Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Beskydy

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Beskydy


CHKO Beskydy představuje členitou hornatinu Vnějších Západních Karpat, zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořích hranici ze Slovenskem, kde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. Území se rozkládá v Moravskoslezském a Zlínském kraji v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín v nadmořské výšce 350 až 1323 m. Zvláštní ochrana je realizována v 60 maloplošných zvláště chráněných územích, další se připravují k vyhlášení (nPP, nPR - přírodní památka, rezervace v návrhu).
 
Kat. Název Katastrální území Vyhl. Výměra ha Okres
PP Brodská Nový Hrozenkov, Halenkov 1999 3,91 VS
PR Bučací potok Ostravice I 2004 35,0799 FM
PP Byčinec Morávka 1990 0,86 FM
PR Čerňavina Tyra, Košařiska 1999 61,32 FM
PR Draplavý Staré Hamry I 2004 20,9073 FM
PP Filůvka Mosty u Jablunkova 2016 6,6293 FM
PR Galovské lúky Huslenky 1952 21,55 VS
PR Gutské peklo Guty, Oldřichovice u Třince 2008 37,46 FM
PR Huštýn Mořkov 1999 11,91 NJ
PP Kladnatá - Grapy Horní Bečva 1999 62,82 VS
PR Klíny Čeladná 1977 58,11 FM
NPR Kněhyně - Čertův mlýn Čeladná, Prostřední Bečva 1989 195,02 FM, VS
PP Kněhyňská jeskyně Čeladná 1990 1,0 FM
PR Kršle Vyšní Lhoty 2011 35,9

FM

PP Kudlačena Horní Bečva 1988 5,48 VS
PR Kutaný Halenkov 1969 14,93 VS
PP Kyčmol Horní Lomná 1990 0,08 FM
PP Lišková Bílá 1973 2,48 FM
PR Losový Huslenky 2013 14,4154 VS
PR Lysá hora Krásná pod Lysou horou 2010 63,62 FM
PR Makyta Huslenky 2008 188,4839  VS
PR Malenovický kotel Malenovice 2004 145,9924 FM
PR Malý Javorník Karolinka 2013 27,4418 VS
PR Malý Smrk Ostravice I, II 2004 106,4033 FM
PR Mazácký Grúnik Staré Hamry II 1955 95,3380 FM
NPR Mazák Staré Hamry 1956 92,91 FM
NPR Mionší Dolní a Horní Lomná 1954 169,70 FM
PP Motyčanka Mosty u Jablunkova 1990 0,23 FM
PR Noříčí Trojanovice 1955 37,9 NJ
PP Obidová Krásná pod Lysou Horou 1990 7,28 FM
PP Ondrášovy díry Malenovice, Staré Hamry II 1990 4,5 FM
PP Pod Juráškou Horní Bečva 1952 1,00 VS
PP Pod Lukšincem Malenovice 1975 0,09 FM
PP Podgrúň Staré Hamry I 1990 2,07 FM
PR Poledňana Staré Hamry I 1955 15,94 FM
PP Poskla Hutisko, Solanec 1988 2,45 VS
NPR Pulčín - Hradisko Pulčín 1989 72,73 VS
NPR Radhošť Trojanovice 1989 144,93 NJ
PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou Střítež nad Bečvou 1994 1,76 VS
NPR Razula Velké Karlovice 1949 23,52 VS
PR Ropice Řeka, Morávka 2011 255,3 FM
NPR Salajka Bílá 1956 21,86 FM
PP Skálí Karolinka 1999 19,87 VS
PP Smradlavá Karolinka 1999 9,28 VS
PR Smrk Ostravice I a II, Čeladná 1996 337,68 FM
PP Stříbrník Hovězí 1988 14,5 VS
PR Studenčany Ostravice II, Čeladná 2004 52,3549 FM
PR Travný Krásná, Morávka 2000 154,8515 FM
PR Travný potok Morávka 1955 18,6797 FM
PR Trojačka Mořkov (Hodslavice) 1969 60,77 NJ
PP Uherská Zděchov, Huslenky 2003 3,26 VS
PR Uplaz Dolní a Horní Lomná 2008 173,27 FM
PR V Podolánkách Čeladná 1955 32,06 FM
PP Vachalka Karolinka 1999 8,3 VS
PP Velký kámen Veřovice 1999 3,65 NJ
PR Velký Polom Dolní a Horní Lomná 1999 73,67 FM
PP Vodopády Satiny Malenovice 2006 8,76 FM
PP Vysutý Morávka 2011 13,86 FM
PR Zimný potok Krásná pod Lysou horou 2004 3,3348 FM
PP Zubří Zubří 1948 0,14 VS
           

