (1983): Inventarizační průzkum lesnický (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Molitor, Z. (1984): Inventarizační průzkum lesnický SPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Molitor, Z. (1998): Inventarizační průzkum lesnický PP Kladnatá-Grapy. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Polichno – Pod duby z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový). Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Rochus z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Údolí okluky z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Újezdecký les z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový), Mott MacDonald Praha, Praha.

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru araneologie (pavouci). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Moravec, J. (2013): Inventarizační průzkum NPR Razula z oboru arachnologie (pavouci). Manuscript, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Moravec, J. (2014): Rozhovor s Miroslavem Janíkem o trampských kořenech a cestě od luk k lesu. - Ochrana přírody 5/2014, ročník 69, Praha, AOPK ČR.

Moravec, J. (2015): Po nejsevernějším hřebeni Bílých Karpat. - Ochrana přírody 5/2015, ročník 70, Praha, AOPK ČR.

Moravec, J. & Gvoždík, V. (2015): Anguis colchica (Nordmann, 1840) - slepýš východní. In: Moravec, J. (ed.): Fauna ČR, Plazi - Reptilia. Academia.

Moravec, J. & Veselý, J. (2010): Inventarizační průzkum ZCHÚ Kněžpolský les z oboru koleopterologie (páchník hnědý). Praha, Mott MacDonald Praha, spol. s r. o., 13 s.

Moštěk, J. (1992): Návrh na změnu hranic a výměry u státní přírodní rezervace KELČSKÝ JAVORNÍK, okres Kroměříž, 1992.

Moštěk, J. (1992): Obyvatelé periodických vod okresu Kroměříž. 10 pp.

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. Ms., dep. in KrÚ Zlín.

Moštěk, J. (1993): Plán péče PP Na Jančích na období 1993-2002. - Ms., Depon. in KrÚ Zlín.

Moucha, J. (1952): Poznámka k fauně Lysé hory. Přírodovědný sborník Ostravského kraje, 13.

Mrvík, J. (2002): Jelení jazyk celolistý v Českém krasu? - Živa 3: 117.

Musil, O., Šmiták, J., Vlašín, M. (1985): Inventarizační průzkum PP Bernátka - geologie, geomorfologie, pedologie, lesnictví, botanika, zoologie. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Musiol, P. (1971): Ústup jedle v přírodní rezervaci Mionší. Diplomový úkol. VSZ v Brně, LF.

Müller, J. & Bajer, V. (2010): Plán péče o přírodní rezervaci Zimný potok na období 2011 - 2020. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Műller, J. & Chytil, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Lišková na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Műller, J. & Wolf, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Ondrášovy díry na období 2015 - 2024. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T., (2007): Studie historického vývoje lesů v oblasti Lysé hory. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T. (2009): Analýza radiálního růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Národní přírodní rezervaci Salajka. Diplomová práce. Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká.

Myslikovjan, T. (2011): Kobylanka. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti, 3/2011, s. 14.

Myslikovjan, T. (2012): Jak udržet vodu v podmáčených smrčinách? - Zpravodaj Správy CHKO Beskydy 4/2012, s. 10.

Myslikovjan, T. (2016): Na Jazerách už je zase voda. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2016, s. 14.

Myslikovjan, T., Müller, J., Popelář, P. (2008): Provádění nahodilých těžeb dříví na území vybraných přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem, vybraných 1. zón a navazujících lokalit v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a na zbývajících plochách 1. a 2. zón v Ptačí oblasti Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštem.

Myslikovjan, T. a kol. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Draplavý na období 2015 - 2024. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T. & Valasová, A. (2009): Plán péče o Přírodní rezervaci Lysá hora na období 2011 - 2020, návrh na vyhlášení. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T., Valasová, A., Martinát, O. & Trnčík, P. (2010): Plán péče o Přírodní rezervaci Travný na období 2011 – 2020. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T., Valasová, A., Martinát, O. & Trnčík, P. (2010): Plán péče o Přírodní rezervaci Travný potok na období 2011 - 2020. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Myslikovjan, T., Valasová, A., Müller, J. & Krestová, M. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Poledňana na období let 2015 – 2024. Návrh na vyhlášení. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

 N

Náhlíková, T. (2009): Vliv velikosti plochy na výskyt diagnostických druhů slatinných pramenišť. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Navrátilová-Bartoníková, J. (1986): Floristické poměry Rosošného potoka a horního toku Bystřičky v Hostýnských vrších. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce J. Unar.

Nechvátal, M. (2013): Předměty a cíle ochrany MZCHÚ Jihomoravského a Zlínského kraje. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: ing. Martin Svátek Ph.D.

Nejezchleb, B. (1982): Možnosti záchrany jedle v SPR Mionší. Diplomová práce. VŠZ v Brně, LF.

Nekuda V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Nekvasil, J. (1990): Hradisko lužické kultury na Holém kopci u Buchlovic. Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 165-195.

Neradilová, I. (2011): Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie. - Diplomová práce, FŽP ČZU v Praze, vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D.

Neuhäuslová, Z. (1999): Chráněná krajinná oblast Poodří a její specifičnost z hlediska geobotanického. – Poodří, Ostrava, s. 36-40.

Neuschlová, Š. (1970): Chráněné naleziště Zubří. Mezinárodní biologický program IBP-CT. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Neuschlová, Š. (1980): Rozšíření chráněných a ohrožených druhů v Javorníkách. Ms. Rigorózní práce. Dep. in: Knih. Kat. bot. Přír. Fak. MU, Brno.

Neuschlová, Š. (1982): Státní přírodní rezervace Bečevná. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Neuschlová, Š. (1982): Státní přírodní rezervace Galovské lúky. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Neuschlová, Š. (1982): Státní přírodní rezervace Šipka. Inventarizační průzkum dle metodiky SÚPPOP. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Neuschlová, Š. (1983): Inventarizační průzkum botanický SPR Dubcová. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Neuschlová, Š. (1983): Inventarizační průzkum botanický Louky pod Klenovem. Depon. in KrÚ Zlín.

Neuschlová, Š. (1999): Flóra Chráněné krajinné oblasti Poodří.– Poodří, Ostrava, s. 28-35.

Němec, J. (1979): Moravské pískovcové skály. - Geologický průzkum, 4/5: 303-305, Praha.  

Němec, V. (2014): Plán péče pro přírodní památku Solisko na období 2015 - 2021. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Niedlová, E. (2013): Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis) a CITES. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra biologických disciplín. Vedoucí bakalářské práce RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.

Niessl, G. (1887): Trapa natans von Chropin. Verh. naturforsch. Ver. Brunn 25 (1886) S-B: 46.

Nosek J. (1954): Výzkum půdní zvířeny jako součást výzkumu biocenosy lesa I. Návrh metodiky a výsledky výzkumu v reservaci Mjonší v Moravskoslezských Beskydách. NČSAV, Praha, 128 s.  

Novák, F. A. (1954): Přehled československé květeny z hlediska ochrany přírody a krajiny. Ochrana přírody, Praha 1954, díl 2, s. 193-407.

Novák J. & Novák M. (2009): Dvě nové lokality tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) na Moravě – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 29–30. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 17-August-2009.

Novák, J. & Novák, M. (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 24-October-2010.

Novák M. (1993): Potenciální eroze v povodí horní Ostravice. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Novák, Z. (1999): Odborné posouzení návrhu přírodní památky Olšava u Podolí. ČGÚ Brno.

Nováková E. (2006): Přírodní poměry a flóra okolí Mořkova. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Nováková, K. (2010): Ochrana přírody a krajiny na Uherskobrodsku, Bakalářská práce. Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, katedra geografie.

Nováková, P. (2009): Tvorba digitálního modelu terénu pro návrh revitalizace slepého ramene řeky Moravy v k. ú. Staré Město. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geoinformačních technologií. Vedoucí práce: ing. Tomáš Mikita.

Novosad, S. (1956): Fosilní rozeklání hřbetu Lukšinec u Lysé hory. - Časopis pro mineralogii a pedologii, sv. 1, č. 2: 126-131, Praha.

Novosadová, J. (1999): Vegetace pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. Diplomová práce deponovaná. MU Brno. Přírodovědecká fakulta.

Novotný, I. a kol. (2011): Mechorosty zaznamenané v průběhu 17. jarního bryologickolichenologického setkání v Chřibech. - Bryonora, Praha. 47: 1-8.

Novotný, I., Košnar, J., Berka, T., Holá, E., Hradílek, Z., Kubešová, S., Loskotová, E., Plášek, V., Szczepanski, M., Štechová, T., Vágner, A. et Zmrhalová, M. (2006): Mechorosty zaznamenané v průběhu 13. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Bílých Karpatech. [Bryophytes recorded during the 2006 Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the CBS in the Bílé Karpaty Mts.] – Bryonora, Praha, 37: 23-32.

Nožička, J. (1957): Přehled vývoje našich lesů. SZN, Praha.

 O

Oborny, A. (1883-1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1-4. – Verh. Brünn 1885; 24 (1885): 889-1285.

Obšívač, V. (1927): Ďury na Radhošti. Radhošť a Pustevně.

Ohryzek, J. (2019): Záchrana smilkových trávníků aneb vypaseme Beskydy bez ovcí? Ochrana přírody 6/2019, s. 10-13.

Ohryzková, L. (2011): Inventarizační průzkum PR Huštýn z oboru botanika.- Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Ohryzková, L. (2011): Inventarizační průzkum PR Trojačka z oboru botanika. Ms., Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Ohryzková, L. a kol. (2012): Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. ČSOP Salamandr Rožnov pod Radhoštěm a Správa CHKO Beskydy.

Ohryzková, L. & Popelářová, M. (2012): Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 s.

Omelková, M., Helešic J. (2006): Nové a zajímavé larvy dvoukřídlých (diptera) na flyšových prameništích. - In: Sborník příspěvků XIV. Konference České a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny 26-30. června 2006, s. 61.

Ondrová, V. (2003): Nové lokality vzácných druhů z čeledi Orchidaceae ve střední části CHKO Bílé Karpaty: Ophrys apifera, Dactylorhiza maculata susp. transsylvanica, Dactylorhiza x aschersoniana, aj. - Roezliana, Brno, 32: 25-29. 

Ondrová, V. & Růžička, V. (1998): Předběžná zpráva o pozoruhodném nálezu sklenobýlu bezlistého (Epipogium aphyllum) v Bílých Karpatech. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 3: 8.

Ondrová, V., Růžička, V., Koblížek, J. (2001): Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) O.Swartz in the Natural Monument Vápenky in the Protected Landscape Bílé Karpaty (White Carpathians Mountains). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2001, IL, No. 4, pp. 85-92.

Opravil, E. (1976): Z nejmladší historie luhu řeky Moravy u Kvasic (okr. Kroměříž). Zprávy VÚO 181: 5 - 11.

Opravil, E. (1980): Otisky listů z travertinu ve Ždánickém lese. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 205, 1980, s. 18–21.

Orálek, M. et al. [eds.] (2007): Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami. Praha: ČSOP, 24 s.

Otruba, J. (1925-1926): Úvod ke květeně československého Slezska.– Vlastiv. Sborn. Slez., Opava, 1: 35-50, 2:283-396.

Otruba, J. (1930): Květena Štramberka. – Městská rada ve Štramberku, Příbor. 117 s.

Otruba, J. (1934): Rybníky u Studénky. – Kravařsko, Vlastiv. Sborn., Nový Jičín, 3: 37-40.

Otýpková, Z. (1997): Seznam druhů PP Stonáč za rok 1997. Kaktedra system. botaniky a geobotaniky, Kotlářská 2, Brno.

Otýpková, Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. Magisterská práce. Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Otýpková, Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova Univerzita Brno, 140 pp. ISBN: 80-210-2658-8.

Otýpková, Z. et Dančák, M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 177–196.

 P

Palán, R. (2014): Změny dřevinného patra v NPR Mionší. Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Hort.

Palán, Š. (2011): Zhodnocení stavu a plánu péče pro PR Velký Polom. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav hospodářské úpravy lesů. Vedoucí práce: Dr. Ing. Jan Kadavý.

Palánová, A. (2011): Obnova Hanáckých tůní v přírodní památce Stonáč. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiy. Vedoucí práce doc. ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D, CSc.

Palečková, L. (2018): Variabilita společenstev suchozemských plžů v přírodě blízkých lesních biocenózách. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.

Pánek J. (2005): Geologický a geomorfologický inventarizační průzkum PR Huštýn. – Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pánek, T. (1998): Tvary mrazového zvětrávání a odnosu v Moravskoslezkých Beskydech. Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí bakal. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Pánek, T. (2002): K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd. - Geomorfologický sborník 1, ČAG, MU v Brně, Přírodovědecká fakulta.

Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika NPR Mazák. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Mazácký Grúnik. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Pánek, T. (2003). Geomorfologické zhodnocení PR Draplavý s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. (2003): Geomorfologická charakteristika PR Smrk, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. (2005): Inventarizační průzkum navrhované PP Satina z oboru geologie a geomorfologie. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pánek, T. (2006): Inventarizační průzkum PP Velký kámen z oboru geologie a geomorfologie. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. (2007): Inventarizační průzkum navrhované PR Gutské peklo v oboru geologie a geomorfologie. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Pánek, T. (2007): Inventarizační průzkum PR Čerňavina v oboru geologie a geomorfologie. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pánek, T. (2009): Inventarizační průzkum navrhované PP Ropice v oboru geologie a geomorfologie. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pánek, T. & Duras, R. (2002): The Morphotectonics of the Eastern Marginal Slope of the Ropice-Range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.). Moravian Geographical Reports, 2, Brno.

Pánek, T., Hradecký, J. (2000): Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, Brno.

Pánek, T., Tábořík, P. & Hradecký, J. (2007): Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2006, Brno 2007.

Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J., Hungr, O. & Dušek, R. (2009): Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology, 103.

Pastuchová D. (1999): Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd - oblast Smrku, Kněhyně a Mionší. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Paukertová, I. (2005): Inventarizační průzkum vegetace a květeny v NPP Chropyňský rybník. - Ms., depon. in AOPK ČR.

Pavelčík, P. a kol. (2010): Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji. KÚ Zlínského kraje ve spolupráci s EEA Grants a Norway Grants.

Pavelčík, P. & Třebický, V. (2014): Hodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště. - Park Rochus, obecně prospěšná společnost, Uherské Hradiště, ISBN: 978-80-260-5671-3.

Pavelčíková, L. (2015): Plán péče o Přírodní památku Sovince na období 2015–2024. – Ms., depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2011): Plán péče o přírodní památku Polichno – Pod duby na období 2011 - 2021. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Bašnov na období 2014 – 2023. - Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Chvalčov (návrh na vyhlášení)
na období 2012 – 2022. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Mokřad Pumpák na období 2014 – 2023. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Mokřad u Slováckých strojíren (návrh na vyhlášení) na období 2012 – 2022. Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Nad Jasenkou na období 2014 – 2023. Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Remízy u Bánova na období 2013 – 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Rochus (návrh na vyhlášení) na období 2013 – 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce (návrh na vyhlášení) na období 2013 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o PP Semetín - luční prameniště (návrh na vyhlášení) 2014 - 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Skalky u Hulína na období 2014 – 2023. Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje. 

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Údolí Okluky na období 2013 – 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Újezdecký les na období 2014 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce - návrh na vyhlášení - na období 2013 – 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2013): Plán péče o PP Semetín - lesní prameniště (návrh na vyhlášení) na období 2014 - 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Huštěnovická ramena na období 2014 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Stonáč na období 2014-2023. Ms., depon. in Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (1983): Dynamika ornitocenóz v jedlobukovém pralese Razula a v obci Velké Karlovice. Ms. Soutěžní práce SVOČ, Pedagogická fakulta v Ostravě.

Pavelka, J. (1987): Ptáci v pralese Razula v podzimním a zimním období. Zpravodaj OMV Vsetín: 40-42.

Pavelka J. (1987): Ptačí společenstva v jedlobukovém pralese Razula v mimohnízdním období. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 36: 159 - 168

Pavelka, J. (1988): Zpráva o ornitologického výzkumu (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Pavelka, J. (1988): Ornitologický výzkum SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pavelka, J. (1990 - 1995): Zprávy z průzkumů vstavačovitých rostlin v okrese Vsetín za jednotlivé roky 1988 až 1995. Ms, 35 s.. Dep. in: KrÚ Zlín.

Pavelka, J. (1991): Ptačí složka v karpatském jedlobukovém pralese (Razula). Rigorózní práce, Kat. biol. PdF v Ostravě, 37 s. + 19 tab.

Pavelka, J. (1992): Avifauna navrhovaného CHÚ Vachalka u Karolinky. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně, 1993: 42– 45.

Pavelka, J. (1995): Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule Scop.) na Vsetínsku. – Zprav. Okr. vlast. muz. Vsetín, 27-28.

Pavelka, J. (1997): Vyhodnocení avifauny a některých druhů flóry za období 1978-1997 (Vršky – Díly). Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín.

