Registrované významné krajinné prvky Kroměřížska


1. Nádrž na Tesáku K. ú. Rajnochovice, registrace MěÚ Bystřice p. Host. 1. 7. 1993. Výskyt kriticky a silně ohrožených druhů obojživelníků a plazů.
2. U jezírka K. ú. Chvalčova Lhota, registrace MěÚ Bystřice p. Host. 3. 8. 1993. Výskyt silně ohrožených druhů obojživelníků a rostlin.
3. Lom Za humny K. ú. Slavkov p. Host., registrace MěÚ Bystřice p. Host. 6. 9. 1993. Výskyt ohrožených druhů rostlin.
4. Mokřad nad OÚ Chvalčov K. ú. Chvalčov, reg. MěÚ Bystřice p. Host. 5. 11. 1993. Výskyt ohrožených druhů živočichů.
5. Tůň v kamenolomu Niva K. ú. Slavkov p. Host., reg. MěÚ Bystřice p. Host. 30. 9. 1993. Výskyt zvláště chráněných živočichů.
6. Deprese mezi Bedlinou a Lázněmi K. ú. Bystřice p. Host., reg. MěÚ Bystřice p. Host. 16. 11. 1993. Výskyt kriticky ohrožených druhů rostlin.
7. Floriánek K. ú. Koryčany, reg. MěÚ Koryčany 1. 9. 1993. Výskyt keřových a semixerotermních bylinných společenstev.
8. Větřák K. ú. Střílky, reg. MěÚ Koryčany 20. 10. 1993. Přirozená lesní dubohabřina s výskytem řady druhů vstavačovitých.
9. Mokřák pod Koláčkovým mlýnem K. ú. Koryčany, reg. MěÚ Koryčany 12. 11. 1993. Výskyt mokřadních společenstev ostřic a rákosin.
10. Příčky u Kozince K. ú. Chvalčov, reg. MěÚ Bystřice p. Host. 10. 6. 1994. Karpatská louka s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.
11. Loučka pod Bukovinou K. ú. Rusava, reg. MěÚ Bystřice p. Host. 1. 11. 1994. Výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů.
12. Německý lom K. ú. Chvalčov, reg. MěÚ Bystřice p. Host. 23. 5. 1995. Opuštěný lom se skalním jezírkem, výskyt chráněných druhů obojživelníků.
13. Městský park na nám. Svobody K. ú. Chropyně, reg. Měú Chropyně 6. 6. 1995. Městský park se vzrostlými lípami, javory, jasany, apod., místo pro odpočinek.
14. Rybníček a tůňka K. ú. Lískovec, reg. MěÚ Koryčany, 25. 7. 1995. Výskyt ohrožených druhů živočichů.
15. Nádržka K. ú. Lísky, reg. MěÚ Koryčany, 2. 8. 1995. Výskyt ohrožených druhů živočichů.
16. Sad K. ú. Chvalnov, reg. MěÚ Koryčany, 10. 8. 1995. Výskyt vitální populace vstavače, prvosenky jarní.
17. Lom Hradištěk K. ú. Chvalčov, reg. MěÚ Bystřice p. Host., 3. 10. 1995. Opuštěný lom s terasami, výskyt ohrožených druhů rostlin a silně ohrožených druhů živočichů.
18. Mokřad pod Grapy K. ú. Rusava, reg. MěÚ Bystřice p. Host., 10. 10. 1995. Hydrofilní louka s prameništěm, výskyt silně ohroženého a ohroženého druhu rostlin.
19. Nádrž Javorník K. ú. Osíčko, reg. MěÚ Bystřice p. Host., 15. 5. 1996. Umělá vodní nádrž na toku Moštěnky, lokalita s výskytem ohrožených druhů obojživelníků.
20. Mokřad Košovy K. ú. Rajnochovice, reg. MěÚ Bystřice p. Host., 25. 8. 1997. Mokřadní louka s výskytem mokřadních společenstev rostlin a živočichů, s výskytem rašeliníku, v Hostýnských vrších unikátní.
21. Alej lip s městským parkem K. ú. Kroměříž, reg. MěÚ Kroměříž 17. 6. 1997. Dvouřadá alej lip tvořící parčík, předělená cestou pro pěší před vchodem do Podzámecké zahrady.
22. Pastvina na SZ hřebenu Pardusu K. ú. Rusava, reg. MěÚ Bystřice p. Host., 11. 6. 1998. Suchá louka s výskytem jalovců.
23. Hostýnská nádržka K. ú. Chvalčov, reg. MěÚ Bystřice p. Host., 16. 7. 1998. Vodní plocha cca 40x30 m, výskyt chráněných druhů obojživelníků.
24. Skalky K. ú. Hulín, registrace MěÚ Hulín, 23. 4. 1998. Vodní a mokřadní plochy s typickou vegetací, řada ohrožených druhů obojživelníků a stabilní populací vodních a mokřadních organismů.