Některá navrhovaná chráněná území v CHKO Beskydy 

Kat. Název Katastrální území

Výměra ha

Okres
nPP Cyrilka Prostřední Bečva - VS
nPP Hlubočské kopečky Huslenky - VS
nNPP Uzgruň Velké Karlovice 1,0 VS


           

Maloplošná chráněná území v blízkosti CHKO Beskydy 

Kat. Název K. ú. Vyhl. Výměra Charakteristika
PR Bukovec Bukovec 1988 7,34 Vlhká až rašeliná podhorská louka se vzácnou květenou
NPR Čantoria Nýdek 1988 39,45 Pralesovitý porost na jižních svazích Velké Čantorie ve Slezských Beskydech
PP Domorazské louky Hostašovice 1989 7,18 Podmáčené louky
PP Filipka Návsí u Jablunkova 1990 1,11 Opuštěná pastvina s bohatým výskytem jalovce obecného
PP Hradní vrch Hukvaldy Sklenov 1999 70,00 Komplex bukových porostů v historické oboře obklopující středověký hrad Hukvaldy
PP Kamenárka Štramberk 2001 4,4565 Významná geologická lokalita, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
PP Koryto řeky Ostravice Ostravice 1966 0,80 Skalní prahy na tektonickém styku slezského a subsudetského příkrovu
PR Les na Rozdílné Kunčice pod Ondřejníkem 2000 5,5463 Přírodě blízké smíšené lesy s geofondem autochtonních dřevin, biotop ohrožených druhů živočichů.
PR Palkovické hůrky Rychaltice, Sklenov 1969 34,93 Zachovalé zbytky starých smíšených porostů s převahou buku
PP Pikritové mandlovce
u Kojetína
Kojetín u Starého Jičína  1997 0,233 Stratotyp podmořské sopečné činnosti, opuštěný lom s odkryvem pikritových mandlovců (nejhodnotnější v ČR)
PR Plenisko Písek u Jablunkova 1956 16,25 Pralesovité porosty s bukem, smrkem a jedlí pod vrcholem Kyčera ve Slezských Beskydech
PP Pod hájenkou
Kyčera
Mosty u Jablunkova 1990 6,75 Zarůstající rašelinná louka s prameništi a cennou vegetací
PP Pod Hukvaldskou
oborou
Kozlovice 1990 0,42 Lužní porosty v kontaktu se suťovým lesem,  s bohatým porostem pérovníku pštrosího
PP Polštářové lávy
ve Straníku
Hodslavice 1997 0,0357 Velký odkryv polštářových láv těšínitové vulkanické asociace
PP Prameny Zrzávky Hostašovice 1993 0,47 Dva samostatné vývěry vody se silným obsahem síranu železitého a sirovodíku
PP Profil Morávky Staré Město u Frýdku-Místku, Frýdek, Dobrá 1990 49,64 Úsek řeky Morávky s nepravidelným profilem a obnaženým skalním podkladem, meandry a štěrkovými poli nedaleko Frýdku-Místku
PP Rohovec Návsí u Jablunkova 1992 29,48 Jehličnatý porost na úbočí Slezských Beskyd s výskytem ohroženého druhu mravence s více než  150 mraveništi
PR Rybníky Kozlovice 1990 7,32 Lesní porosty se zarostlým rybníčkem,  prameništi a rašelinnou loukou
PR Skalka Kunčice pod Ondřejníkem 1977 35,44 Starý jedlobukový porost na západním svahu vrcholu Skalka v masívu Ondřejníku
PR Svinec Jičina 1995 38,2967 Květnaté louky, pastviny a lesní ekosystémy se vzácnou květenou a zvířenou
NPP Šipka Štramberk 1960 24,6076 Část vrchu Kotouč s jeskyní Šipkou, s teplomilnou flórou, faunou a pravěkými nálezy
PP Travertinová
kaskáda
Tichá 1988 1,29 Recentní travertinové kaskády na pravém přítoku Tichávky
PP Váňův kámen Kopřivnice 1993 0,77 Výrazný skalní výchoz jurského vápence s brekciovou texturou
PR  Velké doly Český Těšín, Konská, Český Puncov  1990 36,50 Lesní porosty blízké přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny mezi Třincem a Českým Těšínem
PR Vřesová stráň Mosty u Jablunkova  1990 7,81 Komplex rašelinných luk, smilkových pastvin a převážně smrkového lesa
NPP Skalická Morávka Skalice, Raškovice, Nošovice, Nižní a Vyšní Lhoty  2007 101,9811 Přirozený, technicky málo upravený tok řeky Morávky se štěrkovými náplavy

Aktualizováno 20. 12. 2023 Úvodní stránka CHKO Beskydy Zpět