Pavelka, J. (1998): Výsledky přírodovědného průzkumu v PR Galovské lúky a okolí za léta 1989 - 1997. Ms, 4 s. Dep. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelka, J. (2002): Problematika škod působených šelmami na příkladu okresu Vsetín. In: Orálek, M. [ed.]: Velké šelmy v Beskydech. ČSOP Valašské Meziříčí, s. 19-24.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o Přírodní památku Hrádek na období 2003 - 2012. – Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o Přírodní památku Choryňská stráž na období 2003 - 2012. – Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Přírodní památka Pozděchov, plán péče na období 2003 – 2010. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o přírodní památku Růžděcký Vesník na období 2003 – 2012. Ms., depon in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Přírodní památka Sucháčkovy paseky, plán péče na období 2003 – 2012. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o přírodní památku Zbrankova stráň na období 2003 – 2012. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, 4 s. + mapové přílohy.

Pavelka, J. (2005): Ornitologický inventarizační průzkum NPR Razula. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelka, J. (2005): Závěrečná zpráva z ornitologického inventarizačního průzkumu NPR Salajka. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelka, J. (2012): Přírodní památka Lačnov, plán péče na období 2012 – 2021, návrh. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2006): Inventarizační průzkum ptáků v PR Halvovský potok v roce 2006. Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. (2006): Závěrečná zpráva z ornitologického inventarizačního průzkumu PR Huštýn. - Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pavelka, J. (2007): Inventarizační průzkum denních motýlů v PP Choryňská stráž v roce 2007. Ms., 5 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J. et al. (2006): Přírodní památka Vršky – Díly a další přírodní zajímavosti v okolí Vsetína. ARION – Sdružení přírodovědců a ochránců přírody, Rožnov pod Radhoštěm (informační leták).

Pavelka J., Maceček M., Pavelka K. (1991): Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Razula v letech 1978 - 1982. Zpravodaj OVM Vsetín: 39 - 42.

Pavelka Jan, Pavelka Jiří, Vašát A., Křenek D., Šulgan M. (1996 - 2001): Zprávy z průzkumu orchidejí na Valašsku za jednotlivé roky 1996 až 2001. Ms, 40 s. ZO ČSOP 76/06 Orchidea.

Pavelka J., Trezner, J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Pavelka, J., Zádrapa, R. (1992): Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Kutaný v letech 1980 - 1989. Ms, 10 s.

Pavelka Jiří, Křenek, D., Vašát, A. (1996): Ochranářské vyhodnocení přírodních lesů ve Veřovických vrších a v okolí Radhoště. Ms, 7 s. + příloha 3 s., ZO ČSOP 76/06 Orchidea.

Pavelka, K. (1987): Inventarizační průzkum fauny obratlovců SPR Čerňava. - Záv. zpr. inv. průzk. KS SPPOP, Brno, 19 s.

Pavelka, K. (1987): Inventarizační průzkum fauny obratlovců SPR Na Jančích. - Záv. zpr. inv. průzk. KS SPPOP, Brno, 15 s.

Pavelka, K. (1987): Inventarizační průzkum fauny obratlovců SPR Kelčský Javorník. - Záv. zpr. inv. průzk. KS SPPOP, Brno, 25 s.

Pavelka, K. (1991): Výskyt vzácných a ohrožených druhů obratlovců (Vertebrata) ve státní přírodní rezervaci Čertův mlýn - Kněhyně. Zpravodaj OVM Vsetín: 9 - 14.

Pavelka, K. et Koleček, J. (2012): Nový nález židoviníku německého (Myricaria germanica) v korytě Bečvy. Acta Carp. Occ. 3: 114–116. ISSN 1804-2732.

Pavelka, P. (1997): Zpráva o výsledcích výzkumu ornitocenoz NPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. - Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: I. H. Tuf.

Pavlica, J. (1972) : Jeskyně v godulských pískovcích na Kněhyni v Moravskoslezských Beskydách. Československý kras ,11 (1970): 110-112, Praha.

Pavlík, P. (2003): Nové lokality Typha laxmannii (Pandanales: Typhaceae) na severovýchodní Moravě. – Pr. a Stud. Muz. Beskyd, Frýdek.Místek, 13: 228-229.

Pavlík, P. (2005): Botanická zahrada a arboretum Štramberk. Současný stav (nejmladší botanická zahrada v České republice). In: Sekerka P. (ed.) (2005): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, prosinec 2005. ISBN 80-903697-0-7. s. 92-96.

Pavlík, P. (2005): Rozšíření chráněných a ohrožených vyšších rostlin v dobývacím prostoru lomu Kotouč a jeho okolí (stav 2004). In: Sekerka P. (ed.) (2005): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, prosinec 2005. ISBN 80-903697-0-7. s. 170-172.

Pavlík, P. (2005): Záchranné transfery rostlin z velkolomu Kotouč Štramberk (1999-2004). In: Sekerka P. (ed.) (2005): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, prosinec 2005. ISBN 80-903697-0-7. s. 164-170.

Pavluvčík, P. et Losík, J. (2013): Inventarizační průzkum NPR Razula z oboru mammaliologie – zemní savci. Manuscript, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Pazderová, M. (2013): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Chvalčov. AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín.

Pazderová, M. (2014): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Mokřad u Slováckých strojíren. AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín.

Pazderová, M. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Semetín (CZ0720033). AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Pazderová, M. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Stonáč. AOPK - Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Pečeňová, M. (1967): Geobotanické poměry lužních lesů a luk od lesa Zámeček u Kroměříže po les Bahňák u Otrokovic. - Diplomová práce. PaedF. UP Olomouc, 71 s.

Pečinka, A. (1996): Vstavačovité Hlučínska. – In: Majkus Z. [ed.]: Příroda Hlučínska – Sborník příspěvků z konference konané 17. dubna 1996 v Dolním Benešově, s. 15-21, Slezská kulturní a vzdělávací nadace Hlučínsko, Kravaře.

Pečinka, A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 29-36.

Pečinka, A., Czernik, A. (2001): Poznámky k výskytu a rozšíření Ophioglossum vulgatum v Opavské pahorkatině. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50: 217-220.

Pečinka, A., Dočkalová, Z. (2004): Poznámky k rozšíření některých kriticky a silně ohrožených rostlin květeny České republiky. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 411-420.

Pečinka, A., Dočkalová, Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 53: 75-86.

Pečinka, A., Špačková, P. (2004): Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a Zábřehem ve Slezsku. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 237-248.

Pecháček, P., Kolbel, M., Urban, P. (1997): Budúcnosť jedle v pralesoch východnej Európy. - Život. prostr., Vol. 31, No. 1, 1997. Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava.

Pechálová, K. (2012): Skalní útvary Hornolidečska. - Bakalářská práce, Iniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Pechálová, K. (2014): Lexikon vybraných tvarů reliéfu na území Pulčínské hornatiny. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Pechová, L. (2006): Evidence a základní charakteristika mokřadů v uherskohradišťské části přírodního parku Chřiby. - Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pechová, L. (2009): Hodnocení stavu a návrh managementu pro vybraná prameniště v Chřibech. - Diplomová práce, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce: RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.

Pekárková, J. (2000): Možnosti obnovy stepní vegetace po vykácení akátu v NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby. - Zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 za rok 2000, AOPK ČR, středisko Brno.

Pekárová, J. (2000): Plán péče pro NPP Na Adamcích a její ochranné pásmo na období 2001–2010. - Ms., depon. in Správa CHKO Pálava, Mikulov.

Pekárková, J. (2003): Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. - Zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 2000-2003, AOPK ČR, středisko Brno.

Pelíšek J. (1952): K otázce zalednění Moravskoslezských Beskyd. - Sborník ČSSZ, 57, 60-65, Praha.

Pelíšek, J. (1980): Složení půd a asimilačních orgánů s odumírajícími lesními porosty v oblasti Kelčského Javorníku a Čerňavy, Brno.

Peroutka, B. (1958): Geologie Pulčínských skal. Zprávy Okresního muzea ve Valašských Kloboukách, 1958/1: 1 - 3, Valašské Klobouky.

Pesl, V. a kol. (1971): Komplexní geologické hodnocení strukturně-stratigrafického vrtu Lidečko. - MS ČGÚ Praha.

Petrová, M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. Diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce Doc. RNDr. Jiří Unar, CSc.

Petruš, J., Kalus, Č. (1999): Monitoring celkové atmosférické depozice na plochách bazalního monitoringu půd v chráněných územích. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petruška, J. (1986): Výskyt střevlíků (Carabidae) v porostech LZ Ostravice zasažených imisemi. Diplomová práce, VŠZ Brno, Lesnická fakulta, 126 s.

Petřvalský, J. (1982): Inventarizační průzkum geologický CHPV Čertovy skály. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1982): Inventarizační průzkum geologický SPR Pulčín-Hradisko. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1982): Inventarizační průzkum geologický (Razula). - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1982): Inventarizační průzkum geologický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický SPR Klíny. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický SPR Kutaný. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický SPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Petřvalský, J. (1983): Inventarizační průzkum geologický (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum geologický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Inventarizační průzkum geologický SPR Kněhyně-Čertův mlýn. - Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Inventarizační průzkum geologický SPR Pod Juráškou. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Inventarizační průzkum geologický SPR Zubří. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1988): Inventarizační průzkum geologický CHPV Poskla. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1998): Inventarizační průzkum geologický PP Kladnatá-Grapy. Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1988): Inventarizační průzkum geologický nCHPV Kudlačena. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Piro, Z. [ed.] (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie “ za rok 2006. - Český svaz ochránců přírody, ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Piro, Z. et Wolfová, J. [eds.] (2008): Zachování biodiverzity karpatských luk. – FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s.

Pivničková, M. (1997): Ochrana rašelinných mokřadů. AOPK ČR Praha.

Pižl, V. (1991): Přehled druhů půdních živočichů zjištěných na stacionárech Bílý Kříž a Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy). Ms, 10 s. ÚPB ČSAV, České Budějovice.

Plášek, V. (2005): Bryologický inventarizační průzkum NPR Kněhyně-Čertův mlýn. – Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Plášek, V. (2005): Bryologický inventarizační průzkum NPR Mionší. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Plášek, V. (2005): Bryologický inventarizační průzkum NPR Pulčín- Hradisko. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Plášek, V. (2005): Mechorosty PP Prameny Zrzávky (Hostašovixce, Moravskoslezský kraj). Práce a Stud. Muz.. Beskyd (Přír. Vědy). 2005, roč. 15, s. 157-162.

Plášek, V. (2006): Bryologická studie v PP Koryto řeky Ostravice. 30 s. - Inventarizační výzkum, depon. in KÚ Moravskoslezkého kraje, Ostrava.

Plášek, V. (2007): Inventarizační průzkum mechorostů PR Čerňavina. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R., 15 pp.

Plášek, V. (2007): Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice. - In: Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 185-192.

Plášek, V. (2007): Mechorosty přírodní rezervace Velký Polom (Moravskoslezské Beskydy). Časopis slezského zemského muzea (A). 2007, roč. 56, s. 167-171. ISSN 1211-3026.

Plášek, V. (2009): Inventarizační průzkum mechorostů PP Kyčmol. CD, depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Plášek, V. (2009): Zpráva o bryologické návštěvě vybraných lokalit na území plánované PR Ropice v k. ú. Řeka. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. (2010): Inventarizační průzkum mechorostů v PP Obidová. – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. (2011): Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru bryologie (mechorosty). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. (2012): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy. Inventarizační průzkum NPR Mazák z oboru bryologie (mechorosty). Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. & Cimalová, Š. (2003): Botanické zhodnocení PR Draplavý s poznámkami k managementu území. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. & Cimalová, Š. (2003): Botanické zhodnocení PR Malenovický kotel s poznámkami k managementu území. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. & Cimalová, Š. (2003): Průzkum mechorostů a cévnatých rostlin masívu Lysé hory s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Plášek, V. & Stebel, A. (2002): Bryophytes of the Čantoryjský hřbet (Czantoria range) and its foothills (Western Carpathians – Czech Republic, Poland). Časopis Slezského Zemského Muzea, ser. A, 51: 1–87.

Plášek, V., Wierzcholska, S. (2005): Mechorosty NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2005, roč. 54, s. 215-222.

Plevová, L. (2014): Floristický výzkum území jihovýchodně od Brumova-Bylnice. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.

Plička, M. (1969): Předběžná zpráva o výsledcích opěrné vrtby Rusava-1. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, ÚÚG, Praha, s. 211–212.

Plíva K., Žlábek I., (1986): Přírodní lesní oblasti ČSR. SZN Praha

Pluhařová A. (2004): Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum Swartz) - nový nález v Chřibech. - Roezliana, Brno, 33: 14-15. 

Podešva, Z. (1992): Entomologický průzkum lokality Pumpák, k. ú. Hulín.  - Ms., depon. in ZO ČSOP Via Hulín, 9 s.

Podešva, Z. (2007): Pedicularis exaltata Bunge - všivec statný. - Botany.cz [online]. 2007-07-07 [cit. 2008-01-27]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/pedicularis-exaltata/>

Podešva, Z. (2007): Scilla drunensis (Speta) Speta - ladoňka rakouská. - Botany.cz [online]. 2007-07-11 [cit. 2010-01-28]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/scilla-drunensis/>

Podešva, Z. (2007): Serratula lycopifolia (Vill.) Kerner - srpice karbincolistá / kosienka karbincolistá. -Botany.cz [online]. 2007-07-07 [cit. 2008-02-08]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/serratula-lycopifolia/>

Podešva, Z. (2008): Gagea bohemica (Zauschner) J. A. Schultes & J. H. Schultes subsp. bohemica, pp. 77. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VII., Zprávy České botanické společnosti, 43: 251–336. 

Podešva, Z., Šálek, P. (2004): Základní inventarizační průzkum botanický a zoologický Záhlinických luk. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP Via Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje, 33 s.

Podpěra, J. (1911): Doplňky ku květeně moravské. -  Čas. Morav. Mus. zem. Brno, 11: 60-61.

Podpěra, J. (1911): Květena Hané. Komisse na přírodovědecké prozkoumání Moravy, Brno, 355 pp.

Podpěra, J. (1914): Dodatky ku květeně moravské. – Čas. Morav. Mus. Brno, 14: 414-428.

Podpěra, J. (1921): Úvod ku květeně na československém Poodří. – Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava, 1: 1-71.

Podpěra, J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Opava, 10: 81-95.

Pola, J. (1987): Inventární seznam denních motýlů PR Čerňava. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje. 

Pola, J. (1987): Inventární seznam hmyzu NPP Chropyňský rybník. - Ms., depon. in AOPK ČR.

Pola, J. (1988): Seznam Lepidopter PR Tesák. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Pola, J. (1988): Výskyt brouků v PR Čerňava, - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje. 

Pola, J. (1988): Zjištěný výskyt Lepidopter PP Bernátka. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.  

Polčák, J. (1993): Ptačí fauna Choryňských rybníků a okolí. Ms, 6 s. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Polloczková, E. (2010): Osteologické studium savčí makrofauny z říčních teras Ostrožské Nové Vsi. Bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Popelář, P. a kol. (2003): Plán péče o Přírodní památku Velký kámen na období 2004 – 2013. - Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2003): Plán péče pro NPR Radhošť na období 2004 – 2013. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2003): Plán péče pro přírodní rezervaci Huštýn na období 2004 – 2013. Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Popelář, P. a kol. (2003): Plán péče pro PR Noříčí na období 2004 – 2013. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2003): Plán péče pro PR Trojačka na období 2004–2013. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2006): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Kněhyně – Čertův mlýn 2007 - 2016. Ms. depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P. a kol. (2013): Plán péče pro přírodní rezervaci Huštýn na období 2014 – 2023. Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Popelář, P. a kol. (2015): Plán péče o Přírodní památku Skálí na období 2016 – 2025. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P., Bartošová, D., Petřvalský, J. & Chytil, P. (2003): Plán péče pro přírodní rezervaci Huštýn na období 2004 – 2013. Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Popelář, P., Müller J., Bartošová, D., Popelářová, M., Petřvalský, J. & Lehký, J. (2007): Plán péče pro NPR Pulčín – Hradisko na období 2008 - 2017. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, AOPK ČR.

Popelář, P., Valasová, A., Müller, J. a kol. (2013): Plán péče o Přírodní památku Velký kámen na období 2014 – 2023. - Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P., Valasová, A., Müller, J. a kol. (2013): Plán péče o Přírodní rezervaci Trojačka na období 2014 – 2023. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelářová, M. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Salajka. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Popelářová, M. (2011): Plán péče o Přírodní rezervaci Galovské lúky na období 2012 – 2021. Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelářová, M. (2010): Vliv managementových opatření na populace rodu Gentianella s důrazem na hořeček žlutavý karpatský (Gentianella lutescens subsp. carpatica). Závěrečná zpráva v rámci projektu Louky a křoviny Horního Vsacka. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 31 pp.

Popelářová, M. (2016): Do jedné boty nateče, druhá zůstane v suchu. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2016, s. 11.

Popelářová, M. (2017): Exkurze za teplomilnou květenou Beskyd. Zpávy Moravskoslezské pobočky ČBS 6: 34–38.

Popelářová, M. [ed.] (2006): Monitoring biodiverzity v CHKO Beskydy, průběžná zpráva za rok 2006. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy.

Popelářová, M. [ed.] (2008): Přírodovědné průzkumy v CHKO Beskydy 2006 - 2008 v rámci projektu Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR. Projekt UNDP - GEF, závěrečná zpráva. - Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy.

Popelářová, M. a kol. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 277–358.

Popelářová, M., Koutecký, P. & Krupa, M. (2011): Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus Herbert) na východní Moravě. Acta Carpathica Occidentalis.