25. Parčík Štěchovice K. ú. Kroměříž, reg. MěÚ Kroměříž, 24.3.1999. Cenná plocha zeleně nacházející se v bezprostřední blízkosti městské památkové rezervace, přičemž je součástí architektonického komplexu Wechův dvůr (státní památková péče).
26. Bezručovy sady K. ú. Kroměříž, reg. MěÚ Kroměříž, 24.3.1999. Významná a cenná plocha zeleně v bezprostřední blízkosti centra města, má vysoký esteticky potenciál.
27. Městský hřbitov K.ú. Kroměříž, reg. MěÚ Kroměříž, 24.3.1999. Cenná plocha zeleně s významem klidové zóny, která je vzhledem ke své rozloze a množství dřevin důležitou součástí městské zeleně zejména z ekologického hlediska.
28. Louka Za vrchy K. ú. Rusava, reg. MěÚ Bystřice p. Host., r. 1999. Louka s výskytem silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin.
29. Městská památková rezervace K. ú. Kroměříž, reg. MěÚ Kroměříž, 20.10.2000. Milíčovo náměstí - zelený pás, Nadsklepí - zelená plocha, Komenského náměstí - parčík. Jedná se o cennou plochu historické zeleně s významem klidové zóny, náležející k zóně městské památkové rezervace, plnící na daném místě zejména funkci hygienickou a estetickou.
30. Městská památková rezervace K. ú. Kroměříž, reg. MěÚ Kroměříž, 27.10.2000. Velké náměstí - zelená plocha; Pilařova ulice - zelená plocha; Za Mlýnskou branou - zelená plocha; Na Kopečku - parčík, zelená plocha se sochou; Chobot, náměstí - parčík; Riegrovo náměstí, dolní část - parčík; Milíčovo náměstí - zelená plocha u kašny.
31. Boční rybníčky K. ú. Chomýž, reg. MěÚ Bystřice p. Host., r. 2000. Ochrana kriticky ohrožených a silně ohrožených druhů obojživelníků.
32. Městská památková rezervace K. ú. Kroměříž, reg. MěÚ Kroměříž, 15.8.2000. Aleje ulic Malý Val, na Kopečku, Na Sladovnách s travnatými plochami.
33. Louka v údolní nivě Jestřabického potoka K. ú. Jestřabice, reg. MěÚ Koryčany, 8. 1. 2001. Zamokřená louka s výskytem mokřadních druhů rostlin a zvl. chráněných druhů živočichů.
34. Prameniště Paseky K. ú. Rusava, reg. MěÚ Bystřice p. Host., 6.11.2001. Prameniště na louce, lokalita ohrožených druhů rostlin.
35. Prameniště Záhorní K. ú. Rusava, reg. měÚ Bystřice pod Host., 18.3.2002. Prameniště v části louky, výskyt chráněných druhů rostlin
36. Prameniště Na skále K. ú. Rusava, reg. MěÚ Bystřice p.Host.,12.2.2002. Prameniště na svažité louce, výskyt ohroženého společenstva rostlin.
37. Mokřad pod Příčkama K. ú. Chvalčov, reg. MěÚ Bystřice p.Host., 13. 2. 2002. Mokřad na části louky, výskyt zvl. chráněného druhu rostliny.
38. Skalka-Polomsko 2 K. ú. Rajnochovice, reg. MěÚ Bystřice p.Host., 10.6.2002. Lokalita se zvláště chráněnými druhy rostlin, louka, přiléhající k PP Skalka-Polomsko.
39. Louka Jestřábí K. ú. Rusava, reg. MěÚ Bystřice p.Host., 12.6.2002. Střídavě vlhká bezkolencová louka, ojedinělá v regionu, s výskytem významného druhu rostliny.
40. Horní Janče K. ú. Chvalčov, reg. MěÚ Bystřice p. Host. Louka nad PP Na Jančích

s výskytem ohrožených druhů rostlin, významná z krajinářského hlediska.

41. Kavkova tůň K. ú. Záhlinice, registrace na MěÚ Hulín. Výskyt kriticky a silně ohrožených druhů obojživelníků a plazů.
42. Hrubé louky K. ú. Dobrotice
43. Hrušňový sad K. ú. Holešov
44. Skala K. ú. Prusinovice

Aktualizováno 8. 1. 2016 Úvodní stránka Hostýnské vrchy Zpět