Popelářová, M., Ohryzková, L. a kol. (2013): Vzácné rostliny Beskyd. ČSOP Salamandr Rožnov pod Radhoštěm a Správa CHKO Beskydy.

Pospěch, L. (2007): Život biologické rezervace Vlčí prameny v Bílých Karpatech. - Učební texty pro třetí blok vzdělávacího kurzuOchrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji, Centrum Veronica Hostětín.

Pospíšil, V. (1952): Rozšíření játrovek v Moravskoslezských Karpatech. Botan. listy 1952/53.

Pospíšil, V. (1957): Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách. Ochr. Přír., 12: 129-135.

Pospíšil, V. (1962): Jak pronikaly termofyty do nitra severozápadních Karpat. – Čas. Mor. Mus. Brno, 47: 69-108.

Pospíšil, V. (1966): Die Moosflora der Berge Vsetínské vrchy in den Nordwestlichen Karpaten. Časopis Moravského musea – Acta Musei Moraviae LI: 169–224.

Pospíšil, V. (1994): Mechorosty CHKO Bílé Karpaty. – Preslia 66: 163–189.

Pospíšková, J. (2015): Rozšíření kočky divoké (Felis silvestris) v ČR / geomatické modelování a ekologický přístup. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

Poul I., Janečka J., Melichar R. (2006): Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty). - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006: 52-53. 

Poulíčková A., Hekera P. & Hájek M. (1999): Řasy svahových pramenišť moravsko-slovenského pomezí. - In: Řasy a prostředí. 1. vyd. Olomouc,  Univerzita Palackého, s. 22-24. 

Prančl, J. (2011): Taxonomická revize rodu Callitriche v České republice. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta, vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

Prášek, J. (1993): Geomorfologie pramenné oblasti povodí Rožnovské Bečvy. Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia/Geologia 1, 136, 21-32.

Praus, L. et Kutal, M. (2009): Aktuální situace prostupnosti krajiny v údolí Vsetínské Bečvy a Senice. Nutná ochrana stávajících migračních koridorů pro velké savce. Olomouc: Hnutí DUHA Olomouc, 22 s.

Procházka, J. (2009). Srovnání taxocenóz a vertikální stratifikace letové aktivity kůrovců (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v tvrdém luhu a horských jedlobučinách. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Procházka, J. , Schlaghamerský J. (2015): Ohrožení brouci CHKO Beskydy. Živa 3/2015, s. 128-130.

Procházková, L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. Diplomová práce. PřF UK Praha.

Procházková, V. (1997): Hodnocení současného stavu dřevin a návrh zásahů na území NPP Chropyňský rybník. - Ms., depon. in AOPK ČR.

Prokop, J., Holub (1977): Inventarizační průzkum lesnický (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Prokop, J., Holub (1986): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum na lesním fondu. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Prokop, J., Vrána, J. (1983): Inventarizační průzkum botanický (Poledňana). Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Prudič, Z. (1994): Lesy a lesní společenstva okresu Zlín. - Muzeum jihovýchodní. Moravy ve Zlíně, 56 s.

Průša, E. (1984): Die böhmischen und mährischen Urwälder. – In: Vegetace ČSSR, ser. A, 15: 1–580, ed. Academia, Praha.

Průša, E. (1985): Die böhmischen und mährischen Urwälder, ihre Struktur und Ökologie. ACADEMIA, Praha.

Průša, E. (1994): České a moravské pralesy - jejich struktura a ekologie. In: Kolektiv (1994): Sborník referátů z pracovního semináře Výzkum lesních rezervací. Český ústav ochrany přírody. Výzkumné a monitorovací pracoviště v Brně a VŠZ v Brně, FLD.

Průša, E. (1999): Trvale udržitelné obhospodařování lesů - III. – Lesnická práce, roč. 78, č. 4/1999, Kostelec nad Černými lesy.

Průša, E. (2001): Prognóza vývoje pralesovitých porostů v ČR. – In: Lesnická práce [online], roč. 80, č. 12/2001, Kostelec nad Černými lesy.

Průša, E., Holuša, J. (1976): Prales Razula. Lesnictví, 22 (XLIX), 5: 343-368.

Průša, R. (1990): Přirozené lesy České republiky. SZN Praha.

Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.

Přichystal, A., Repčok, I., Krejčí, O. (1998): Radiometrické datování trachyandenzitu od Uherského Brodu (magurská skupina). - Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 1997, sv. 5, s. 33-34, Masarykova Universita Brno.

Přidal, A. (1999): Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat - závěrečná zpráva 1999. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Přidal, A. (2000): Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat - závěrečná zpráva 2000. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Přichystal, A. (1974): Mineralogicko-chemické studium nerostných asociací na lokalitě Bučník (Komňa u Bojkovic). – MS, diplomová práce, Přír. fak. UJEP Brno.

Přikryl, V. (1996): Ptactvo Hustopečských a Choryňských rybníků. Rukopis, 100 s. Dep. in: KrÚ Zlín, RŽP.

Přívětivý, T. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Beskydy. Bakalářská práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Přívětivý, T. (2013): Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Mionší, Razula, Salajka). Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Libor Hort.

Psotová, H. a kol. (1998): Lom Kurovice, biologické posouzení podle § 67 zákona č. 114/92 Sb. Arvita-P s. r. o. Otrokovice.

Psotová, H., Girgel, M., Zlámalová, L. & Legát, V. (2009): Optimalizace vodního režimu pro lokalitu „Bašnov“. ARVITA P spol. s r. o., Otrokovice. - Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Psotová, H. a kol. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Stará hráz na období 2015-2024. - Ms., ARVITA P spol. s r.o., Otrokovice, depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Psotová, H. a kol. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Záskalí na období 2015-2024. - Ms., ARVITA P spol. s r.o., Otrokovice. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Puchmajrová, M. (1945): Rašeliniště moravsko-slezských Beskyd. Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., tř. 2, 54: (1944)/18: 1-29.

Puchmajerová, M. (1947): Slatiny Hornomoravského úvalu. Věstník královské české společnosti nauk, 1945(II): 1-14.

 R

Rada, S. (2012): Nová lokalita kobylky Poecilimon intermedius (Orthoptera: Ensifera) v Bílých Karpatech (Česká Republika). Acta Carpathica Occidentalis 3: 119.

Rada, S. (2017): Nález kněžice Sciocoris macrocephalus a dalších vzácných ploštic (Heteroptera) v Popicích u Znojma. Thayensia 14:  79–86.

Rada, S. (2017): Nález vzácného tesaříka Ropalopus clavipes v Otrokovicích. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 67–69.

Rebrošová, K. (2007): Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Uherskohradišťska. - Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. 

Rebrošová, K., Schneider, J. (2009): Chřiby - krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 125 s. ISBN 978-80-7375-341-2.

Rejl, J. (2011): Ichtyologický průzkum se zvláštním zřetelem na výskyt populace hořavky duhové (Rhodeus amarus) v EVL Čerťák, Mott MacDonald Praha, Praha.

Rejžek, M. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území v kompetenci Správy CHKO Pálava. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Resl, K. (1996): Faunistický průzkum lokality Horní Němčí - Drahy 7071 Coleoptera, Uh. Brod 1996

Resl, K. (2005): Zoologické podklady (Coleoptera, Carabidae) pro vypracování plánů péče o NPR Javořina, PR Javořina, PR Nová Hora, PP Vápenky, PP Uvezené. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Resl, K. (2007): Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera, Carabidae, Dytiscidae) v Uherském Brodě na lokalitě VKP – mokřad. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Resner, V. (1967): Hořec Kochův - Živa LIII/5: 178.

Richtárová, M. & Šnajdara, P. (2008): Program aktivní péče o ohrožené druhy rostlin Zlínského kraje - Echium russicum. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

Roháček, J. (2014): First cavernicolous population of Crumomyia parentela (Séguy, 1963) and a review of cave-dwelling fauna of Sphaeroceridae (Diptera) in the Czech Republic. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 63: 97-109, 2014, ISSN 2336-3193.

Roháčová, M. (1985): Inventarizační průzkum entomologický. Správa CHKO Beskydy. (pozn. NPR Mazák)

Roháčová, M. (1997): Ploštice (Heteroptera) na lokalitě Za Díly. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Roháčová, M. (2001): Entomocenózy přírodní rezervace Smrk (Moravsko-slezské Beskydy) na příkladě střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) a ploštic (Heteroptera). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 23-51. 

Roháčová M. (2001): Ploštice (Heteroptera) přírodní památky „Profil Morávky“ (Podbeskydský bioregion). - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 105-115.

Roháčová, M. (2003): Cenóza ploštic (Heteroptera) rašelinné louky „Rybníky“ u Kozlovic (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 19-34

Roháčová, M. (2003): Ploštice (Heteroptera) Přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 117-131

Roháčová, M. (2005): Fauna ploštic (Heteroptera) Přírodní památky Kamenec (Podbeskydský bioregion, Česká republika). Práce a Studie Muzea Beskyd (Přírodní Vědy), 15: 17-34.

Roháčová, M. (2011): Entomofauna CHÚ Podgrúň na příkladě vybraných taxonů Heteroptera a Coleoptera: Carabidae, Silphidae, Coccinellidae a Curculionidae. Rezervační kniha, Správa CHKO Beskydy.

Roháčová, M. (2011): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 1. Přírodní památka Obidová. (True bugs (Heteroptera) of the Beskidian and Subbeskidian peaty habitats 1. Obidová Nature Monument). Acta Musei Beskidensis 3: 85–102 (in Czech, English summary).

Roháčová, M. (2011): Ploštice (Heteroptera) pasínku Losový v Huslenkách (Vsetínské vrchy). True bugs (Heteroptera) of traditionally grazed pasture „Losový“ in Huslenky (Vsetínské vrchy hills). Acta Carp. Occ., 2: 72–77.

Roháčová, M. (2012): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 2. Přírodní rezervace Vřesová stráň. (True bugs (Heteroptera) of the Beskidian and Subbeskidian peaty habitats 2. Vřesová stráň Nature Reserve). Acta Musei Beskidensis 4: 155–172 (in Czech, English summary).

Roháčová, M. (2014): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 4. Přírodní památka Podgrúň. (True Bugs (Heteroptera) of the Beskidian and Subbeskidian peaty habitats 4. Podgrúň Nature Monument). In: Acta Musei Beskidensis 6, 2014, s. 83–105. ISBN 978-80-86166-39-1.

Roháčová, M. (2015): Entomofauna přírodní památky Filůvka. - Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Roháčová, M. (2015): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 5. Přírodní památka Byčinec. In: Acta Musei Beskidensis 7, 2015, s. 47–65. ISBN 978-80-86166-40-7.

Roháčová, M. & Boháč, J. (2003): Výsledky studia střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) a drabčíkovitých (Coleoptera: Staphylinidae) brouků metodou zemních pastí v Přírodní památce Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 133-145.

Roleček, J., Fajmon, K. et Šmarda, P. (2018): Nález hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata) v NPR Porážky (Bílé Karpaty) a poznámky k jeho výskytu v České republice. Zpr. Čes. Bot. Společ. 53(2): 165-176.

Rolinc, P. (2013): Střevlíkovití a stanovištní podmínky jejich výskytu v Beskydech. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Rolinc, P. (2015): Vliv stanovištních podmínek na faunu střevlíkovitých ve smrkových a bukových porostech Beskyd. Diplomová práce. Mendelova univeruzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti. Vedoucí práce prof. Ing. Emanuel Kula, Csc.

Románová, T. (2001): Floristický výzkum území jihovýchodně od Valašského Meziříčí. Diplomová práce. PřF UP Olomouc.

Romportl, D., Skokanová, H., Demková, K., Havlíček, M., Machala, M., Slach, T., Vymazalová, M. et Zíka, V. (2016): Monitoring přirozených lesů ČR, část C Monitoring a analýza dynamiky krajiny. Souhrnná výzkumná zpráva. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Rop, O. (2010): Výživová hodnota krajových odrůd jabloní typických pro oblast Bílých Karpat. Acta Carp. Occ., 1: 69-73, ISSN: 1804-2732.

Růžička, V. (2003): Stále častější kvetení Ophrys holosericea ssp. holubyana a O. apifera v Bílých Karpatech. - Roezliana, Brno, 32: 30. 

Růžička, V. (2005): První nález Epipactis leptochila subsp. leptochila v České republice. - Roezliana, Brno, 34: 40. 

Růžička, V., Dolanský, J. & Kadlec, T. (2016): Kamenožrout zelený III. Pavouk 41: 11-12. ISSN 1804-7254.

Růžičková, S. (2006): Společenstva měkkýšů lesních lokalit v různých sukcesních stádiích na území CHKO Bílé Karpaty. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Michal Horsák, Ph. D.

Rybka, V. a kol. (1996): Mokřady střední Moravy. - Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, s. 26.

Rybka, V. a kol. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR.

Rybovičová, B. (2010): Vazba choroše Fomes fomentarius na buk lesní v PR Malenovický kotel. Diplomová práce. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce prof. RNDr. Jan Gáper, CSc.

Rýparová, J. (2006): Botanický ekosystém suťového lesa. Diplomová práce, Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a ekologické výchovy. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav Ziegler CSc. 

 Ř

Řehák, J. (1963): Poznatky ze studia přirozených lesů reservace Mionší a jejich využití v podrostním hospodářství. [Závěrečná zpráva výzkumného úkolu “Výzkum lesní biocenosy 7-3”, dílčí úkol “Výzkum reservací 7-3.4”.] Zbraslav, VÚLHM: 119.

Řehoř, F., Řehořová, M. & Vašíček, Z. (1978): Za zkamenělinami severní Moravy. - Ostravské Muzeum Ostrava, 151 s.

Řepka, R. (1995): Floristické materiály z hodonínské části lesa Dúbrava. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30/1: 113–133.

Řepka, R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58–79.

Řepka, R. & Grulich, V. (2014): Ostřice České republiky. Terénní obrazový průvodce. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Ldf MENDELU Brno & ČSOP ZO Hořepník, Prostějov, 205 pp.

Řepka, R. (2007): Mokřadní ostřice České republiky. - ČSOP ZO Hořepník, Prostějov, 72 s.

Říčan, G. (1925): Chrpa javornická a její naleziště na Moravě. – Věda přírodní, roč. VI/1.

Říčan, G. (1927): Květena Makyty v Moravských Karpatech. – Sborn. Klubu přírod. v Brně za r. 1926, Brno, 9: 34-44.

Říčan, G. (1928): Orchideové louky u Vsetína v Moravských Karpatech. – Sborn. Klubu přírod. v Brně za r. 1927, Brno, 10: 36-51.

Říčan, G. (1929): Rozšíření Aremonia agrimonoides v Moravských Karpatech. – Sborn. Klubu přírod. v Brně za r. 1928, 11: 52-61.

Říčan, G. (1932): Pastviny okresu vsetínského v Moravských Karpatech. – Sborn. přírod. Společ. v Mor. Ostravě, Mor. Ostrava, 7: 25-90.

Říčan, G. (1933): Květena Javorníků v Moravských Karpatech. – Sborník Klubu přírod. v Brně za r. 1932, Brno, 15: 20-43.

Říčan, G. (1936): Květena okresu Vsetínského a Valašsko-Meziříčského. – Ms., depon.-in: Knih. MRV ve Vsetíně, Muzeum Valašské Meziříčí.

 S

Salaš, J. (2015): Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Salátová, K. (2011): Vliv lesních stanovišť v různé fázi sukcesního vývoje na rozmanitost společenstev drobných zemních savců. Bakalářská práce. Mendelova univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa. Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

Samek, V. & Javůrek, M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydech. Čas. Slez. Muz., ser. C, 3: 11-30.

Sanža, L. (2008): Tektonika střední části Chřibů (vněkarpatský flyš). - Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Vedoucí práce: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Szotkowská, L. (2010): Velké šelmy na území Beskyd. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a enviromentálních studií. Vedoucí práce: Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Sedláček (1914): Nástin floristických poměrů v okolí Uherského Brodu, 18. výroční zpráva zem. reálky v Uh. Brodě 1913/14, Uh. Brod.

Sedláček, J. a kol. (1997): Naučná stezka Boří. Vydala 60/05 ZO Českého svazu ochránců přírody.

Sedláček, J. a kol. (2008): ČSOP Divoky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Depon in: ČSOP Divoky.

Sedláček, P. (2007): Současný stav ochrany přírody a krajiny v Chřibském bioregionu. – Diplomová práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Hrádek na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Lačnov na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Pozděchov na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Sucháčkovy paseky na období 2016 - 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2015): Plán péče o přírodní památku Choryňská stráž na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláček, V. (2015): Plán péče o přírodní rezervaci Choryňský mokřad na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Sedláčková, D. (1980): Botanický inventarizační průzkum SPR Na letišti. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Sedláčková, L. (2004): Arcibiskupská obora Hvězda a polesí Zámeček – kroměřížská reprezentační lovecká krajina. In: Lepičová, Jana [ed.] „Historické zahrady Kroměříž 2004.“ Vývoj zahradní kultury - sborník vydaný u příležitosti konání odborného semináře ve dnech 10. - 11.6. 2004 v Kroměžíži. Agentura Bonus, Hrdějovice. ISBN 80-86802-03-5.

Sedláčková, M. (1974): K charakteristice bukových lesů chráněné krajinné oblasti Beskyd v okrese Nový Jičín. Vlastiv. Sborn. Okr. Nový Jičín, 14: 65-69.

Sedláčková, M. (1975): Inventarizační průzkum SPR Radhošť. Botanika. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Sedláčková, M. (1975): Vegetační poměry přírodní rezervace Trojačka. Vlastiv. Sborn. Okr. Nový Jičín, 16: 61-65.

Sedláčková, M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). Preslia, 50: 26-47.

Sedláčková, M. (1978): Vegetace Veřovických vrchů a jejich podhůří. Ms., dis. pr., depon. PřF MU, Brno.

Sedláčková, M. (1980): Floristická a fytocenologická charakteristika státní přírodní rezervace Trojačka (Moravskoslezské Beskydy). Čas. Slez. Muz., ser. A., 29: 37-51.

Sedláčková, M. (1981): Lokalita Blechnum spicant (L.) Roth u Kunčic p. Ondřejníkem a poznámky k rozšíření žebrovice různolisté v karpatské části severovýchodní Moravy. Zpr. Čs. Bot. Společ., 15: 101-105.

Sedláčková, M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. – Preslia, Praha, 54: 243-257.

Sedláčková, M. (1982): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Noříčí (Moravskoslezské Beskydy) Čas. Slez. Muz., ser. A, 31: 237-247.

Sedláčková, M. (1982): SPR Klíny soupis cévnatých druhů rostlin z botanické exkurze ze dne 19. 10. 1982. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Sedláčková, M. (1982): Státní přírodní rezervace Noříčí. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Sedláčková, M. (1983): Hrabětínský les - zajímavá botanická lokalita na Novojičínsku. Vlastiv. Sborn. Okr. Nový Jičín, 31: 64-67.

Sedláčková, M. (1983): Inventarizační průzkum botanický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Sedláčková, M. (1986): Příspěvek k poznání vegetace státní přírodní rezervace Salajka (Bumbálka) v Moravskoslezských Beskydech. Čas. Slez. Muz., ser. A, 35: 65-74.

Sedláčková, M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. Zpr. Čs. Bot. Společ., 21: 143-154.

Sedláčková, M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. Čas. Slez. Muz., ser. A, 36: 27-34.

Sedláčková, M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. Čas. Slez. Muz., ser. A, 37: 231-238.

Sedláčková, M. (1989): Poznámky k rozšíření Chenopodium vulvaria na severovýchodní Moravě.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 38:225-230.

Sedláčková, M. (1989): Rod Polystichum Roth ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 38:279-282.

Sedláčková, M. (1990): Příspěvek k vegetaci jižní a západní části Podbeskydské pahorkatiny. Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 7: 3-21.

Sedláčková, M. (1992): K ochraně přírodního prostředí Frenštátska. Hlasy Muz. Arch. Frenštát p. R., 9: 7-9.

Sedláčková, M. (1992): Lunaria rediviva v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. Preslia, 64: 241-256.

Sedláčková, M. (1992): Na Lomné. Hlasy Muz. Arch. Frenštát p. R., 9: 28-29.

Sedláčková, M. (1992): Poznámky k rozšíření Aphanes arvensis na severovýchodní Moravě. Čas. Slez. Muz., Opava, 1992. A/41: 69-76.

Sedláčková, M. (1992): Přírodní rezervace Noříčí. Hlasy Muz. Arch. Frenštát p. R., 9: 86-89.

Sedláčková, M. (1992): Přírodní rezervace Radhošť. Hlasy Muz. Arch. Frenštát p. R., 9: 58-61.

Sedláčková, M. (1993): Přírodní památka Domorazské louky. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Sedláčková, M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 43:83-91.

Sedláčková, M. (1994): Rozšíření Orchis pallens na severní Moravě.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 43:219-223.

Sedláčková, M. (1995): K výskytu některých dřevin v regionu severovýchodní Moravy a Slezska. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 44: 175-184.

Sedláčková, M. (1996): Orchis pallens v lesích severovýchodní Moravy. Čas. Slez. Muz., ser. A, 45: 279-283.

Sedláčková, M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín.– Vlastiv. Sborn. Okr. Nový Jičín, 50:45-54.

Sedláčková, M. (1996-1997): Floristické průzkumy vybraných botanicky hodnotných lokalit v okrese Vsetín (lokality Pastvina Losový a Buchlov u Huslenek, orchidejové louky Kychová - nad Korábečnými a Javorové, Černé - u Čotků, Galovské lúky, Zbeličné kopečky, Janová nad Dlouhým, Zadní díly u Kelče a pastvina Peciválka u Halenkova). Ms. Dep. in: KrÚ Zlín.

Sedláčková, M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. Časopis Slezského muzea, Opava (A), 49: 145–160.

Sedláčková, M. (2001): Aconitum firmum subsp. moravicum v České republice. Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, suppl., 50: 33-39.

Sedláčková, M. (2002): Ophrys apifera na severovýchodní Moravě.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51:145-146.

Sedláčková, M. (2003): Nálezy vzácnějších cévnatých rostlin Chráněné krajinné oblasti Beskydy.– Hlasy Muz. Frenštát p. R., 20:24-31.

Sedláčková, M. (2010): Dianthus carthusianorum L. subsp. latifolius (Griseb. et A. Schenk) Hegi, Euphorbia exigua L., Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó, Orchis pallens L. – In: Plášek, V. et Cimalová, Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV., Časopis Slezského zemského muzea, Série A, Vědy přírodní 59: 275, 275, 278, 278.

Sedláčková, M. (2010): Poznámky k dokumentaci hořce křížatého (Gentiana cruciata) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 60: 163–174.

Sedláčková, M. (2010): Přírodní rezervace „Les Na Rozdílné“. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 16: 38–41.

Sedláčková, M. (2010): Vegetace a květena Štramberka. – In: Frühbauerová O. [red.], Štramberk. Příroda a pravěk: 59–84, Město Štramberk & Muzeum Novojičínska, Štramberk.

Sedláčková, M. (2011): Poznámky k výskytu teplomilných cévnatých rostlin v Beskydském podhůří na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 28: 45–49.

Sedláčková, M. (2011): Poznámky k výskytu vstavače bledého (Orchis pallens) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 61: 128–136.

Sedláčková, M. (2012): Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X., Zprávy České botanické společnosti
47: 84–85.

Sedláčková, M. (2012): K výskytu pomněnkovce velkolistého (Brunnera macrophylla) na Moravě. – Vlastivědný sborník Novojičínska 62: 213–216.

Sedláčková, M. (2012): Poznámky k historii květeny a vegetace Národní přírodní rezervace Radhošť. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 29: 59–64.

Sedláčková, M. (2013): K výskytu vzácnějších ohrožených cévnatých rostlin Frenštátska. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 30: 52–59.

Sedláčková, M. (2013): Les Roveň – zajímavá botanická lokalita Novojičínska. – Vlastivědný sborník Novojičínska 63: 165–182.

Sedláčková, M. (2014): Poznámky k ověření kříženců kyčelnice Paxovy (Dentaria ×paxiana) na Frenštátsku. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 31: 49–52.

Sedláčková, M. (2015): Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) na Novojičínsku. – Vlastivědný sborník Novojičínska 65: 115–124.

Sedláčková, M. (2015): Poznámky ke květeně a vegetaci vrchu Strážnice u Kozlovic. – Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm 32: 54–58.

Sedláčková, M. et Hlisnikovský, D. (2015): Valerianella carinata Loisel. – In: Dančák, M., Kocián, P. et Hlisnikovský, D. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 64: 234.

Sedláčková, M. et Mičková, P. (2010): Cephalanthera damasonium L., Consolida regalis S. F. Gray, Gentianopsis ciliata (L.) Ma, Lathyrus niger (L.) Bernh., Muscari comosum (L.) Mill., Verbena officinalis L. – In: Plášek, V. et Cimalová, Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV., Časopis Slezského zemského muzea, Série A, Vědy přírodní 59: 274, 275, 276, 277, 277, 279.

Sedláčková, M. et Mičková, P. (2014): Poznámky z botanického průzkumu v okolí Panského kopce u obce Bernartice nad Odrou. – Poodří 2/2014: 6–9.

Sedláčková, M. et Mičková, P. (2016): Herbář Vladimíra Kajdoše v Muzeu Novojičínska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 5: 55–59.

Sedláčková, M. et Plášek, V. [eds.] (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 97-120.

Sechterová, E. (1990): Aktivita a sezónní dynamika populací epigeických pavouků a sekáčů v lesních biocenózách Beskyd (Araneae; Opiliones). Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 30: 219–232.

Sechterová, E. (1992): Společenstva epigeických pavouků (Aranea) a sekáčů (Opiliones) v lesních biotopech Beskyd. Kadidátská dizertační práce., Př. f. UP Olomouc.

Sechterová-Špičáková, E. (1988): Communities of spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in State Nature Reserve Smrk in the Beskydy mountains affected by immissions. Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 28: 163–178.

Sechterová-Špičáková, E. (1989): The spatial horizontal distribution of epigeic spider and harvestman populations living in a spruce forest in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones). Studia Oecol. 2: 17–27.

Sekerka, P. (ed.) (2005): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, prosinec 2005. ISBN 80-903697-0-7.

Servus, M. a kol. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci na období 2004 - 2014 - Přírodní rezervace Bučací potok, CHKO Beskydy, katastrální území: Ostravice I. Depon. in: Spáva CHKO Beskydy.

Servus, M. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Mazácký Grúnik na období 2004 – 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2003): Plán péče pro přírodní rezervaci V Podolánkách na období 2004 – 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. a kol. (2003): Plán péče pro PR Smrk na období 2004–2014, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče o přírodní rezervaci Klíny na období 2005 – 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče o přírodní památku Lišková na období 2005 - 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče o PP Ondrášovy díry na období 2005 – 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče pro PR Makyta na období 2005 - 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. a kol. (2004): Plán péče o PR Studenčany na období 2004 - 2014. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Schenková J., Kroča J. (2006): Sezónní změny společenstva máloštětinatců (Oligochaeta, Annelida) horského toku Moravskoslezských Beskyd. - In: Sborník příspěvků XIV. Konference České a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny 26-30. června 2006, s. 68-69.

Schlaghamerský, J. (2008): Zpráva o výzkumu ve zvláště chráněných území v CHKO Beskydy v roce 2008. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Schneider, J. (2002): Plán péče pro přírodní rezervaci Trnovec na období 2003 – 2012, AOPK ČR, středisko Brno, 30 s.

Schneider, J. (2004): Plán péče pro přírodní rezervaci Moravanské lúky na období 2005 - 2014. - dep. Odbor životního prostředí KÚ Brno.

Schneider, J. (2006): Plán péče pro přírodní rezervaci Kolébky na období 2007-2016. S - atelier, Brno. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2012): Plán péče pro přírodní památku Hrádek na období 2013 - 2022. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2012): Plán péče pro přírodní památku Lázeňský mokřad na období 2013 - 2022. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2012): Plán péče pro přírodní rezervaci Rovná hora na období 2013 - 2022. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Babí hora na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Břestecká skála na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013) Plán péče o Přírodní památku Ježovský lom na období 2014 - 2023. Depon. in. KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Koukolky na období 2014 - 2023. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Medlovický lom na období 2014 - 2023. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013) Plán péče o Přírodní památku Pod Husí horou na období 2014 - 2023. Depon. in. KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče o přírodní památku Terasy na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. (2013): Plán péče pro přírodní rezervaci Vrchové na období 2014-2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. a kol. (2011): Měření mikroklimatických charakteristik v modelových bukových porostech v Chřibech v letech 2008–2010. - In: Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn, 2. – 4. 2. 2011, ISBN 978-80-86690-87-2.

Schneider, J., a kol. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les na období 2012 – 2021. Újezd u Tišnova. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.   

Schneider, J., a kol. (2012): Plán péče přírodní památku Chřiby (Zlínský kraj) na období 2012 – 2021. Újezd u Tišnova. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J., Dymák, M., Rebrošová, K., Chmelař, J., Douda, P. (2008): Prostorová porostní struktura bukových porostů v Chřibech na příkladu TVP Holý kopec S1. In SCHNEIDER, J., KUPEC, P., REBROŠOVÁ, K. (2008): Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny - výzkum a praxe. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 55--61. ISBN 978-80-7375-193-7.

Schneider, J., Dymák, M., Rebrošová, K., Chmelař, J. (2008): Prostorová struktura porostu zakrslých kyselých bučin v přírodní památce Máchova dolina. In Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. 1. vyd. Praha: 2008, s. 32.

Schneider, J., Lacina, D. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. Vsetínsko - EVL Nad Jasenkou. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Lacina, D. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. Vsetínsko - EVL Semetín CZ0720033. Brno 2010.

Schneider, J. & Kozumplíková, A. (2011): Plán péče pro přírodní památku Kotrlé na období 2012 – 2021. Ns. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A. (2011): Plán péče pro přírodní památku Trubiska (EVL Pozděchov) na
období 2012 – 2021. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. & Pazderová, M. (2011): Plán péče pro přírodní památku Nad Jasenkou na období 2012 – 2021. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje. Praha, s. 75

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. & Pazderová M. (2011): Plán péče pro přírodní památku Semetín na období 2012 – 2021. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. & Pazderová, M. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Velká Vela. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider J., Kozumplíková A., Pazderová M. & Lampartová I. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Ondřejovsko. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Burešová, M. (2011): Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Kupec, P., Melicharová, A., Rebrošová, K. & Vyskot, I. (2006): Management of forest protected areas in Chriby hills. (Management lesních zvláště chráněných území v Chřibech) - In Maunaga Z. (ed.): Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, s. 621. ISBN 99938-56-06-1.

Schneider, J., Kupec, P., Vyskot, I., Smítka, D., Fialová, J., Domokošová, K. (2006): Vliv větrných kalamit na lesní ekosystémy přírodní rezervace Holý kopec. In Lapin, M. et Matejka, F.: Bioclimatology and Water In The Land. Strečno: FMFI, Comenius University Bratislava, 2006, s. 69. ISBN 80-89186-12-2.

Schneider, J., Lacina, D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. EVL Chřiby. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J., Lacina, D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. EVL Velká Vela. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider J., Lacina D., Kupec, P. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. HOSTÝNSKÉ VRCHY EVL Ondřejovsko (Kód lokality: CZ720190). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Schneider, J. & Lampartová, I. (2013): Plán péče o Přírodní památku Máchova dolina na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. & Lampartová, I. (2013): Plán péče o Přírodní památku Nazaret na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J. & Lampartová, I. (2013): Plán péče o Přírodní rezervaci Smutný žleb na období 2014 - 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Schneider, J., Melicharová, A. (2006): Plán péče pro přírodní rezervaci Kanada. S-ateliér Brno.

Schneider, J., Rebrošová, K., Dymák, M., Douda, P. (2009): Plán péče pro přírodní památku Ocásek na období 2009-2018. MZLU v Brně.

Schneider, J. & Rebrošová, K. (2010): Prostorová struktura porostu zakrslých kyselých bučin v přírodní památce Máchova dolina. - Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 1, pp. 175–184.

Servus, M. (2003): Plán péče o přírodní rezervaci Malý Smrk na období 2004 - 2014.  - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Simprová P. (2006): Časové změny v letové aktivitě společenstva netopýrů v lesním prostředí. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce Mgr. Jan Zukal, Dr.

Sirotová H. (2000): Fauna Domorazského sedla - drobní savci. - Dipl. práce, dep. in PřF UP Olomouc, 44 s.

Sitek, J. (1999): Lepidopterologický výzkum NPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Sitek, J. (2004): Dílčí zpráva o provedeném průzkumu Lepidopter (NPR Mionší) za rok 2003. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Sitko, J. a kol. (1983): Ptactvo Kroměřížska, Zprávy Moravského ornitologického sdružení 1983, s. 19–85.

Sívek, J. (1985): Kvantitativní analýza ornitocenózy jedlobukového pralesa Kutaný v hnízdním období roku 1984. Ms. Soutěžní práce SOČ, Gymnázium Vsetín.

Skácelová, I. (2001): Ekobiologie hadince červeného (Echium russicum) a jeho rozšíření v ČR. Bakalářská práce. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Skácelová, O. (2006): Výsledky algologického průzkumu jihomoravských chráněných území: PP Květné jezero (2005–2006), PP Jezírko Kutnar (2005–2006), PR Františkův rybník (2005–2006), Úvalský rybník (2006) a PR Písečný rybník (2006) – Ms., depon. in JmK Brno, 18 s.

Skácelová, O. (2010): Zpráva z algologického průzkumu PP Jezírko Kutnar, PP Jezero u Vacenovic, PR Františkův rybník a PR Písečný rybník v roce 2010 – Ms., depon. in JmK Brno, 14 s.

Skala, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Kyčmol. Ms., 3 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Skala, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Motyčanka. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Skalický V. et al. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. – Pr. a Stud., Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, č. 3: 1-244.

Skokanová, H., Unar, P. et Havlíček, M. (2013): Monitoring třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) a přesnější poznání její ekologie: Závěrečná zpráva za rok 2013 s celkovým vyhodnocením let 2009-2013. 28 s.

Skořepa, L. (2013): Střevlíkovití (Carabidae) v lesních ekosystémech Beskyd. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská. Vedoucí práce Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Skotáková, D. (2011): Hodnocení stavu a návrh péče pro evropsky významnou lokalitu Kněžpolský les (diplomová práce), MENDELU LDF Brno, 63 s.

Slámová, I., Spitzer, L. & Konvička, M. (2010): Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? Význam stanovištní mozaiky pro ustupujícího motýla. Živa 1/2010: 32-34.

Slancarová, J. (2009): Srovnání nároků dvou ohrožených modrásků Polyommatus damon a Polyommatus thersites, využívajících shodnou živnou rostlinu. Bakalářská diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Konvička, PhD.

Slavík B. [ed.] (1995): Květena České republiky. 4., Academia, Praha, 529 s.

Slavík B. [ed.] (1997): Květena České republiky. 5., Academia, Praha, 568 s.

Slavík B. [ed.] (2000): Květena České republiky. 6., Academia, Praha, 770 s.

Slavík B. et Štěpánková J. [ed.] (2004): Květena České republiky. 7., Academia, Praha, 767 s.

Slavík, P. (2001): Plán péče pro přírodní rezervaci Horky na období 2001 – 2010. AOPK ČR Brno.

Slavík, P. (2004): Plán péče pro přírodní rezervaci Sovince na období 2005 – 2014. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Hodonín.

Slavík, P. (2005): Plán péče pro přírodní památku Bohuslavické stráně na období 2005-2014. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Skupien, P., Bubík, M., Boorová D. & Švábenická L. (2007): New biostratigraphic data from the Kelč development of the Silesian unit. In 8. Paleontologická konferencia, Zborník abstraktov, ŠGÚDŠ Bratislava, s. 84-85. ISBN 978-80-88974-91-8.

Smejkal M. (1950): Pérovník pštrosí - Matteuccia struthiopteri (L) Todaro na Moravě a ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostravského Kraje, Opava, 11: 199-201.

Smejkalová, E. (1990): Chráněná území okresu Hodonín. – Veronica, Brno, 4/4: 38. 

Smolková, V. (2014): Inventarizační průzkum PP Skálí z oboru geomorfologie. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Sobol O. (1998): Současné morfogenetické procesy v povodí Horní Rožnovské Bečvy. Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí bakal. práce RNDr. Jan Prášek.

Sobol O. (2000): Svažné terény v oblasti komunikace Hutisko - Solanec - Velké Karlovice. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí dipl. práce doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

Spáčilová, J. (1996): Mykologický průzkum NPR Mionší. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Spáčilová, J. (1997): Botanický, mykologiský a mammaliologický průzkum v oblasti navrhované PR Makyta - Valašká Kyčera. ZO ČSOP 76/08 v Rožnově p. R. Závěrečná zpráva za rok 1997. Ms, 22 s. Dep. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Spáčilová, J. et Šulgan, F. (1997): Botanický, mykologický a mammaliologický inventarizační průzkum v oblasti navrhované PR „Travný“ v CHKO Beskydy. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Spáčilová, J. (1997): Botanický a inventarizační průzkum v oblasti navrhované PR Smradlavá a Vachalka. ZO ČSOP Rožnov p. R. 76/08. Závěrečná zpráva za rok 1997. Ms, 22 s. Dep. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Spitzer, L. (2005): Entomologický inventarizační průzkum PP Ježůvka, denní motýli – Lepidoptera. Ms., 11 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2005): Entomologický inventarizační průzkum PP Louka pod Rančem, denní motýli – Lepidoptera. Ms., 7 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2005): Monitoring modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve Vsetínských vrších v roce 2005. Ms. dep in S CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2005): Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Javorníkách v roce 2005. Ms. dep in S CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2005): Průzkum epigeické fauny PR Halvovský potok (část střevlíkovití – Carabidae). Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2007): Entomologický inventarizační průzkum PP Skálí – brouci (Coleoptera). Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2007): Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika). - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 53-58.

Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PR Galovské lúky. Ms., 6 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Poskla. Ms., 4 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2008): Mapování výskytu perleťovce maceškového (Argynnis niobe) na Valašsku (okr. Vsetín) a doplnění bionomických a ekologických poznatků. Ms., 12 pp. Depon. in: ČSOP Praha.

Spitzer, L. (2008): Okáč stínovaný (Lasiommata petropolitana): pátrání na posledních známých lokalitách v ČR. Ms., 8 pp. Depon. in: ČSOP Praha.

Spitzer, L. (2009): Lepidopterologický průzkum území Vařákových pasek pro registraci této lokality jako Významného krajinného prvku. Ms. 6 pp. Depon. in: ČSOP Valašské Meziříčí.

Spitzer, L. (2009): Okáč kluběnkový (Erebia aethiops): pátrání na posledních známých lokalitách na Moravě. Ms. 8 pp. Depon. in: ČSOP Praha.

Spitzer, L. (2009): Mapování potenciálních, entomologicky zajímavých mokřadních ploch (se zaměřením na skupinu Lepidoptera) na území CHKO Beskydy. Ms., 27 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. (2009): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PR Halvovský potok. Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Spitzer, L. (2005–2006, 2008–2010): Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Javorníkách. Ms. Depon. in: AOPK ČR Praha.

Spitzer, L. (2005–2010): Monitoring modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea telejus) na Vsetínsku. Ms. Depon. in: AOPK ČR Praha.

Spitzer, L. (2005–2010): Monitoring modráska černoskvrnného (Maculinea arion) v okrese Vsetín. Ms. Depon. in: AOPK ČR Praha.

Spitzer, L. (2014): Entomologický inventarizační průzkum PP Smradlavá - brouci (Coleoptera). Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Spitzer, L. a kol. (2006): Monitoring modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve Vsetínských vrších a Javorníkách v roce 2006, ms. depon. AOPK Praha.

Spitzer, L. & Beneš, J. (2006): Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice. Mapování denních motýlů (Lepidoptera) na území CHKO Beskydy – období 2006. - Ms. dep. in Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. & Beneš, J. (2008): Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice: Mapování denních motýlů (Lepidoptera) na území CHKO Beskydy: období 2006–2008. Ms., 28 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Spitzer, L. & Beneš, J. (2010): Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenuškovitých (Lepidoptera) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 19–39. ISSN: 1804-2732.

Spitzer, L. et Beneš, J. (2011): Nálezy pernatěnky čistcové (Alucita desmodactyla, Lepidoptera: Alucitidae) na Moravě (Česká republika). Acta Mus. Beskid., 3: 2011, ISSN 1803-960X.

Spitzer, L. et Beneš, J. (2017): Rozšíření pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi) a pabourovce pampeliškového (Lemonia taraxaci) (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku. Acta Carp. Occ., 8: 86-96. ISSN: 1804-2732.

Spitzer, L. & Tkačíková, J. (2005): Co má společného ovce a modrásek černoskvrnný? Valašsko – vlastivědná revue. MRV Vsetín 2005/2: 20–24.

Spitzer, L., Tuf, I. H., Tufová, J., Tropek, R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy, 19: 71-82.

Spitzer, T. (2017): Sledování výskytu saranče vrzavé (Psophus stridulus) na Vsetínsku. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí. Vedoucí práce doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

Stacke, V. & Tábořík, P. (2015): Interaction of the hillslopes and valley bottoms on the NW slope of the Lysá hora Mt., the highest peak of the Western Beskids. In: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2015, Vol. 10, No. 2, p. 159 – 174.

Staněk, D. (1983): Floristická studie části území Nenkovice, Stavěšice, Strážovice, Dražůvky a Želetice. Diplomová práce. Depon. in: Kat. syst. bot. a geobot. PřF MU Brno. Vedoucí práce: Z. Šeda.

Staněk, S., Jongepierová, I. & Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Supplementum Sborníku Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti.

Stanovský, J. (2003): Entomologický průzkum brouků (Coleoptera) s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. (2003): Inventarizační průzkum brouků - Coleptera, Lysá hora - vrchol. část - 1.zóna. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. (2003): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) navrhovaných přírodních rezervací v masivu Smrku. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. (2003). Inventarizační průzkum brouků - Coleoptera navrhované PR v masivu Smrku s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. (2003): Nosatcovití brouci (Coleoptera: Curculionidae) navrhovaného maloplošného chráněného území Skalická Morávka u Frýdku-Místku (Podbeskydský bioregion). - Práce a studie Muzea Beskyd 13: 111-116.

Stanovský, J. (2007): Entomologický inventarizační průzkum (Brouci - Coleoptera). In: Plán péče PR Gutské peklo 2009-2018.

Stanovský, J. (2007): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v navrhované PR Uplaz. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Stanovský, J. & Janák, J. (1996): Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) břehů řeky Morávky u Frýdku-Místku. - Práce a studie Muzea Beskyd, 10: 116-127.

Stanovský, J. & Koloničný, L. (2013): Výskyt hrotaře Mordellochroa milleri Emery, 1876 (Coleoptera, Mordellidae) v Bílých Karpatech. Acta Carp. Occ., 4:94–95.

Stanovský, J., Pulpán, J. (2006): Střevlíkovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy). Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 160 s. ISBN 80-86166-20-1.

Starý, J. (2002): Pancířníci (Acari: Oribatida) NPR Javořina, Bílé Karpaty. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 7, 123-130.

Stašiov, S., Bitušík, P. & Šamaj, J. (1997): The Harvestmen (Opiliones) of the Malý Polom National Reservation (the Kysuce Protected area landscape). Ochrana prírody 15: 119–125 (in Slovak with English summary).

Stašiov, S., Tajovský, K. & Resl, K. (2006): Restored meadow harvestman communities (Opiliones) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Czech Republic. Biológia 61: 165-169. 

Stejskal, M. (1991): Labyrintem tajemna, Paseka, Praha.

Stiova, L. (1975): Výskyt denních motýlů v Moravskoslezských Beskydech a Vsetínských vrších. Entomologický Zpravodaj (Ostrava) 5(2, 3): 1-24, 1-8.

Stiova, L. (1984): Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) na území Čech a Moravy (Lepidoptera, Papilionidae). Časopis Slezského Muzea Opava (A) 33: 73-85.

Stráník, Z. et al. (1989): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. - MS ČGÚ Praha.

Stráník, Z., Bubík, M., Krejčí, O., Marschalko, R., Švábenická, L., Vůjta, M. (1995): New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit. - Geol. práce, Spr.; svazek: 100: 57-69.

Strejček, J. (1998): Průzkum fytofágních brouků čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v CHKO Bílé Karpaty – komentář k výsledku provedených průzkumů vybraných lokalit v r. 1997 a 1998. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Stýblo, P. et al. [eds.] (2005): Ochrana velkých šelem v České republice. Praha: ČSOP, 100 s. ISBN 80-86770-09-5.

Sušeň, P. (1999): Transformační změny zemědělské výroby v CHKO Beskydy a jejich důsledky v ochraně krajiny. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

Svačina, T. (2000): Přírodní podmínky Hostýnských vrchů.  - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje a ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2001): Plán péče PR Obřany pro období 2002-2011. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2001): Plán péče PR Smrdutá pro období 2002-2011. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2001): Plán péče PR Tesák pro období 2002-2011. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2002): Plán péče PP Na Jančích pro období 2003-2012. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.    

Svačina, T. (2002): Plán péče PP Skalka-Polomsko pro období 2003-2012. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2002): Plán péče PP Vřesoviště Bílová pro období 2003-2012. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.    

Svačina, T. (2004): Plán péče pro: PP Loučka pod Bukovinou (navrhovanou k vyhlášení) na období: 2004-2014. - Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Svačina T. (2005): Netopýři Hostýnských vrchů a jejich úpatí. - Ms., depon. in ČSPOP Bystřice pod Hostýnem a Krajský úřad Zlínského kraje.

Svačina, T. (2008): Vyhodnocení rozšíření vstavače bledého a prstnatce bezového na území přírodního parku Hostýnské vrchy. - Ms., ČSPOP (Českomoravské sdružení pro ochranu přírody), 2006-2007. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2011): Mapování kriticky ohroženého taxonu snědek pyrenejský kulatoplodý Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (Kerner) Hegi v Hostýnských vrších a okolí a jeho ekologie. Ms, dep. in ČSPOP - Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2013): Plán péče o přírodní památku Nádrž Tesák (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. ČSPOP. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Svačina, T. (2014): Plán péče o přírodní památku Vřesoviště Bílová na období 2015-2024. - Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem. Depon. in: KrÚ Zlínkého kraje.

Svačina, T. & Hanáková, P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum /Kerner/Hegi) v Hostýnských vrších. Acta Carp. Occ., 3: 21-43, 2012.

Svačina, T. & Hanáková, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Nad Kašavou (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023.

Svačina, T. & Hanáková, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Orlí hnízdo na období 2015-2024. Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem. 

Svačina, T. & Hanáková, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Loučka pod Bukovinou (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. - Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. & Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Nádrž Tesák. ČSPOP. Depon. in: KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. & Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Orlí hnízdo. ČSPOP. Nepublikováno. Depon in KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T., Hanáková, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Pavlínka (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Depon in KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. et Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Nad Kašavou. ČSPOP. Depon in KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. & Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Orlí hnízdo. ČSPOP. Nepublikováno. Depon in KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. et Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Pavlínka. ČSPOP. Depon in KÚ Zlínského kraje.

Sviečka, J. (2012): Inventarizační průzkum ptáků na lokalitě Rochus v r. 2012. - Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Sviečková, J. (2011): Bourovec trnkový (Eriogaster catax) v okolí obce Polichno (EVL Polichno). Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, vedoucí práce ing. Vladimír Hula, Ph.D. 

Svoboda, D. & kol.(2007): Lišejníky zaznamenané během 13. jarního setkání bryologickolicheno-logické sekce ČBS na exkurzích v Bílých Karpatech a dalších lokalitách na JV Moravě. Bryonora 39 (2007): 39-49.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. - Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Svobodová, S. (2016): Rozšíření a diverzita dlouhososek (Diptera: Bombyliidae) jihovýchodní Moravy. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ornitologická laboratoř. Vedoucí práce: RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.

Sychra, J. & Heralt, P. (2016): Rybniční rezervace - příliš pomalá cesta k přírodě šetrnému managementu. Fórum ochrany přírody 3/2016.

Sýkorová, P. (2000): Vliv údolní nádrže Šance na společenstvo nárostových rozsivek v řece Ostravici. Diplomová práce. PřF UP Olomouc.

Szopa, R. (2005): Dílčí zpráva z průzkumu brouků (Coleoptera) za rok 2003 (NPR Mionší). - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Szusuiková G. (1999): Transformační změny rekreačních aktivit v CHKO Beskydy a jejich důsledky v ochraně krajiny. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práre Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

 Š

Šálek, P. (1999): Moravský Písek - Inventarizační průzkum okolních mokřadů. Inventarizační biologický průzkum zajímavějších lokalit v okolí Moravského Písku. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2000): Rozšíření a početnost zájmových druhů obojživelníků v okrese Kroměříž v letech 1998 až 2000. Ms, 16 s., Hulín.

Šálek, P. (2000): Základní zoologický průzkum a posudek na biologickou a ekologickou lokalitu „Skalky” v k. ú. Hulín, ZO ČSOP Via Hulín.

Šálek, P. (2000): Zoologický inventarizační průzkum přírodní památky Stonáč v k. ú. Bílany, okr. Kroměříž. ZO ČSOP Via Hulín.

Šálek, P. (2001): Průzkum vážek, obojživelníků a ptáků, v mokřadech Hradišťského příkopu, v okrese Uherské Hradiště. Ms. 129 s., Hulín, listopad 2001.

Šálek, P. (2002): Inventarizace jednotlivých druhů vážek na mokřadních lokalitách v okrese Kroměříž v roce 2002. Závěrečná zpráva k projektu ČSOP č. 3. Ms., depon. in: ZO ČSOP Via Hulín.

Šálek, P. (2002): Inventarizační průzkum Havřické cihelny. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 8 s.

Šálek, P. (2002): Inventarizační průzkum lokality Pumpák v k. ú. Hulín. Ms., Hulín.

Šálek, P. (2002): Mapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního v okrese Kroměříž. Ms, ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2002): Mapování výskytu obojživelníků na vybraných lokalitách v okrese Kroměříž. Ms, ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Šálek, P. (2002): Navštivte přírodní památku Stonáč u obce Bílany. Hulíňan 2002/2, Hulín.

Šálek, P. (2002): Padělky u Hulína - odontologicky zajímavá lokalita Kroměřížska. In: VÁŽKY 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích a Českém Švýcarsku, ZO ČSOP Vlašim, 2002.

Šálek, P. (2002): Průzkum periodických tůní v příhodných místech v okrese Přerov, Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště v roce 2001 se zvláštním přihlédnutím k výskytu korýšů. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 10 s.

Šálek, P. (2003): Aktivní ochrana obojživelníků Uherskohradišťska. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2003): Biologický monitoring v prostoru bývalé cihelny Vážany, se zaměřením na zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 13 s.

Šálek, P. (2003): Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů v deseti rezervacích v okrese Uherské Hradiště v roce 2003. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 36 s.

Šálek, P. (2003): Průzkum a inventarizace obojživelníků a plazů na vodních plochách Uherskobrodska v r. 2003. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2003): Zoologický inventarizační průzkum PP Rameno Moravy, k.ú. Miňůvky, okr. Kroměříž. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační průzkum zoologický PP Tlumačovská tůňka v extravilánu obce Tlumačov. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 8 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum mokřadu Bašňov v k. ú. Střížovice. Ms,
Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 27 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PP Lázeňský mokřad v k. ú. Ostrožská Nová Ves. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 8 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační průzkum zoologický PP Tlumačovská tůňka v extravilánu obce Tlumačov. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 8 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PR Kanada v k. ú. Kněžpole. Ms., Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 11 pp.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PR Kolébky v  k. ú. Kostelany. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 9 s.

Šálek, P. (2004): Základní inventarizační zoologický průzkum PR Trnovec v  k. ú. Kněžpole. Ms, Depon. in. KrÚ Zlínského kraje, ZO ČSOP Via Hulín, 7 s.

Šálek, P. (2004): Zoologický průzkum obojživelníků, plazů a ptáků v areálu bývalého zemědělského družstva v Těšánkách u Zdounek, okres Kroměříž. Ms., ZO Českého svazu ochránců přírody 60/14 VIA Hulín, depon. in KÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2005): Zoologický seznam druhů živočichů pozorovaných na tzv. Zářičských a Chropyňských loukách v k. ú. Zářičí a Chropyně za posledních 5 let, s přihlédnutím k předcházejícím létům. Ms, ZO ČSOP Via Hulín, 18 s.

Šálek, P. (2006): Jak je to s bobry doopravdy aneb třináct let soužití člověka s bobrem na Kroměřížsku. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, 2 pp.

Šálek, P. (2006): Základní inventarizační zoologický průzkum obojživelníků, plazů a vážek v přírodní rezervaci Holý kopec. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. (2006): Základní inventarizační zoologický průzkum obojživelníků, plazů a vážek v přírodní památce Medlovický lom. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Šálek, P. & Podešva, Z. (2006): Základní inventarizační průzkum obojživelníků, plazů a vážek Záhlinických luk. - Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín, depon. in KrÚ Zlínského kraje, 29 s., fotodokumentace na CD.

Šálek, P. & Tupý, V. (2008): Obojživelníci okresu Kroměříž. ZO ČSOP 60/14 VIA Hulín. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Drážov". Ms., depon. AOPK ČR, Praha.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace „Kamenec”. Brno.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Obora. Ms., depon. AOPK ČR, Praha.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace „Oulehla“ (katastr. území Lísky, okres Kroměříž). – Ms., depon. archiv AOPK v Brně.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace „Strabišov“ (katastr. území Kunkovice a Lísky, okr. Kroměříž). – Ms., depon. archiv AOPK v Brně.

Šejnohová, L., Pospěch, L. (2009): Malý biologický průvodce Bílé Karpaty – oblast Kopanice. [online].  2009 [cit. 2012-12-30]. Dost. z <http://botany.natur.cuni.cz/algo/soubory/vodarny/BK_pruvodce.pdf>

Ševčík, D. (2000): Floristický výzkum severovýchodního okraje Kelčské pahorkatiny. Diplomová práce. UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, 106 pp. + 4 příl.

Ševčík, M. (1995): Složení hnízdní ornitocenózy mokřadu Bašňov. - Diplomová práce, depon. in: PřF MU Brno, 54 pp.

Ševčík, M. (1997): Proměny hnízdní ornitocenózy mokřadu Bašňov. - Zprávy MOS, Přerov, 55: 125-139.

Ševčíková, B. (1999): Nové zvláště chráněné území v okrese Kroměříž. - In: Týdeník Kroměřížska, roč. X., č. 15, 13. 4. 1999.

Ševčíková, I. (1987): Jak dále na Moravanských lúkách. - In: Veronica, ročník I., č. 3-4, s. 61.

Šigutová, L. (2007): Zhodnocení stavu břehových porostů toku řeky Morávky. Práce a Studie Muzea Beskyd (Přírodní Vědy), 19: 201-221.

Šigutová, L. (2007): Zhodnocení stavu břehových porostů toku Morávky. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostravská Univerzita v Ostravě, 60 pp.

Šigutová, L. (2009): Botanický průzkum pro Plán péče o národní přírodní památku Skalická Morávka. [ms.]. Depon. in: Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm, 23 pp.

Šigutová, L. (2009): Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika 2009. [ms.]. Depon. in: Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm, 39 pp.

Šigutová, L. (2009): Vegetace říčních náplavů vybraných toků Moravskoslezských Beskyd. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, 83 pp.

Šigutová, L., 2010: Monitoring invazních druhů v závislosti na managementu pobřežních křovin. [ms.]. Depon. in: AOPK ČR, Středisko Ostrava, 26 pp.

Šikula J., Nehyba S. (2006): Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat. - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006: 54-57.

Šilhán, K., Pánek, T., (2007): Blokovobahenní proudy v masivu Smrku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Geomorphologia Slovaca et Bohemica 1: 56-64.

Šilhán, K., Pánek, T. (2007): Geomorfologie údolí Bučacího potoka (Moravskoslezské Beskydy). Sborník abstraktů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 52-52. [2007-04-02]. ISBN 978-80-7368-296-5.

Šimeček, K. (2004): Inventarizační ornitologický průzkum NPP Křéby. - Ms., depon. in AOPK ČR, středisko Zlín.

Šimeček, K. (2004): Inventarizační ornitologický průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. archiv AOPK ČR.

Šindelářová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Kroměřížska. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Šindlar, M. (1997): Koncepce ekologicky vhodné péče o obnovený říční ekosystém Morávky v ř. km 0,000 – 11,200. Studie.

Šindlar, M. a kol. (1999): Podklad pro návrh řešení NPP Skalické Morávky v ř. km 5,100 –11,200.

Šindlar, M. a kol. (2006): Hydromorfologie vodních toků. Metodika typologie, monitoringu, vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie koryt a niv vodních toků, včetně návrhů opatření k dosažení dobrého ekologického stavu vod. 90 s.

Šindlar, M. a kol. (2009): Geomorfologické procesy vývoje vodních toků, část I. – typologie korytotvorných procesů. Šindlar EU s.r.o., stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Hradec Králové. ISBN 978-80-254-2445-2. 140 s.

Šindlar, M., Zapletal, J. et Pelíšek, I. (2009): Plán péče o Národní přírodní památku Skalická Morávka pro období 2012–2018. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Škrott, M. (2002): Plán péče pro PR Galovské lúky na období 2002–2011. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 12 pp + přílohy.

Škrott, M. (2003): Přírodní památka Uherská. Zpravodaj Správy CHKO Beskydy 1/2003, s. 8-9.

Škrott, M. (2012): Plán péče o PR Losový na období 2013–2022. – Ms., depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Škrott, M. (2012): Plán péče o Přírodní památku Rákosina ve Stříteži nad Bečvou na období 2013–2022. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Škrabanová, V., Přívětivý, T. & Schneider, J. (2011): Plán péče pro přírodní památku Holíkova rezervace na období 2012 - 2021. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Šmarda, J. (1956): Význam Moravské brány pro migraci teplomilných rostlin z panonské oblasti do slezské nížiny.– Čas. Slez. Muz. Opava (A), 5:57-69.

Šmarda, F. (1961): Rostlinná společenstva přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína. - Pr.
Brněn. Zákl. Čs. Akad. Věd 33, 413/1: 1–56.

Šmejkalová, A. (2009): Geografický průzkum areálu rozšíření hořce tolitového v SZ části Beskyd. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav. Vedoucí práce: RNDr. Martin Culek, Ph.D.

Šmiták, J. (2005): Z historie orchidejí Bílých Karpat - zajímavosti ze Staňkova herbáře. - Roezliana, Brno, 34: 25-28. 

Šmotková, G. (2001): Využití a ochrana minerálních vod Zlínského kraje. - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí dipl. práce Mgr. Tomáš Rozehnal.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P. (2001): Echium russicum J. F. Gmelin. – In: NATURA 2000 – mapování a botanický průzkum lokalit ohrožených druhů vyšších rostlin (Miliovy louky). – Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Šnajdara, P. (2008): Územní ochrana přírody Chřibů. In SCHNEIDER, J., KUPEC, P., REBROŠOVÁ, K. Chřiby, lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny. Výzkum a praxe: Sborník z kolokvia - 29. - 30. 4. 2008. Modrá. Brno: MZLU v Brně, 2008. s. 181-196. ISBN 978-80-7375-193-7.

Šnajdara, P., Hrabec J. a kol.: Chráněná území okresu Uherské Hradiště. Pro Okresní Úřad v Uherském Hradišti vydal Esprint Zlín ve spolupráci se ZO ČSOP 63/13 „Uherskohradišťsko”.

Šnajdara, P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Šnajdara, P. & Spitzer, L. (2015): Rozšíření a stav vybraných populací modráska hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji (vychodní Morava). Acta Carp. Occ., 6: 126–138. ISSN: 1804-2732.

Štefáček, S. (2008): Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska. Baset, Praha, 743 pp.

Štefánek, J.& Pechová, L. (2002): Výskyt obojživelníků a plazů v některých oblastech jihovýchodní Moravy. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 7: 295 – 312 pp.

Šťastný, P. (2006): Zhodnocení významnosti tlející dřevní hmoty a mykoflóry v PR Čerňava. Bakalářská práce, MZLU Brno.

Šťastný, P. (2008): Tlející dřevo a mykoflóra v PR Čerňava. Diplomová práce, MZLU Brno.

Štefáček, S. (2008): Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska.#Baset, Praha, 743 pp.

Štěpánek, J. (1998): Máty (Pulegium a Mentha) v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 1-128.

Štěrbová, J. (2007): Vývoj regulace koryta řeky Moravy v I. pol. 20. století. - Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědná fakulta, Katedra geografie, ved. práce RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph. D.

Šuhaj, J. & Hudeček, J. (1997): Výskyt strumičníka Osmylus fulvicephalus (Neuroptera: Osmylidae) v širší oblasti Beskyd. Klapalekiana, 33: 87-92.

Šulgan, F. (1997): Inventarizační průzkum mykologický navrhované PP Smradlavá. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Šulgan, F. (1997): Inventarizační průzkum mykologický navrhované PP Vachalka. Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Šulgan, M. et Kubeček, V. (2003): Jak dál v ochraně medvěda hnědého? Středoškolská odborná činnost. Střední zemědělská škola v Rožnově pod Radhoštěm: 39 s.

Šumberová, K. (1995): Vybrané lokality xerotermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 30, append. 1995/1: 103-112, Praha. ISSN 0009-0662.

Šušlíková, K. (2005): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny chráněných území přírodní památky Drážov a přírodní památky Včelín (okres Kroměříž). - Diplomová práce, Ostravská univerzita, Přírodovědná fakulta, Katedra biologie a ekologie, vedoucí práce: Majkus Z.

Šušolová, J. (2010): Předběžný výzkum lokality Kurovický lom. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Švábenická, L., Bubík, M., Krejčí, O., Stráník, Z. (1997): Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 48, 3, 179–191.

Švábenická, L., Hradecká, L. (2000): Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostrou slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004, s. 48-54, Praha.

Švarc, P. (2008): Geobiocenologická charakteristika a návrh péče o lesní porosty přírodní rezervace Tesák. Diplomová práce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta lesnická, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Švendová, K. (1975): Fytocenologická studie rezervace „Mionší” v Beskydech. - Čas. Slez. Muz., ser. C, 24: 153-172.

Švendová K. (1990): Floristický výzkum pobřežních porostů řeky Lučiny na kat. území města Havířova. – Pr. a Stud. Okr. Muz. Frýdek-Místek, 7: 41-43.

Švendová K. (1990): Zajímavé rostliny okresu Karviná - plavín leknínovitý. – Těšínsko, Český Těšín, č. 2, 33: 29-30.

Švendová K. (1990): Zajímavé rostliny okresu Karviná – žluťucha lesklá. – Těšínsko, Český Těšín, č. 3, 33: 32.

Švendová K. (1991): Zajímavé rostliny okresu Karviná – žebratka bahenní. – Těšínsko, Český Těšín, č. 2, 34: 30-31.

Švendová K. (1996): Rozšíření Salvinia natans (L.) All. na severní Moravě a ve Slezsku. – Pr. a Stud. Muz. Beskyd, Frýdek-Místek, 10: 24-27.

Švendová K. (1997): Chráněné rostliny okresu Karviná. – Těšínsko, Český Těšín, č.1, 40: 27-28.

Švendová K. (1998): Floristický výzkum mokřadních společenstev na katastru obce Petrovice u Karviné. – Těšínsko, Český Těšín, č. 2, 41: 29-32.

Švendová K. (1999): Floristický výzkum přírodní památky Věřňovice. – Těšínsko, Český Těšín, č. 4, 42: 31-33.

Švendová K. (2000): Chráněné a vzácné rostliny rybniční oblasti v Orlové – Porubě. – Těšínsko, Český Těšín, č. 3, 43: 31-32.

Švendová K. (2001): Zajímavé botanické nálezy v okrese Karviná. – Těšínsko, Český Těšín, č. 4, 44: 29-32.

 T

Telnarová, B. (2006): Etoekologie rysa ostrovida v centrální části Moravskoslezských Beskyd. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, 85 s.

Tetera, P. (2002): Návrh naučné stezky v přírodním parku Záhlinické rybníky. Diplomová práce, Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty, Ostravská univerzita, Ostrava, 128 s.

Tetter, M. (1962): Nárys vegetačních poměrů jihových. části Moravskoslezských Beskyd. Diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: J. Vicherek.

Tichá, K. & Machar, I. (2006): Posouzení vlivu záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Střížovice – Otrokovice v pískovně Střížovice“ na území Evropsky významných lokalit v evropské soustavě chráněných území NATURA 2000 nalézajících se v těsné blízkosti zájmového území záměru (lokalita Bašňov) a posouzení vlivu tohoto záměru na krajinný ráz.

Tkačíková, J. (1999): Přírodní památka Kladnatá-Grapy (Moravskoslezské Beskydy). Ms., Depon. AOPaK ČR, Praha.

Tkáčiková, J. (2003): Plán zásahů a opatření – zásady managementu. PP Vršky-Díly, 10 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkačíková, J. (2003): T0142BE - Losový - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 12pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Tkačíková J. (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Kudlačena. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkačíková J. (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Kutaný. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkačíková J. (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Uherská. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkačíková J. (2005): Botanický inventarizační průzkum PR Čerňavina. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkáčiková, J. (2005): Botanický inventarizační průzkum PP Lačnov. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkačíková J. (2005): Botanický inventarizační průzkum PR Velký Polom. – Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Tkáčiková, J. (2006): Botanický inventarizační průzkum PP Růžděcký Vesník. Ms., depon in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkačíková, J. (2010): Flóra a vegetace přírodní památky Prlov I., II. a III. (okres Vsetín). Acta Carp. Occ., 1: 74-96, ISSN: 1804-2732.

Tkačíková, J. (2010): Nález průtržníku lysého Herniaria glabra L. (Caryophyllaceae) ve Vsetínské kotlině (Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 102-103, ISSN: 1804-2732.

Tkáčiková, J. (2013): Plán péče přírodní památku Růžděcký Vesník na období 2016 – 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. (2013): Plán péče - přírodní památka Zbrankova stráň na období 2016 – 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. (2016): Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy. Rigorózní práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Tkáčiková, J. & Dančák, M. (2012): Rukopis G. A. Říčana „Květena Vsatských hor“ – zapomenutý pramen ke květeně severovýchodní Moravy. Acta Carpathica Occidentalis, 3: 44–85.

Tkáčiková, J. et Kubešová, S. (2014): Inventarizační průzkum PR Kutaný z oboru bryologie. Ms., 23 pp., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Tkáčiková, J. et Kubešová, S. (2015): Bryologický průzkum Přírodní rezervace Klenov ve Vsetínských vrších. In: Lacina D., Inventarizační průzkum PR Kutaný. Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. et Kubešová, S. (2016): Mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace přírodních rezervací Halvovský potok a Kutaný (Vsetínské vrchy). Acta Carp. Occ., 7: 26-46. ISSN 1804-2732.

Tkáčiková J. et Spitzer L. (2005): Co mají společeného ovce a modrásek černoskvrnný? - In: Valašsko - Vlastivědná revue 15: 20-23.

Tkáčiková, J. et Popelářová, M. (2018): Sjezdovky a sihly pod Lysou horou – floristicko-bryologická exkurze. - Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7: 25-28.

Tkáčiková, J. et Tkačík, J. (2005): Ústup jedle v maloplošných chráněných územích na Valašsku na příkladu PR Kutaný. - In: Valašsko - Vlastivědná revue 15: 24-25.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko. 9-12.

Tkadlec, V. (2009): Dynamika dřevinného patra NPR Salajka v letech 1974-2007 se zvláštním zřetelem k populaci Abies alba (Mill.). - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geo-biocenologie, vedoucí práce: Vrška, T.

Tkáčik, J. (2004): Plán zásahů a opatření pro přírodní památku Křížový (katastrální území Ratiboř), zásady managementu. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tlusták, V. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Dobšena. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Tlusták, V. (2000): Inventarizační průzkum botanický PR Javorůvky. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Tlusták, V. & Jongepierová, I. (1990): Orchideje Bílých Karpat. - KVM Olomouc.

Tomanová, D. (2000): Zvláště chráněná území okresu Nový Jičín. Okresní úřad Nový Jičín.

Tomášek, J. (1950): Mrtvá ramena řeky Moravy v gottwaldovském okrese. – Ochr. Přír. 5: 121–124.

Tomášek, J. (1960): Cévnaté rostliny gottwaldovského okresu. In: Skráček, F. & Pásek, J. [eds]: Příroda jihovýchodní Moravy. Přírodovědecký sborník, Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, pp. 73-158.

Tomášek, J. (1967-1986): Příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy, (1-5). - Zpr. Čs. bot. společ., 2: 121-122, 1967; 3: 80-86, 1968; 5: 184-187, 1970; 12: 35-43, 1977 a 21: 125-137, 1986, Praha.

Tomášek, J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 117-142.

Tomášek, J. (1984): Pronikání teplomilné flóry do povodí Dřevnice (okres Gottwaldov). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 231, 1984, s. 14–20.

Tomášek, J. (1984): Zeleň lázní Luhačovice. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 227, 1984, s. 20–26.

Tomášek, J. (1986): Květena javornických hřebenů. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 243, 1986, s. 31–32.

Tomášek, J. (1988): Dřeviny zámeckých parků v okrese Gottwaldov. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 255, 1988, s. 33–40.

Tomášek, V., Myslikovjan, T. a kol. (2017): Regionální akční plán pro tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Beskydech.#AOPK ČR, 42 s.

Tomečka, M. (2003): Společenstva pavouků nPR Losový: sklípkánek černý jako deštníkový druh těchto společenstev (Aranea: Atypidae, Atypus piceus). Diplomová práce, depon. in: PřF Univerzita Palackého, Olomouc.

Toral, V. (2014): Arachnofauna přírodní památky Stráně u Popovic. Bakalářská práce. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Trávníček, B. (1993): Které druhy ladoněk rostou v České republice a na Slovensku? - Živa 4/93: 150-151.

Trávníček, B. (1995): Poznámky k rozšíření vodních rostlin v jihovýchodní části Hané. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 35-40. 

Trávníček, B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muzeum a současnost, Ser. natur., Roztoky, 10: 39-50. 

Trávníček, B. (1996): Poznámky ke skupině Scilla bifolia L. agg. v Čechách, na Moravě a Slovensku. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31: 117-123. 

Trávníček, B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.

Trávníček, B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková, J., Chrtek, J. & Kaplan, Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.

Trávníček, B., Deyl, Č., Bednář, V. (1991): Druhý floristický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. – Acta Univ. Palac. Olomouc, 31: 95-113.

Trávníček, B., Duchoslav, M., Šarhanová, P. & Šafářová, L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.

Trávníček, B., Hájek, M. (1996): Příspěvek k rozšíření ostružiníků (Rubus L.) a pampelišek (Taraxacum Wigg.) v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště, 1: 28-33. 

Trávníček, B. et Hájek, M. (1996): Neznámý herbář A. Pazdery v herbáři olomoucké přírodovědecké fakulty - poznámky k flóře Králova v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště, 1: 40-42. 

Trávníček, B., Chytil, P., Lustyk, P. (1994): Poznámky k rozšíření Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold v Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Muz., Opava (A), 43: 205-210. 

Trávníček, B., Lustyk, P. (1996): Několik nových lokalit pampelišek ze sekce Celtica na Moravě. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31: 133-136.

Trávníček, D. (1994): Vodní brouci (Coleoptera: Hydradephaga, Hydraenidae, Hydrophilidae, Elmidae) mokřadu Uhliska u obce Doubravy. Acta Museal., ser. B, 5:12-19. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Trávníček, D. (1998): Vodní brouci přírodní památky Bezedník v Hostýnských vrších (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae). Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 3, s. 57-61.

Trávníček, D. (2003): Vodní brouci CHKO Bílé Karpaty (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae), chráněná území NPR Javořina, PR Javořina, PP Vápenky a PP Uvezené. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Trávníček, D. (2008): Největší vodní brouk světa žije i na Zlínsku. In: Magazín Zlín, 2008, 14, (9), s. 27.

Trávníček, D. (2009): Revitalizace mokřadních biotopů a společenstva vodních brouků. In: Západné Karpaty - spoločná hranica , zborník príspevkov z medzinárodného sympózia prírodovedcov Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja, s. 41-45.

Trávníček, D. (2010): Poznámky k výskytu Laccobius (Dimorpholaccobius) simulatrix Orchymont, 1932 v České republice. Acta Carp. Occ., 1: 104-105, ISSN: 1804-2732.

Trávníček, D. (2010): Vodní brouci lučního pěnovcového prameniště v EVL Březnice u Zlína (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae). Acta Carp. Occ., 1: 13–18, ISSN: 1804-2732.

Trávníček, D. (2010): Vodní brouci mokřadních biotopů v Bílých Karpatech. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 111 pp.

Trávníček, D., Elsnerová, M. (2001): Plán péče na období 2002 – 2012 pro zvláště chráněné území PR Bukové hory. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Trávníček, D., Elsnerová, M. (2002): Plán péče na období 2002 – 2012 pro zvláště chráněné území PP Uhliska. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Trávníček, D. & Elsnerová, M. (2004): Základní údaje a plán péče (2005-2014) pro území navržené ke zvláštní ochraně podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - přírodní rezervace Lebedov. Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Trávníček, D. & Šušolová, J. [eds.](2010): Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Trezner, J. (1996): Vzácná teplomilná kutilka jižní (Sceliphron destillatorium) ve Vsetíně. Ms., 1 s., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Trnčík, P. & Martinát, O. (2008): Plán péče o Přírodní rezervaci Čerňavina a její ochranné pásmo na období 2009 – 2018. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Trnka, F. (2019): Cucujus haematodes - lesák. Naturabohemica.cz [online]. 2019-01-19 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z <http://www.naturabohemica.cz/cucujus-haematodes/>

Troneček, J. (2010): Příspěvek k poznání rozšíření kapradinovitých rostlin v Hostýnských vrších. In: Trávníček, D. & Šušolová, J. eds.: Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. – 11. VI. 2010. - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.

Trusina J. (2006): Potenciální hydrologická rizika v povodí Olšavy. - Dipl. práce depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav. Vedoucí práce RNDr. Miroslav Kolář, CSc.

Tučník, D. (1953): Radhošťské jeskyně. (Pukliny na Poustevnách na hoře Radhošti). Československý kras, 6:185-186 Brno.

Tuf, I. H. & Kupka, J. (2015): First record of Strigamia pusilla from the Czech Republic (Chilopoda: Geophilomorpha). První nález zemivky Strigamia pusilla z území České republiky (Chilopoda: Geophilomorpha). In: Acta Carp. Occ., 6:108 – 110, 2015.

Tuf, I. H., Soviš, M., Štrichelová, J., Machač, O., Hora, P. (2010): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu půdních bezobratlých lokality PR Pod Hribovňou v roce 2009. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 6 pp.

Tuf, I. H., Soviš, M., Štrichelová, J., Machač, O., Hora, P. (2010): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu půdních bezobratlých lokality PR Pod Žitkovským vrchem v roce 2009. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 6 pp.

Tuf, I. H., Soviš, M., Štrichelová, J., Machač, O., Hora, P. (2010): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu půdních bezobratlých lokality Skaličí v roce 2009. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 6 pp.

Tuf, I. H. & Tufová, J. (2003): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu tří lesních MZCHÚ v rámci CHKO Bílé Karpaty, Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Tuf, I. H., Tufová, J. (2004): Stonožky a mnohonožky (Myriapoda: Chilopoda et Diplopoda) lesů Bílých Karpat. In: 4. seminár českých a slovenských myriapodológov, Východná, 14.-18. September 2004, Abstrakty referátov: 11. (in Czech).

Tuf, I. H., Tufová, J., Tajovský, K., Pavelková, K. (2008): Stonožky a mnohonožky Bílých Karpat – současný stav poznání. In: Mock, A. (ed.): 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, Slovenská republika, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita P. J. Šafárika, Košice: 17-18.

Tufová, J., Pavelková, K., Tajovský, K., Tuf, I. H., Štrichelová, J. (2008): Millipedes and centipedes of the White Carpathians, Czech Republic. Peckiana, 6: 66.

Tufová, J., Pavelková, K., Tuf, I. H., Štrichelová, J. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PP Chladný vrch v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 9 pp.

Tufová, J., Pavelková, K., Štrichelová, J., Tuf, I. H. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PR Sidonie v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Tufová, J., Štrichelová, J., Pavelková, K., Tuf, I.H. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PP Pod Vrchy v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Tufová, J., Štrichelová, J., Tuf, I. H., Pavelková, K. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PR Bílé potoky v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 9 pp.

Tufová, J., Tuf, I. H. (2004): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu tří lesních MZCHÚ v rámci CHKO Bílé Karpaty. Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Tufová, J., Tuf, I. H., Štrichelová, J., Pavelková, K. (2008): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu PR Okrouhlá v rámci CHKO Bílé Karpaty. Edafon - Chilopoda & Diplopoda & Oniscidea & Opiliones. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 11 pp.

Tupý, V. & Šálek, P. (2002): Výskyt bobra evropského (Castor fiber) na okrese Kroměříž v letech 1992-2001. Ms., ZO č. 60/14 ČSOP VIA Hulín.

Tvarůžek, L. (1980): Botanická a ornitologická charakteristika lokality Bašňov.- Ms., 32 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Tyllichová, K. (2016): Přírodní poměry a flóra území severovýchodně od Blatničky. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce Libuše Vodová.

Tyralík, F. & Kuras, T. (2010): Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta Carp. Occ., 1: 40–52, ISSN: 1804-2732.

 U

Unar, P. (1995): Plám péče pro přírodní rezervaci Kolébky na období 1996-2005. AOPK ČR. Brno.

Unar, J., Křivánková, N. & Švanda, J. (1991): Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 267, 1991, s. 1–38.

Ungermanová, L. & Girgel, M. (2010): Plán péče pro přírodní památku Dubina na období 2011-2020. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Unucka J. (2003): Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů. - Geomorfologický sborník 2, ČAG, ZČU v Plzni.

Urbaňcová, N. (2005): Geobiocenologická charakteristika a návrh péče o lesní porosty přírodní rezervace Čerňavina. Diplomová práce, Vysoká škola zemědělská, Fakulta lesnická, Brno, 58 pp.  

 V

Václavek, M. (2010): Dendrochronologická analýza skalního řícení na severním svahu Ropice (Moravskoslezské Beskydy). Bakalářská práce, PřF, OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie.

Václavová, R. (1999): Transformační změny zemědělské výroby v CHKO Beskydy a jejich důsledky (okres Vsetín). - Dipl. práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Ved. dipl. práce Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. 

Vaculíková, P. (2011): Krása území a jeho ochrana. Chráníme ochotněji, účinněji to, co se nám líbí? Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Brno. Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Ulčák Ph.D.

Vachek, M. (2004): Plán péče pro přírodní památku Střečkův kopec na období 2005-2014. Depon. in: AOPK ČR, Brno.

Vala, V. (1967): Motýlí lokality v Bílých Karpatech, Ochrana přírody, 22, 1967, s. 125-127

Valasová, A. (2012): Jako ostrůvek v moři – Národní přírodní rezervace Salajka. - Zpravodaj Správy CHKO Beskydy 4/2012, s. 8-9.

Valasová, A. (2019): Třikrát jiná – Trojjediná. Přírodní památka Poskla. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2019, s. 8-9.

Valasová, A. & Myslikovjan, T. (2011): Přírodní rezervace Ropice – Tam, kde padají kameny. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1/2011, s. 8-9.

Válek, B. (1966): Půdy v okolí Gruně ve slezských Beskydách a jejich přirozená úrodnost. Čas. Slez. Muz., ser. A, 15: 171-191.

Válek, B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. Přírod. Čas. Slez., 21: 137-151.

Válek, J., Pavelka, J. (2002): Rybník Neratov: exkurz do algologie. VALAŠSKO – vlastivědná revue 9, 2002/2, s. 20 – 22.

Valchař (1976): Inventarizační průzkum zoologický NPR Salajka. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Valchář, Z. (1997): Historické údaje o výskytu některých význačnějších druhů denních motýlů na lokalitě Vršky-Díly (Vsetín). Ms., 2 pp. Depon. in: Muzeum regionu Valašsko, Vsetín.

Valchář, Z. (1997): Motýli v lokalitě nad zámkem a Díly (údaje ze 60. let).#Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín, 1 s.

Valchářová, J. (2007): Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Javorníkách v roce 2007. Ms., 6 pp. Depon. in: AOPK Praha.

Valchářová, J. (2012): Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera). Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Martin Konvička, Ph. D.

Vaněk, J. (1975): Vřetenuškovití v Severomoravském kraji. Entomol. Zpravod, Ostrava-Poruba, 5(4): 3-10.

Vaněk, J. a kol., (1980): Můrovití (Noctuidae) v Severomoravském kraji. Entomol. Zpravod., Ostrava-Poruba, 10: 97-115.

Vaněk, J. a kol., (1981): Píďalky - Geometridae - v Severomoravském kraji. Entomol. Zpravod., Ostrava-Poruba, 11 (5): 82-95.

Vaněk, J. a kol., (1982): Můrovití (Lep., Noctuidae) v Severomoravském kraji (doplňky k článku v EZ č. 5/1980). Entomol. Zpravod, Ostrava-Poruba, 12: 21-23.

Vaněk, J., Sitek, J. (1983): Můrovití (Noctuidae, Lepidoptera) v Severomoravském kraji. Entomologický Zpravodaj, 13: 13–14.

Vaňková, H. (2002): Přírodní památka Křemenná u Kurovic. - In: Muzeum - Sborník Muzea Kroměřížska, s.  107-124, ISBN 80-85945-28-2.

Vašátko J. (2007): Měkkýši NPR Strabišov – Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) [Molluscs of the Strabišov – Oulehla National Nature Reserve near Litenčice village (South Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 3–10. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 5-March-2007.

Vašátko, J., Wohlgemuth E., Horsák M. (2002): Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy. In Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, č. 7. Uherské Hradiště : Přírodovědný klub v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002. ISBN 80-86485-04-8, s. 77-88.

Vašátová, M. (2007): Floristický výzkum okolí Hutiska-Solance. Diplomová práce. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.

Vašíček, Z. (1992): Aptychi from Kurovice Klippe and their stratigraphic value. - Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Brun., Geology, 22, 65-66, Brno.

Vašíček, Z. (1922): Biostratigrafie lokality Kurovice. - Ms., ČGÚ Praha.

Vašíček, Z.; Michalík, J.; Reháková, D. (1994): Early Cretaceous stratigraphy, paleography and life in the Western Carpatians. Beringeria, 10, 1-17O. Wiirzburg.

Vašíček, Z. & Reháková, D. (1994) - Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r. 1993. - In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, Brno, s. 28.

Vašut, R. J., Dančák, M. et Trávníček, B. (2004): Ostružiníková flóra severní části moravských Karpat. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 339–386. 

Vašutová, M. (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Brodská. – Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Vašutová, M. (2005): Mykofloristický výzkum v bučinách - NPR Špraněk a PP Brodská. - Mykologické listy no. 94: 52-53. 2005. ISSN 1213-5887.

Vávra, J. (2007): Zpráva z výzkumu brouků lokalit NPR Javořina, Hladké a Cestiska za rok 2007. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Vávra, J. (2008): Zpráva z výzkumu brouků lokalit NPR Javořina, PR Kútky a PP Žerotín za rok 2008. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Velička, M. (1989): Aktivní ochrana fytogeofondu kriticky ohrožených druhů na příkladu reintrodukce Myricaria germanica (L.) Desv. do řečiště Morávky, okres Frýdek-Místek (ČSR). - Čas. Slez. Muz., Ser. A, 38: 49–55.

Velička, M. (1993): Dnešní výzkum původních dřevin na severovýchodní Moravě. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 42: 187-191.

Velička, M. (1994): K rozšíření klokoče (Staphylea pinnata L.) na severovýchodní Moravě. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 43: 187-189.

Velička, M. (1995): Ohrožené dřeviny severní Moravy a československého Slezska – jejich výzkum a současný stav pěstování
v Arboretu Nový Dvůr. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 73-79.

Velička, M. (1996): Pokračující výzkum původních dřevin na severovýchodní Moravě. – Čas. Slez. Muz., Opava (A), 45: 47-50.

Velička, M. (2001): Současný výskyt ochmetu (Loranthus europaeus Jacq.) a jmelí bílého jedlového (Viscum album
subsp. abietis /Wiesb./ Abromeit) na severní Moravě a ve Slezsku. – Čas. Slez. Muz., Opava (A), 50: 43-49.

Velička, M. (2001): Výsledky dendrologického průzkumu v okrese Frýdek-Místek. - Práce a studie Muzea Beskyd, č. 11, s. 155-172.    

Vermouzek, Z. & Dvořák, L. (2001): Výskyt puštíků bělavých (Strix uralensis) v Moravskoslezských Beskydech - Buteo 12: 145 - 148.

Veselá, I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Veselský, J. (1968): Mykocenologický výzkum zanikajícího vrchoviště Hutě pod Smrkem v dolině Ostravice. Čas. Slez. Muz., ser. A., 17: 7-18.

Veselý, J. (1949): Šafrány (Crocus albiflorus Kit. f. violaceus Derg. a C. heuffelianus Herb.) na Valašsku. Naše Valašsko 12: 13–18.

Veselý, J. [ed.] (2011): Inventarizační průzkum EVL Uhliska z oboru lepidopterologie (modrásek bahenní, modrásek očkovaný). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Veselý, J., Moravec, J. (2010): Inventarizační průzkum EVL Pozděchov z oboru malakozoologie (vrkoč útlý). Mott MacDonald Praha, spol. s r. o. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Veselý, J. & Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Chvalčov z oboru batrachologie (čolek
velký). Ms., depon. in: KrÚ Zlínského kraje.

Veselý, J. & Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Mokřad u Slováckých strojíren z oboru batrachologie (kuňka žlutobřichá). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Veselý, J. & Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Střížovice z oboru batrachologie (kuňka ohnivá). - Ms. depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Veska, J. a kol. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Řeka Ostravice CZ0813462. AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Poodří.

Viewegh, J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. Lesnictví-Forestry, 40 (12): 523-536.

Vicherek, J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 18: 400-416.

Vicherek, J. (1957): Kamenná u Staříče, významná lokalita teplobytné květeny v severovýchodní Moravě. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 18: 169-182

Vicherek, J. (1955): Nové nálezy některých vzácnějších rostlin z Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 16: 412-417.

Vicherek, J. (1956): Gentiana lutea L., hořec žlutý, nová adventivní rostlina pro květenu moravskoslezskou. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 17: 290-291.

Vicherek, J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I. Přírod. Čas. Slez., 20: 227-230.

Vicherek, J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. Přírod. Čas. Slez., 23: 273-285.

Vicherek, P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Mionší z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). Ms. dep in S CHKO Beskydy.

Vicherek, P. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) v PP Byčinec. Ms. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vincenecová, K. (2013): Botanický inventarizační průzkum PP Dobšena. Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice; AOPK ČR.

Vítek, J. (1978): Čertovy skály u Lidečka. - Lidé a země 27/3: 24, Praha.

Vítek, J. (1983): Smrdutá - Turista, 22/7: 241-242, Praha.

Vítek, J. (1985): Čertův kámen nad Provodovem. - Památky a příroda 8: 503-504, Praha.

Vítek, J. (1985): Geomorfologie Komínských skal na Moravě. - Sbor. Čs. Geogr. Společ., 90: 149-151, Praha.

Vítek, J. (1987): Držkovské skály. - Lidé a země 36/3: 108, Praha.

Vítek, J. (1990): Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat. Geol. Průzk.; svazek: 32; rok vydání:1990; sešit:7., s. 219-220.

Vlašín, M. (2009): Užovka stromová v České republice (1). - In: ZOO report profi, odborná příloha ZOO reportu, Brno, červen 2009, s. 1-3.

Vlašín, M., Mikátová, B., Zavadil, M. (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice - AOPK ČR, 257 s. 

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.

Vlčková, P. (2006): Přírodní rezervace Bučací potok. BESKYDY - Zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1: 8-9.

Vlčková, P. (2006): Botanické zhodnocení a návrh managementu navrhované přírodní rezervace Křižný. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin.

Vlčková, P. (2007): Přírodní rezervace Malenovický kotel. BESKYDY - Zpravodaj chráněné krajinné oblasti, ZO ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2007/1, s. 8-9.

Vlčková, P. (2008): NPR Kněhyně-Čertův mlýn. BESKYDY - Zpavodaj chráněné krajinné oblasti, ZO ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2008/1, s. 8-9.

Vlčková, P. (2009): Přírodní rezervace Makyta. BESKYDY - Zpavodaj chráněné krajinné oblasti, ZO ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2008/4, 2009/1, s. 10-11.

Vlčková, P. (2009): Ekologický výukový program Příroda Beskyd, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání.

Vodička, J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. – Přírod. Sbor. Ostrav. Kraje, Opava, 15: 144-158.

Vojkovská, I. (2010): Beskydské rašeliniště. In: Naše příroda, ročník 2010, č. 4.

Vojkovská, R. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní památku Vodopády Satiny na období 2015 – 2024. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. 

Vojkovská, R. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Klíny na období 2015 – 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vojkovská, R. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Mazácký Grúnik na období 2015 – 2024. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vojkovská, R. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Malenovický kotel na období 2015 – 2024. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vojkovská, R. & Krupa, M. (2015): Vzácné druhy rostlin karpatských toků a jejich ohrožení. Ochrana přírody 4/2015, s. 31-36.

Vojkovská, R., Valasová, A., Martinát, O.,Trnčík, P. & Myslikovjan, T. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci V Podolánkách na období 2015 – 2024.

Vondrák, J. a kol. (2006): Lišejníky zaznamenané během 18. bryologicko-lichenologických dnů v Moravskoslezských Beskydech. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vondrák, J., Halda, J., Malíček, J., Müller, A. & Uhlík, P. (2006): Lišejníky zaznamenané během 18. bryologicko-lichenologických dnů v Moravskoslezských Beskydech. Bryonora 37 (2006): 19-23.

Vorel, J. (1985): Ekologické hodnocení biotopů lesních ekosystémů podle jejich rostlinné složky. SPR Javořina v Bílých Karpatech. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Vrána, J. (1982): Státní přírodní rezervace Klíny. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. (1983): Státní přírodní rezervace Poledňana. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. (1983): Státní přírodní rezervace Razula. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. (1983): Státní přírodní rezervace Travný potok. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. Ms., depon. AOPaK ČR, Praha.

Vrána, J. & Prokop, J. (1982): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum botanický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vrážel, M. (1998): Pulčínské skály - perla Valašska: příběh zmizelého hradu a přírody kolem něj. - Zlín, 12 s.

Vrška, T. (1998): Prales Salajka po 20 letech (1974-1994). Lesnictví — Forestry. 44: 153-181.

Vrška, T. (2009): Jak žije prales. Veronica č. 4/2009, s. 4-5.

Vrška, T., Hort, L. (2001): 150 let výzkumu pralesovitých rezervací v České republice (1851-2001). In: Lesnická práce [online], roč. 80, č. 10/2001), Kostelec nad Černými lesy.

Vrška, T. & Hort, L. (2001): Podíl tlejícího dřeva v přírodních lesích ČR. - In: Jankovský et Čermák (eds.) Tlející dřevo 2001. Sborník referátů. MZLU Brno: 13 —23.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D. (2000): Prales Mionší – historický vývoj a současný stav. Journal of Forest Science 46, 411-424.

Vrška, T., Hort, L., Odehnalová, P., Adam, D., Horal, D. (2001): Razula virgin forest after 23 years (1972-1995). - In: Journal of Forest Science, 47: 151-178.

Vrška, T. & Hort, L. (2003): Terminologie pro lesy v chráněných územích. Lesnická práce, 82/11: 585–587.

Vrška, T., Adam, D., Hort, L., Janík, D., Král, K., Šamonil, P. & Unar, P. (2018): Rok českých pralesů I. Přirozené lesy v krajinném kontextu / The Year of Czech Primeval Forests 1. Natural Forests in the Landscape Context. Živa 1/2018.

Vrška, T., Přívětivý, T., Hort, L., Adam, D., Janík, D., Unar, P., Šamonil, P., Táborská, M. & Král, K. (2018): Rok českých pralesů III. Skrytý svět tlejícího dřeva / The Year of Czech Primeval Forests III. Hidden World of Dead Wood. Živa 3/2018.

Vůjta, M., Stráník, Z., Bubík, M., Švábenická, L. (1989): Nový výskyt sedimentů svrchní křídy v magurském flyši.- Zpr. geol. Výzk. v Roce 1987, 134-135, Praha.

Vykopal, V. (1983): Inventarizační průzkum lesnický SPR Dubcová. Ms., depon. in KrÚ Zlín.

Vyskot, M. et al. (1981): Československé pralesy. Academia, Praha. 

Vysoký, V. (1993): Několik poznámek k výskytu střevlíkovitých brouků u potoka Černá a okolí v Beskydech (Coleoptera – Carabidae). Práce a studie, Muzeum Beskyd, Frýdek – Místek, 8: 200–205.

Vymazalová, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Pod Lukšincem na období 2015 – 2026. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Vymazalová, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Obidová na období 2015 – 2026. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

 W

Wagner, J. (1980): Objevy v pseudokrasové jeskyni na Pustevnách. Československý kras, 30 (1978) : 128-130, Praha.

Wagner, J. (1990): Pseudokrasové jeskyně Moravskoslezských Beskyd jako významná zimoviště netopýrů (chiroptera). Sborník referátů, IV. Sypmpozium o pseudokrasu 1990. Knihovna ČSS sv. 23, s. 125-132, Praha 1990. 

Wagner, J. (1994): Objevy nových jeskyní ve Vizovických vrších (Česká republika). - Proceedings. 5th Pseudokarst Symposium with International Participation, Szczyrk.

Wagner, J. a kol. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí. Česká speleologická společnost, sv. 17, Praha, s. 77-78.

Wagner, J. (2001): Zimoviště netopýrů v Nízkém a Hrubém Jeseníku, Oderských vrších a
Moravskoslezských Beskydách. Vespertilio 5: 287–302.

Wagner, J. (2015): Zbojnická jeskyně. Orcus-speleo.cz [online]. 2015 [cit. 2016-03-28].
Dostupné z <http://www.orcus-speleo.cz/zbojnicka-jeskyne/>

Wagner, J. & Lenart, J. (2012): V jeskyni Cyrilce překonána délka půl kilometru. Speleofórum. 2012, roč. 31, s. 53-57.

Weissmannová, H. et al. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. et Sedláček M. [eds]: Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 s.

Wohlgemuth, E. (1997): Ordějovská jezírka. In: Veronica XI. ročník, 1997.

Wolfová, J. (2003): Orientační mykofloristický průzkum PR Malý Smrk s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová, J. (2003): Orientační mykofloristický průzkum PR Smrk s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany, Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová, J. (2003): Orientační mykofloristický průzkum PR Studenčany s komentářem k optimálnímu managementu území z pohledu druhové ochrany. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová, J. (2005): Mykofloristický inventarizační průzkum NPR Mazák. - Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R. 

Wolfová, J. (2005): Mykofloristický inventarizační průzkum NPR Salajka. -  Ms. depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Wolfová, J. (2014): Inventarizační průzkum NPR Razula z oboru chiropterologie. Manuscript, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová. J. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Bučací potok na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Wolfová. J. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Malý Smrk na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.

Wolfová, J., Valasová, A., Myslikovjan, T. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Smrk na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Wolfová, J., Valasová, A., Myslikovjan, T. a kol. (2014): Plán péče o Přírodní rezervaci Studenčany na období 2015 - 2024. Ms. Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

 Z

Zábranská, D. (2000): Echium russicum J. F. Gmelin. – In: NATURA 2000 – mapování a botanický průzkum lokalit ohrožených druhů vyšších rostlin (Pod Jasenovou). – Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zádrapa, M., Čuřík, J. (1981): Nové geol. poznatky z průzkumných prací v Hostýnských vrších. - Zemní plyn, Nafta, 26, č. 3, s. 411–423.

Zádrapa, R. (1984): Příspěvek k rozboru ornitocenózy jedlobukového pralesa Kutaný v hnízdní době let 1981 - 1983. Ms. Soutěžní práce SOČ, Gymnázium Vsetín.

Zahradník, D., Banaš, M. (2013). Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných lokalitách CHKO Beskydy, zpráva za rok 2012 – Monitorovací zpráva. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Zahrádka, J.(2008): Současný stav přírodní rezervace Kútky a jeho legislativní východiska. – Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Zachoval, Z. (2001): Řešení pohybu splavenin v úseku řeky Morávky v návaznosti na přírodní památku Skalická Morávka. - In: Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. 4. konferencia Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, Podbanské: STU Bratislava. ISBN 80-88820-18-9.

Zapletal, L. (1984): Bašňov - poslední mokřad na okrese Kroměříž. Bašňov - Die letzte Nassgalle im Bezirk Kroměříž. Zprávy MOS 42: 39 -50.

Zapletal, M. & Spitzer, L. (2009): Nález modráska komonicového (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). Klapalekiana, 45: 225-227, ISSN 1210-6100.

Záruba, P. (1994): Inventarizační průzkum entomologický PR Tesák. - Ms., Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Záruba, P. (1994): Inventarizační průzkum entomologický PP Pod Juráškou. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Záruba, P. (2001): Fauna jepic (Ephemeroptera) PP Koryto řeky Ostravice. Ochrana přírody 56: 207.

Záruba, P. (2002): Entomologický inventarizační průzkum k ochraně navrhovaného území, navrhovaná PR Losový, Lepidoptera, předběžná dílčí zpráva, výsledky průzkumu v letech 1999-2001. AOPK ČR, Praha.

Záruba, P. (2003): Entomologický inventarizační průzkum chráněného území, navrhovaná PR Losový (CHKO Beskydy) - Lepidoptera (motýli), dílčí zpráva - výsledky průzkumu za rok 2002. AOPK ČR, Praha.

Zatloukal, S. (2000): Floristické poměry jihozápadně od Valašského Meziříčí. Diplomová práce. PřF UP Olomouc.

Zavadil. V. & Piálek, J. (1994): Čolek dunajský - Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903).- In Moravec, J. (ed.): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice (Atlas of Czech amphibians).- Národní muzeum, Praha, p. 40.

Zavadil, V., Sádlo, J. et Vojar, J. [eds.](2011): Biotopy našich obojživelníků a jejich management. Metodika AOPK ČR. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 176 s. ISBN 978-80-87457-18-4.

Zavadil, V. (1995): Čolek dunajský Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) novým druhem obratlovce České republiky.- Ochrana přírody, 50: 307 – 308.

Zavřel, H. (1940): Léto na Černavě. - Krásná Zem. Ostrava. 14: 81-82.

Zavřel, H. (1943): Mechy na Vsackém Cábu.- Příroda. Brno. 36:6-8.

Zavřel, H. (1947): Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích. - Příroda. Brno, 39:11-15.

Zavřel H. (1951): Jestřábník Schmidtův roste dosud na Kotouči.– Čs. Bot. Listy, Praha, 4: 30.

Zavřel, H. (1953): Přírodní reservace Kruhy u Tučap. - Ochr. Přír. Praha. 8:112-113.

Zavřel, H. (1958): Příspěvek ku květeně Kroměřížska. Věstník Musea v Kroměříži č. 1, 85 pp.

Zavřel, H. (1958): SPR na okrese kroměřížském. Věstník muzea v Kroměříži. 1958, č. 1, str. 7-11.

Zavřel, H. (1960): Přírodní rezervace „Valachy” na Kroměřížsku. - Ochr. Přír. Praha, 15:177-178.

Zavřel, H. (1960): SPR na holešovsku. Zprávy krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově, roč. 1960, č. 1-2, s. 11.

Zavřel, H. (1965): Přírodní rezervace Chropyňský rybník. - Zpr. Oblast. Muz. Jihových. Moravy, Gottwaldov 1965:34-40.

Zavřel, H. (1965): Přírodní rezervace Včelín u Cvrčovic na Kroměřížsku. - Zpr. Oblast. Muz. Jihových. Moravy, Gottwaldov 1965: 98-104.

Zavřel, H. (1966): Přírodní rezervace Stonáč u Bilan. Zprávy oblastního muzea jihových. Moravy v Gottwaldově, 1996, s. 12-18.

Zavřel, H. (1967): Státní přírodní rezervace Obora u Kotojed. - Zpr. Oblast. Muzea Gottwaldov 1967:33-36.

Zavřel, H. (1968): Státní přírodní rezervace Drážov u Zdounek. - Zpr. Oblast. Muz. Gottwaldov 1968: 142-144.

Zavřel, H. (1969): Rozšíření chráněných rostlin na okrese kroměřížském. Zpravodaj okresního archivu státní památkové péče a ochrany přírody Kroměříž, 5/69: 2-37.

Zázvorka, J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119.

Zbavitel, A. (1956): Významné floristické nálezy z Frenštátska. Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 17: 599–601.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.

Zemánková, J. a Pospíšil, V. (1977): Mechorosty přírodní rezervace Smrdutá v Hostýnských horách. Zprávy vlastivědného ústavu Olomouc, 185: 3-6, Olomouc.

Zwach, I. (1990): Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

Zwach, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 496 s. ISBN 978-80-247-2509-3.

 Ž

Žaloudík, V. (1976): Historie Přírodní rezervace Kutaný. Ms., 11 pp. Depon. in: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Frýdek-Místek.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů ve II. A III. Cyklu (všeobecné a speciální šetření). Ms. Depon. in: Lesprojekt Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek-Místek, 134 s. + mapová část.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů LZ Frenštát pod Radhoštěm. Lesprojekt Brandýs nad Labem, Pobočka Frýdek – Místek.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů: LZ Frýdek, bývalý LHC Morávka, Frýdek – Dobrá. Lesprojekt Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek - Místek.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů. LZ Jablunkov. LHC Lomná. Lesprojekt Brandýs nad Labem, Pobočka Frýdek-Místek.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů LZ Vsetín. Lesprojekt Brandýs nad Labem, Pobočka Frýdek – Místek. 

Žaloudík, V. (1985): Historie lesů LZ Ostravice - bývalý LHC Staré Hamry. Lesprojekt Brandýs nad Labem, Pobočka Frýdek – Místek.

Žurková, E. (1971): Floristické poměry lužní doubravy Zámeček u Kroměříže. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Z. Šeda.


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž


Aktualizováno: 26.12.2023   Úvodní stránka Zpět
Nahoru